Dość "kto da mniej"?

2010-01-28 9:42
Udział firm wykonawczych spoza UE przy wykonywaniu inwestycji budowlanych w Polsce, realizowanych w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych (16.02.2010)
Autor: MMaszner

W odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska budowlanego, zaniepokojonego niekontrolowanym napływem firm spoza UE, ubiegających się o roboty budowlane w przetargach publicznych, Polski Związek Pracodawców Budownictwa - 16 lutego 2010 r. - organizuje konferencję "Udział firm wykonawczych spoza UE przy wykonywaniu inwestycji budowlanych w Polsce, realizowanych w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych".

Firmy spoza Unii Europejskiej wspierane przez swoje rządy, oferują ceny znacznie niższe od cen inwestora. Kryterium "najniższej ceny" funkcjonujące w zamówieniach publicznych, pozwala im na wygrywanie przetargów. Zaniepokojenie polskiego środowiska budowlanego jest tym większe, że inwestycje te są finansowane środkami pomocowymi UE, przeznaczonymi dla krajów będących jej członkami .

Celem konferencji jest przedstawienie wymagań prawnych w odniesieniu do funkcjonowania firm spoza UE na polskim rynku inwestycyjnym - zwłaszcza w zakresie zatrudnienia (m.in. status pracownika delegowanego) , wynagrodzenia, podatków i warunków socjalnych pracowników. A kompetentne instytucje odpowiedzą na pytania: czy kryterium "najniższej ceny", stosowane powszechnie w przetargach z zamówienia publicznego, w których uczestniczą firmy budowlane spoza UE – służy interesowi publicznemu? czy szerokie otwarcie polskiego rynku inwestycyjnego dla tych firm jest słusznym działaniem rządu i jak w tej sytuacji zachować warunki uczciwej konkurencji? jak chroniony jest rynek inwestycyjny w wybranych krajach UE?

Program konferencji (projekt)

Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele: Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Zamówień Publicznych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przedstawiciele organizacji pozarządowych, Związków Zawodowych, FIEC – Europejskiej Federacji Przemysłu Budowlanego, specjaliści z zakresu prawa oraz inwestorzy realizując duże inwestycje infrastrukturalne, wykonawcy i podwykonawcy budowlani.

Konferencja odbędzie się 16 lutego 2010 r. (wtorek) o godz. 11:00, w sali konferencyjnej "Kometa" w hotelu Marriott w Warszawie.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać do biura PZPB faxem (22 628 60 24) lub na e-mail: sekretariat@pzpb.internetdsl.pl.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej