Duży plus dla ministra budownictwa

2007-09-07 15:53

Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy mającej usprawnić procesy inwestycyjne w budownictwie mieszkaniowym popiera Konfederacja Pracodawców Polskich. To niewątpliwie pochwała nowego ministra budownictwa. 

Pomysł likwidacji instytucji pozwoleń na budowę dla budownictwa mieszkaniowego w stosunku do budynków mieszkalnych nie przekraczających powierzchni użytkowej do 5000 m2 i wysokości 12 m - eksperci KPP ocenili pozytywnie. Wprowadzenie w życie tego zapisu będzie skutkować praktycznym zniesieniem obowiązku uzyskiwania pozwoleń na budowę domów spełniających te kryteria, ułatwiając spełnienie wymagań formalnych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji.

KPP równie zdecydowanie popiera - proponowane w projekcie - wprowadzenie domniemanej zgody na budowę w przypadku braku negatywnej decyzji ze strony właściwego organu w terminie do 60 dni (od złożenia wniosku). Rozwiązanie to będzie doskonałym czynnikiem dyscyplinującym i usprawniającym działalność organów wydających pozwolenia na budowę. Eksperci KPP, pozytywnie oceniając również działania nakierowane na usprawnienie procesów uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego, poprzez zmniejszenie obowiązków konsultacyjnych samorządów oraz skrócenie czasu ich trwania, przypominają, iż obecnie tylko co czwarta gmina posiada ważne plany.

Przygotowane w projekcie ministerstwa budownictwa, nowe procedury podziału nieruchomości wpłyną na przyspieszenie procedur i dodatkowo zdopingują organy administracji do sprawnego i szybkiego działania. Wprowadzenie możliwości wcześniejszego uzyskania premii gwarancyjnej z przeznaczeniem na wkład własny wymagany przy kredycie mieszkaniowym. Rozwiązanie to umożliwi wielu rodzinom rozpoczęcie starań o własne mieszkanie.

Zdaniem ekspertów, wejście w życie przedstawionych rozwiązań będzie pozytywnym impulsem dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Zaproponowane zmiany dotyczą jednak tylko niektórych dziedzin wymagających usprawnienia. Dlatego Ministerstwo Budownictwa, idąc za ciosem, powinno pracować nad kolejnymi projektami usprawniającymi prawo budowlane i prawo gospodarowania nieruchomościami, koncentrując się na kompleksowym odformalizowaniu procesu przygotowania inwestycji, tak aby zlikwidowane zostało ostatecznie zjawisko szkodliwej samowoli administracyjnej przy wydawaniu decyzji.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej