Co cenią zagraniczni kontrahenci?

2006-09-10 14:15

Coraz częściej w Europie Zachodniej wymagane są, od przedsiębiorstw prowadzących prace budowlano-montażowe, certyfikaty SCC/VCA lub aby zatrudniały pracowników z paszportami bezpieczeństwa. Pierwsze polskie przedsiębiorstwa uzyskały już takie uprawnienia. W związku z tym firma KEMA zorganizowała konferencje 'SCC/VCA - paszporty bezpieczeństwa i certyfikaty dla wykonawców prac budowlanych za granicą'. Spotkanie odbędzie się w Warszawie 7 listopada 2006 r.

SCC (SHE Checklist Contractors) jest normą stosowaną do oceny ryzyka i certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska. Certyfikat udowadnia, że organizacja pracy podwykonawców została zmierzona i jest zgodna z praktykami stosowanymi w zarządzaniu pracami o wysokim ryzyku. Lista kontrolna SCC/VCA to narzędzie, w którym opisano: jakie obszary działalności należy zbadać oraz w jaki sposób można zminimalizować ryzyko wypadków. System ten łączy w sobie elementy znane z norm ISO 14001, PN-N-18001/OSHAS 18001, lecz ze względu na brak międzynarodowych aktów normatywnych dotyczących BHP, jest najpowszechniej uznawanym systemem oceny zarządzania BHP i ochroną środowiska na terenie UE. Ocena obejmuje szereg aspektów tj.:

 

   

 • System zarządzania

   

   

 • Ocena ryzyka

   

   

 • Szkolenia

   

   

 • Ochrona środowiska

   

   

 • Przygotowanie na sytuacje awaryjne

   

   

 • Ochrona zdrowia

   

   

 • Nadzór nad materiałami surowcami i narzędziami

   

   

 • Inspekcje i kontrole

Zastosowanie się do zawartych wytycznych oraz certyfikacja przynosi konkretne korzyści zarówno wykonawcy, jak i zleceniodawcy. Pracownicy pracują efektywniej i bezpieczniej, właściwie korzystają ze specjalistycznego sprzętu, właściwie reagują w sytuacjach bezpośredniego ryzyka. Analizy pozwalają podjąć skuteczne i optymalne działania prewencyjne, minimalizują ryzyko wypadków. Zleceniodawcy doceniają kompetencje pracowników i profesjonalne zarządzanie bezpieczeństwem, co buduje wzajemne zaufanie i sprzyja zacieśnieniu więzi biznesowych. Początki SCC (VCA - VGM Checklist Annemers w języku holenderskim) datuje się na przełom lat 1990/91. System zostało stworzony na potrzeby holenderskiego przemysłu petrochemicznego, lecz skuteczne rozwiązania szybko zostały implementowane przez pokrewne branże, głównie: elektromontażową, budowlaną montażową, instalacyjną i w dziedzinie specjalistycznych prac na wysokościach.

Waga bezpieczeństwa w pracach wysokiego ryzyka, uregulowania prawne, a także konkretne korzyści, jakich przysparza wdrożone SCC/VCA sprawiły, że system zaczęli stosować przedsiębiorcy w Belgii, Szwajcarii, Niemczech i Austrii. Są duże szanse, że SCC/VCA stanie się dokumentem ogólnoeuropejskim, regulującym kwestię bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronę środowiska.

 

Otwarcie granic dla pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej spowodowało większą(e) migracje wykonawców, zwłaszcza w branży budowlano-montażowej i instalacyjnej. Niestety zachodni pracodawcy obawiają się, że deklarowane umiejętności nie zawsze są zgodne z rzeczywistością. By ustrzec się przed dodatkowymi kosztami związanymi z przeszkoleniem już zatrudnionych osób lub rekrutacją nowych, pracodawcy coraz skrupulatniej zaczęli wymagać dokumentów potwierdzających umiejętności, w tym znajomość przepisów BHP. Kwestia bezpieczeństwa jest szczególnie istotna w przypadku prac niebezpiecznych tj.

   

 • projekty dla energetyki, energotechniki,

   

   

 • prace dla przemysłu petrochemicznego, chemicznego

   

   

 • prac budowlano-remontowych,

   

   

 • specjalistycznych prac instalacyjnych,

   

   

 • prac na wysokościach.

Mały błąd może spowodować poważny wypadek i narazić przedsiębiorstwo na znaczne straty finansowe, utratę zaufania kontrahentów, a w konsekwencji osłabić pozycję na rynku.
Dlatego sukcesywnie rośnie zainteresowanie indywidualnymi paszportami bezpieczeństwa oraz certyfikatami SCC/VCA dla przedsiębiorstwa. Dokument potwierdzający właściwą wiedzę i umiejętności w zakresie BHP poprawia bezpieczeństwo pracowników i chroni interesy pracodawców.

Według danych Foundation Cooperation For Safety (SSVV) w Europie certyfikat SCC ma już 9439 firm. Polscy przedsiębiorcy także interesują się SCC/VCA, by nie utracić szansy zdobycia intratnego kontraktu za granicą.

Aby przedsiębiorstwo może uzyskać certyfikat, kiedy spełni trzy warunki:

   

 • utrzymuje niski wskaźnik wypadkowości,

   

   

 • pracownicy wykonujący niebezpieczne prace posiadają paszporty bezpieczeństwa i

   

   

 • uzyskało akceptację niezależnej jednostki certyfikacyjnej.

Zasadniczo działania rozpoczynają się od uzyskania paszportów bezpieczeństwa przez pracowników. Standard SCC/VCA przewiduje odrębne szkolenia dla pracowników nadzoru i pracowników fizycznych, każde zakończone testem egzaminacyjnym. Osoby, które pozytywnie zaliczą egzamin otrzymują plastikowe paszporty bezpieczeństwa, przypominające dokument tożsamości. Pracownicy otrzymują także Personal Safety Logbook, w której odnotowuje wszystkie ukończone szkolenia, posiadane uprawnienia i przeprowadzone badania danej osoby. Logbook sporządzony jest w trzech języka (angielskim, francuskim i holenderskim. Jest już także wersja czterojęzyczna z językiem polskim. Dzięki niemu pracownicy szybko i w prosty sposób mogą pokazać pracodawcy jakie posiadają certyfikaty, oraz jakie przeszli testy medyczne.
Wszystkie etapy wdrożenia i certyfikacji systemu SCC/VCA szczegółowo zostaną omówione na konferencji "SCC/VCA - paszporty bezpieczeństwa i certyfikaty dla wykonawców prac budowlanych za granicą", Warszawa, 7 listopada 2006r. Celem konferencji jest przybliżenie istoty systemu i przygotowanie do współpracy z zagranicznymi partnerami. Doświadczeni eksperci udzielą odpowiedzi na szereg istotnych zagadnień, m.in.:

   

 • Jaka jest geneza i struktura norm SCC, SCT i SCP?

   

   

 • Jakie są wymagania normy SCC/VCA adresowanej do podwykonawców prac budowlano-montażowych i instalacyjnych?

   

   

 • Jakie są wymagania normy SCT adresowanych dla firm rekrutujących?

   

   

 • Jakie wymagania powinni spełnić pracownicy, by otrzymać indywidualne paszporty bezpieczeństwa?

   

   

 • W jaki sposób przygotować organizację do certyfikacji systemu SCC/VCA?

   

   

 • Jakie są warunki uzyskania certyfikatu przez przedsiębiorstwo?

   

   

 • Jakie są korzyści z utrzymania systemie SCC/VCA?

oraz otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania i certyfikacji systemu SCC/VCA.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.kema.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej