Dopłaty do prądu i gazu 2023 - dla kogo dofinansowanie do prądu i gazu? Do kiedy i gdzie składać wnioski o dodatek elektryczny i gazowy?

2023-01-18 21:18
Dopłaty do prądu i gazu 2023
Autor: Getty Images Dopłaty do prądu i gazu 2023 - nowe dopłaty do prądu i gazu. Komu przysługuje dofinansowaie do prądu i gazu? Jak uzyskać dopłatę? Gdzie skladac wnioski o doplatę do prądu i gazu?

Dopłaty do prądu i gazu 2023 mają złagodzić skutki rosnących cen energii elektrycznej. Wyjaśniamy, kto ma prawo do dofinansowania do prądu i gazu w nadchodzącym roku. Ile dopłaty można dostać do prądu, ile do gazu? Jakie wnioski i oświadczenia należy złożyć? Jak i gdzie składać wnioski o poszczególne dopłaty oraz jakie warunki trzeba spełnić. W artykule wzory wniosków oraz oświadczeń do pobrania.

Spis treści

 1. Jakie dopłaty do prądu i gazu 2023?
 2. Dopłaty do prądu 2023 - dodatek elektryczny - komu przysługuje?
 3. Aktualny wzór wniosku o dodatek elektryczny
 4. Dopłaty do gazu 2023 - dodatek gazowy
 5. Zamrożenie cen prądu 2023 dla firm i podmiotów wrażliwych
 6. Zamrożenie cen prądu 2023 dla gospodarstw domowych
 7. Zamrożenie cen gazu 2023 dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych

Jakie dopłaty do prądu i gazu 2023?

W 2023 roku dopłaty do rachunków za prąd i gaz przysługują w postaci:

Dodatków do prądu:

 • dodatku elektrycznego
 • zamrożenia cen prądu dla firm, gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych
 • limitów zużycia prądu dla gospodarstw domowych, w niektórych przypadkach podwyższonych

Dodatków do gazu:

Dopłaty do prądu 2023 - dodatek elektryczny - komu przysługuje?

Dodatek elektryczny to jednorazowa dopłata dla tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania domu, w tym wykorzystują pompy ciepła. 

Ile wyniesie dodatek elektryczny?

 • 1000 zł - dla osób wykorzystujących do ogrzewania domów i mieszkań urządzenia na prąd, np. pompy ciepła, piece akumulacyjne, bojlery.
 • 1500 zł - podwyższony dodatek dostaną ci, u których zużycie prądu w 2021 roku przekroczyło 5000 kWh.

Trzeba wiedzieć, że właściciele domów, którzy zainwestowali w fotowoltaikę nie dostaną dodatku elektrycznego. Nawet jeśli mają pompę ciepła. Więcej informacji:

Co do zasady, dodatek elektryczny powiązany jest z adresem zamieszkania, jeden dodatek na jeden adres. Ale jeśli pod jednym adresem, ale w odrębnych lokalach mieszka kilka gospodarstw domowych i wykorzystują one różne lub współdzielone źródła ogrzewania, przysługuje kilka dodatków.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego należy złożyć w terminie od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023. Wypłaty należy się spodziewać w terminie do 31 marca 2023 roku.

Aktualny wzór wniosku o dodatek elektryczny

Wzór wniosku do pobrania

Wniosek można złożyć w urzędzie gminy lub za pośrednictwem portalu ePUAP.

Jak złożyć wniosek przez e-PUAP? Należy zalogować się do portalu e-PUAP, następnie wybrać z katalogu spraw: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. Wybrać adres odpowiedniego urzędu, rodzaj pisma, załączyć wniosek, podpisać go elektronicznie i wysłać.

Instrukcja jak założyć profil zaufany i uzyskać podpis elektroniczny poniżej:

Dopłaty do gazu 2023 - dodatek gazowy

Dodatek gazowy przysługuje tym, których próg dochodowy nie przekracza:

 • 2 100 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1 500 zł w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego.

Jest to rozwiązanie analogiczne jak w przypadku tegorocznego dodatku osłonowego. Dodatek gazowy dostaną więc gospodarstwa domowe o najniższych dochodach.

Wysokość dodatku gazowego będzie wynosiła tyle, co podatek VAT. Przypomnijmy, że aktualnie mamy VAT 0% (tarcza antyinflacyjna), ale od stycznia 2023 zacznie obowiązywać VAT 23%. Dodatek gazowy będzie przyznawany w formie zwrotu równowartości VAT za gaz.

Wniosek o dodatek gazowy należy złożyć po opłaceniu pierwszej faktury za gaz. Więcej o zasadach przyznawania dodatku gazowego piszemy w artykule: Dodatek gazowy - dla kogo w 2023 roku? Wniosek do pobrania

Zamrożenie cen prądu 2023 dla firm i podmiotów wrażliwych

Aby w 2023 roku korzystać z maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh, czyli 79 groszy/kWh, mali i średni przedsiębiorcy (w tym firmy jednoosobowe) oraz podmioty wrażliwe i gminy muszą złożyć odpowiednie oświadczenie. Jeżeli oświadczenie zostało złożone do 30 listopada 2022, maksymalna cena obowiązuje już od 1 grudnia 2022. Oświadczenie złożone po 30 listopada skutkuje tym, że cena maksymalna zacznie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Wzór oświadczenia o maksymalnej cenie prądu dla firm, gmin i podmiotów wrażliwych do pobrania

Podmioty użyteczności publicznej, które powinny złożyć powyższe oświadczenie to: szkoły, żłobki i kluby dziecięce, dzienni opiekunowie, szpitale, przychodnie, ochotnicze straże pożarne, kościoły i inne związki wyznaniowe, placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne, noclegownie i ogrzewalnie, itp.

Oświadczenie należy złożyć do dostawcy energii, z którym mamy podpisaną umowę. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Zamrożenie cen prądu 2023 dla gospodarstw domowych

Zamrożenie cen prądu, czyli limity 2000, 2600 i 3000 kWh przysługuja gospodarstwom domowym. Oświadczenie, wraz z odpowiednimi załącznikami muszą złożyć wyłącznie gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 roku z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2600 lub 3000 kWh. 2000 kWh należy się z urzędu, bez składania oświadczenia.

Oświadczenie, zgodnie z zapisem w ustawie art. 9 ust. 9 ustawy, należy złożyć niezwłocznie, nie później niż do 30 czerwca 2023 roku. Wzorów oświadczeń dostępne są u dostawców energii, w tym na ich stronach internetowych.

Uwaga! Gospodarstwa domowe, którym przysługują wyższe limity (rolnicy, rodziny z osobą z niepełnosprawnością oraz wielodzietne, z Kartą Dużej Rodziny), powinny złożyć oświadczenie. Te, które tego nie zrobią, będą korzystać z limitu 2000 kWh, a nie 2600 czy 3000 kWh.

Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Po przekroczeniu limitów będzie stosowana maksymalna cena energii elektrycznej 693 zł/MWh. W tym przypadku gospodarstwa domowe nie muszą składać żadnego oświadczenia.

Zamrożenie cen gazu 2023 dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych

W 2023 roku taryfy na gaz dla gospodarstw domowych wspólnot, spółdzielni czy podmiotów wrażliwych mają zostać zamrożone na poziomie z 2022 roku. Zasada zamrożonej taryfy na gaz będzie obowiązywała wszystkich, bez względu na próg dochodowy. W 2023 roku funkcjonować będzie maksymalna cena za gaz - ok. 200 zł netto/MWh. Jednocześnie VAT na gaz ma od stycznia 2023 powrócić do poprzedniej stawki. Aktualnie, w ramach tarczy antyinflacyjnej VAT na gaz wynosi 0%.

Ustawa o zamrożeniu cen gazu w 2023 roku została przyjęta przez Sejm 1 grudnia 2022.

Czytaj więcej:

Listen to "Jak obniżyć rachunki za energię przed najbliższą zimą?" on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej