Cztery protesty na A2

2009-09-08 17:47

Ostatni brakujący odcinek autostrady A2 (92 km) do przetargu został podzielony na 5 odcinków z odrębnym postępowaniem na każdy. Do poniedziałku 7 września (do północy) wykonawcy, których oferty nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze, mogli składać protesty. Do GDDKiA wpłynęło ich cztery... 

Konsorcjum firm pod kierunkiem SRB Civil Engineering Ltd poinformowało pisemnie Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, że nie będzie składało odwołań w postępowaniu przetargowym. Złożyło ono wcześniej dwie najtańsze oferty na odcinki B i E, ale po sprawdzeniu ofert okazało się, że nie są zgodne z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu.

Protest na wybór wykonawcy odcinka A (najbliżej Łodzi) złożyło konsorcjum pod przewodnictwem firmy Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o. Uważa ono, że zwycięskie konsorcjum pod kierunkiem China Overseas Engineering Group Co. Ltd., złożyło ofertę, która została podpisana przez osobę nie posiadającą odpowiednich pełnomocnictw. Protestujący uważa również, że oferta nie została zabezpieczona w prawidłowy sposób wadium, że cena oferty jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Protesty na odcinki B i C złożyło konsorcjum pod kierunkiem Johann BUNTE Bauunternehmung GmbH. Konsorcjum uważa, że nie powinno zostać wykluczone z procedury przetargowej. GDDKiA wykluczyła konsorcjum z powodu złożenia nieprawidłowej gwarancji wadialnej, która nie odpowiadała wymogom SIWZ.

Protest na odcinek C złożyło też konsorcjum firm pod przewodnictwem Mostostalu Warszawa SA, które uważa, że GDDKiA nie powinna wybrać zwycięskiej oferty China Overseas Engineering Group Co. Ltd. Mostostal przekonuje, że chińskie konsorcjum złożyło ofertę, która została podpisana przez osobę nie posiadającą odpowiednich pełnomocnictw, że cena oferta jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

W stosunku do rozstrzygnięć na odcinkach D i E oraz wyboru firmy zarządzającej kontraktem w imieniu GDDKiA nie było żadnych protestów.

GDDKiA ma 10 dni na ustosunkowanie się do protestów. Podpisanie umów na projekt i budowę poszczególnych pięciu odcinków autostrady A2 jest planowane, zgodnie z wcześniej przyjętymi założeniami, na przełom września i października br.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej