Coraz głośniej o Kodeksie urbanistyczno-budowlanym

2016-12-09 16:04
Kodeks urbanistyczno-budowlany
Autor: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Sejmowa Komisja Infrastruktury na wyjazdowym posiedzeniu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa zapoznala sie z projektem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

Po dość długim medialnym zastoju ostatnio sporo dzieje się w temacie nowego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Prace Komisji kodyfikacyjnej nad tym dokumentem rok temu przejęło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Obecnie kończą się już jego publiczne konsultacje.

Uczestniczy w nich również Sejmowa Komisja Infrastruktury, która niedawno na tzw. wyjazdowym posiedzeniu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zapoznała się z projektem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.
– Celem przygotowanego projektu kodeksu jest zniwelowanie inwestorskiego toru przeszkód i ograniczenie trudności prawnych związanych z prowadzeniem inwestycji – mówił podczas tego spotkania Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa.

Szczegóły tego projektu zaprezentował Komisji Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w MIiB. Podkreślił mocno, że Kodeks ma wprowadzić lepsze narzędzia ochrony ładu przestrzennego. Ma także uporządkować planowanie przestrzenne i proces inwestycyjno-budowlany, dzięki czemu zostaną wyeliminowane liczne problemy interpretacyjne. Zwrócił uwagę na te elementy zapisów w Kodeksie, które umożliwią tworzenie zwartej zabudowy, wzmocnienie partycypacji społecznej, transparentne uregulowanie współpracy gminy z inwestorem (umowa urbanistyczna).

Jak zapowiada Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, rozwiązania zaproponowane w Kodeksie będą wprowadzane stopniowo, w kilkuletnim okresie przejściowym, co umożliwi realizację inwestycji na podstawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę. Decyzje te nie stracą automatycznie mocy po wejściu kodeksu w życie, lecz będą obowiązywały kilka lat. Okres ten zostanie określony w przepisach ustawy wprowadzającej kodeks, która zostanie zaprezentowana odrębnie i również poddana szerokim konsultacjom publicznym. Ustawa wprowadzająca będzie określać m.in. termin wejścia w życie poszczególnych części kodeksu, który zgodnie z zapowiedzią MIiB będzie wynikał z prowadzonych konsultacji publicznych kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Głównymi celami kodeksu są:
• skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym likwidacja zbędnych procedur dla najprostszych budowli;
• przywrócenie i zapewnienie efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz wzmocnienie partycypacji społecznej w podejmowaniu rozstrzygnięć przestrzennych na wszystkich poziomach planowania, aby przypadki działań niezgodnych z interesem społeczności lokalnej należały do rzadkości;
• efektywny i transparentny proces lokalizacji i realizacji inwestycji publicznych.

Konsultacje publiczne nad projektem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego odbywają się drogą elektroniczną, uczestniczą w nich organizacje branżowe oraz wszyscy zainteresowani. W ramach tych konsultacji organizowane są również liczne konferencje w całej Polsce. Takie spotkania odbyły się już w Krakowie, Katowicach, we Wrocławiu, Rzeszowie, Lublinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu, Kielcach i w Szczecinie. Najbliższe odbędzie 16 grudnia 2016 w Warszawie.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej