Budowa roku 2009 - znamy lauretów XX jubileuszowej edycji konkursu

2010-07-01 17:30
Budynek Serwerowni spółki Grupa Onet.pl SA przy ul. Bobrzyńskiego12E w Krakowie
Autor: Budowa Roku Budynek Serwerowni spółki Grupa Onet.pl SA przy ul. Bobrzyńskiego12E w Krakowie

Konkurs Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa BUDOWA ROKU jest jednym z prestiżowych przeglądów osiągnięć polskiego budownictwa. W XX, jubileuszowej edycji, wzięło udział 78 budów zgłoszonych przez inwestorów, deweloperów i samorządy terytorialne. Budowy oceniane były w 10 kategoriach: budynki mieszkalne - 3 grupy, centra handlowo-wystawowe, obiekty biurowo-administracyjne, przemysłowe, użyteczności publicznej, drogowo-kolejowe, związane z rewitalizacją, konserwacją i modernizacją zabytków oraz obiekty oceniane indywidualnie.

XX jubieluszowa edycja konkursu Budowa Roku. na zdjęciu laureaci nagrodzonych obiektów. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym
Autor: Magdalena Wasilewska XX jubieluszowa edycja konkursu Budowa Roku. Gratulujemy wszystkim laureatom konkursu. W XX, jubileuszowej edycji, wzięło udział 78 budów zgłoszonych przez inwestorów, deweloperów i samorządy terytorialne.

Wszystkie nagrodzone budynki charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, wysoką jakością wykonawstwa robót oraz rozwiązaniami zapewniającymi bezpieczeństwo pracy i spełnienie wymogów ochrony środowiska.

LAUREACI EDYCJI 2009

Nagroda I stopnia - budynki mieszkalne

 • "Dom Hetmański" Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażami dwupoziomowymi, przy ul. Chodkiewicza 8 w Krakowie
Inwestor, generalny realizator inwestycji i deweloper: DOM-BUD M. Szaflarski, A. Chlebowski, Spółka Jawna, Kraków
Kierownik budowy: mgr inż. Radosław Wilk
Inspektor nadzoru: mgr inż. Jacek Kruczkowski
Główni projektanci: mgr inż. arch. Marian Mikołajski (architektura), mgr inż. Maciej Markowski (konstrukcja)
Budowę do Konkursu zgłosili: inwestor, generalny realizator inwestycji i deweloper.

 • Zespół segmentów mieszkalnych dla osób w wieku 55 +, przy ulicy Jana śniadeckiego 11 w Stargardzie SzczecińskimZespół budynków mieszkalnych "Wiślane Tarasy", przy ul. Grzegórzeckiej 67 w Krakowie
Inwestor: Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
Generalny realizator inwestycji: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane KPRB SA w Stargardzie Szczecińskim
Jednostka projektowa: Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj, Szczecin
Kierownik budowy: tech. Marek Petruk
Inspektorzy nadzoru: tech. Robert Walukiewicz, tech. Edward Sąsara
Główni projektanci: mgr inż. arch. Wojciech Dunaj (architektura), mgr inż. Barbara Irzyk (konstrukcja)
Budowę do Konkursu zgłosili: inwestor, generalny realizator inwestycji i jednostka projektowa.

 • Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, osiedle WIEś w Płocku przy Alei Jana Pawła II
Inwestor: Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., Płock
Generalny wykonawca: Vectra SA, Płock
Kierownik budowy: mgr inż. Piotr Lisiński
Inspektor nadzoru: inż. Bogdan Zadrożny
Główni projektanci: mgr inż. arch. Andrzej Marciniak (architektura), inż. Krzysztof Hibner (konstrukcja)
Budowę do Konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca. 

 •  Budynek mieszkalno-usługowy SEA TOWERS w Gdyni przy ul. Hryniewickiego 6
Inwestor i generalny wykonawca: Invest Komfort SA, Gdynia
Kierownicy projektu: mgr inż. Wojciech Niklas, mgr inż. Piotr Żewierżejew
Kierownicy budowy: tech. Andrzej Kolmetz, tech. Jacek Angiel, mgr inż. Andrzej Skura
Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Andrzej Skura, mgr inż. Radosław Serocki
Główni projektanci: mgr inż. arch. Andrzej Kapuścik (architektura), mgr inż. Jacek Andrzejewski, mgr inż. Jerzy Błażeczek (konstrukcja)
Budowę do Konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.

 • Zespół zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z częścią handlowo-usługową i garażem wielopoziomowym, infrastrukturą techniczną, przy ul. Grzybowskiej w Warszawie
Inwestor i deweloper: Dom Development SA, Warszawa
Generalny wykonawca: WARBUD SA, Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Paweł Opiłowski
Inspektorzy nadzoru: inż. Krzysztof Osikowicz, mgr inż. Zdzisław Pietruszka, mgr inż. Zdzisław Kąkol
Główni projektanci: mgr inż. arch. Paweł Maciążek (architektura), mgr inż. Tomasz Ziętała (konstrukcja)
Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Zobacz koniecznie: Wszystkich lauretów edycji 2009


Nagroda I stopnia - centra handlowo-wystawowe

 • Centrum Handlowo-Rozrywkowe Galeria MALTA w Poznaniu

Inwestor: NEINVER, WarszawaGeneralny wykonawca: HOCHTIEF Polska, Oddział w Poznaniu
Kierownik budowy: mgr inż. Tomasz Cyprysiak
Inspektor nadzoru: mgr inż. Wojciech Missal
Główni projektanci: dr inż. arch. Stanisław Sipiński, mgr inż. arch. Ewa Sipińska, mgr inż. arch. Szymon Wojciechowski (architektura), mgr inż. Arkadiusz Łoziński (konstrukcja)
Budowę do Konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.

Nagroda I stopnia - obiekty biurowo-administracyjne

 • RADWAR BUSINESS PARK Rozbudowa zespołu budynków biurowych firmy RADWAR przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie

Inwestor: Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej RADWAR SA, Warszawa
Inżynier kontraktu: EUROINWEST CDI Sp. z o. o., Bydgoszcz
Generalny wykonawca: BUDIMEX SA, Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Krzysztof Winciun
Inspektor nadzoru: mgr inż. Jarosław Lanowski
Główni projektanci: mgr inż. arch. Marcin Gawrych, mgr inż. arch. Maciej Zombirt (architektura), mgr inż. Jacek Kubiak (konstrukcja), mgr inż. Andrzej Rzepecki
Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

 •  HORIZON PLAZA (budynek biurowy klasy A) w Warszawie

Inwestor: IV G Curtis Plaza II Sp. z o. o., Warszawa
Deweloper: Curtis Development Sp. z o. o., Warszawa
Generalny wykonawca: Decoma Sp. z o.o., Warszawa
Projektant: JSK Architekci Sp. z o. o., Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Andrzej Grudka
Inspektor nadzoru: mgr inż. Wiesława Brożek
Główni projektanci: mgr inż. arch. Mariusz Rutz (architektura), mgr inż. Mirosław Matejko (konstrukcja)

Zobacz koniecznie: Wszystkich lauretów edycji 2009

Nagroda I stopnia - obiekty przemysłowe

 • Budynek Serwerowni spółki Grupa Onet.pl SA przy ul. Bobrzyńskiego12E w Krakowie

Inwestor: Grupa Onet.pl SA
Generalny wykonawca: Konsorcjum Firm - Qumak-Sekom SA, Warszawa i Warbud SA, Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Tomasz Blecharski
Inspektor nadzoru: mgr inż. Henryk Kilanowicz
Główni projektanci: mgr inż. arch. Witold Sztorc (architektura), mgr inż. Jacek Gołaszewski, mgr inż. Zbigniew Tomczyk (konstrukcja)
Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca

Nagroda I stopnia - obiekty użyteczności publicznej

 • Budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Krakowie wraz z instalacją wewnętrzną, przyłączem c. o., wjazdem oraz wewnętrznym układem drogowym i sieciami zewnętrznymi
Inwestor: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Inwestor zastępczy: PPRI PROBADEX Kraków Niepołomice
Generalny realizator inwestycji
i generalny wykonawca: Budostal-2 SA, Kraków
Kierownik budowy: mgr inż. Bernard Stefański
Inspektor nadzoru: mgr inż. Bogusław Bałaziński
Główni projektanci: mgr inż. arch. Krzysztof Kiendra (architektura), mgr inż. Wojciech Romaniec, mgr inż. Janusz Sęk (konstrukcja) Budowę do Konkursu zgłosili generalny realizator inwestycji i generalny wykonawca.

 • Kompleks dydaktyczno-sportowy SOLPARK w Kleszczowie, ul. Sportowa 8

Inwestor: Gmina Kleszczów
Generalny wykonawca: Polimex-Mostostal SA, Warszawa
Kierownik budowy: inż. Wojciech Szpotowicz
Inspektor nadzoru: mgr inż. Krzysztof Koptoń
Główni projektanci: mgr inż. arch. Włodzimierz Nowakowski (architektura), mgr inż. Ewa Widawska-Lefik (konstrukcja)
Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

 • Hotel Park INN w Krakowie, ul. Monte Cassino 2
Inwestor: SOF Dębniki Development Kraków Sp. z o. o., Kraków
Generalny wykonawca: PORR (Polska) SA, Warszawa
Kierownik budowy: tech. Mariusz Marosz
Inspektorzy nadzoru: inż. Eugeniusz Karaś (koordynator inspektorów nadzoru - branża elektryczna), mgr inż. Krzysztof Głuszczyk (branża budowlana),
mgr inż. Wojciech Filipowski (branża sanitarna)
Główni projektanci: Dipl.-Ing., M. Arch. Jürgen Mayer (architektura) oraz mgr inż. Wiesław Bereza (projekt budowlany),
mgr inż. Paweł Gębka (projekt wykonawczy) - konstrukcja
Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Zobacz koniecznie: Wszystkich lauretów edycji 2009

Nagroda I stopnia - obiekty drogowo-kolejowe

 • Budowa drogi ekspresowej S-5 i S-10 na odcinku Węzeł Stryszek - Węzeł Białe Błota

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy
Generalny wykonawca: Budimex SA Warszawa
Inżynier Kontraktu: Lafrentz Polska Sp. z o. o., Poznań
Kierownik budowy: mgr inż. Tomasz Wilczopolski, inż. Kamil Czyżewski
Inspektor nadzoru: mgr inż. Zbigniew Szymczak
Jednostka projektowa: Europrojekt Gdańsk Sp. z o. o.
Główni projektanci: mgr inż. Marek Szewczuk (drogi), mgr inż. Witold Kosecki (obiekty mostowe)

 • Przebudowa węzła MURCKOWSKA w Katowicach wraz z budową dróg dojazdowych km 335+818,30 - 341+254,03
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach
Jednostki projektowe: Mosty Katowice, Transprojekt Kraków Sp. z o. o., Kraków; Generalny wykonawca: BUDIMEX SA Warszawa, Oddział Budownictwa Komunikacyjnego Południe w Krakowie;
Zarządzanie i Nadzór nad realizacją inwestycji: WS ATKINS Sp. z o. o., Warszawa; Kierownik Budowy: inż. Bartosz Michalski
Dyrektor Kontraktu: mgr inż. Andrzej Nohel; Inżynier Kontraktu: mgr inż. Jerzy Romuzga; Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu: mgr inż. Leopold Giemza
Inżynier Rezydent: mgr inż. Zygmunt Chłopecki; Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Jadwiga Owsiak, mgr inż. Józef Oziembała, mgr inż. Bogdan Stasiak, (branża drogowa), mgr inż. Leszek Tkaczyk, mgr inż. Grzegorz Król, mgr inż. Jacek Komorowski (branża mostowa), inż. Mirosława Gorczowska (branża odwodnienie), inż. Stanisław Gorczowski (branża gazowa), inż. Magdalena Sołtysik (branża wodociągowa), tech. bud. Marek Brodata (branża energetyczna), mgr inż. Marek Kowalewski (teletechnika)
Główni projektanci: inż. Henryk Skupnik (branża drogowa), mgr inż. Jacek Głodek (branża mostowa), mgr inż. Wacław Ceglarek (branża energetyczna), mgr inż. Alicja Kotaś (branża telekomunikacyjna), mgr inż. Romualda Zuch-Szczepanowska, mgr inż. Adam Kata, mgr inż. Andrzej Borowski (branża odwodnienie), mgr inż. Zofia Rogowska (branża wodociągowa, ciepłownicza i gazowa)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Zobacz koniecznie: Wszystkich lauretów edycji 2009

Nagroda I stopnia - obiekty związane z rewitalizacją, konserwacją i modernizacją zabytków

 • Rewitalizacja budynków biurowych na terenie dawnych koszar w ramach kompleksu
Inwestor: Zawisza Sp. z o. o., Gdynia
Inwestor zastępczy, główny wykonawca: Grupa Inwestycyjna HOSSA SA, Gdynia
Kierownik budowy: mgr inż. Krzysztof Raszczyk
Inspektorzy nadzoru: budynki nr 39, 51 - inż. Roman Lewańczyk (roboty elektryczne), mgr inż. Piotr Korczak (roboty sanitarne), budynek nr 49 - inż. Roman Lewańczyk
(roboty elektryczne), mgr inż. Dariusz Wesołowski, mgr inż. Piotr Korczak (roboty sanitarne), mgr inż. Roman Białecki, mgr inż. Marcin Białkowski
(roboty budowlane), budynek nr 52 - inż. Roman Lewańczyk (roboty elektryczne), mgr inż. Dariusz Wesołowski (roboty sanitarne)
Główni projektanci: mgr inż. arch. Marcin Woyciechowski, mgr inż. arch. Tomasz Dziurdziński,
mgr inż. arch. Maciej Gwóźdź (architektura), mgr inż. Zdzisław Wolski (konstrukcja)
Budowę do Konkursu zgłosił inwestor zastępczy, główny wykonawca.


 • Garnizon Business Space, położonych przy al. Grunwaldzkiej w Gdańsku 
Inwestor i generalny
realizator inwestycji: Krzysztof Grządziel
Generalny wykonawca: Firma Budowlana - Janusz Górniak, Włocławek
Kierownik budowy
i inspektor nadzoru: tech. Janusz Górniak
Główni projektanci: mgr inż. arch. Iwona Wencius-Kowalska, mgr inż. arch. Wojciech Bromirski (architektura), inż. Waldemar Skoczylas (konstrukcja)
Budowę do Konkursu zgłosił inwestor i generalny realizator inwestycji.


Nagroda I stopnia - obiekty oceniane indywidualnie

 • Pałac Bursztynowy" we Włocławku, ul. Okrężna 21
Inwestor i generalny
realizator inwestycji: Krzysztof Grządziel
Generalny wykonawca: Firma Budowlana - Janusz Górniak, Włocławek
Kierownik budowy
i inspektor nadzoru: tech. Janusz Górniak
Główni projektanci: mgr inż. arch. Iwona Wencius-Kowalska, mgr inż. arch. Wojciech Bromirski (architektura), inż. Waldemar Skoczylas (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił inwestor i generalny realizator inwestycji.

 • Budowa stadionu żużlowego przy ul. Szosa Bydgoska 78 w ToruniuOczyszczalnia ścieków w Tychach-Urbanowicach, ul. Lokalna (Modernizacja części osadowej i biogazowej wraz z budową obiektów towarzyszących)

Inwestor: Gmina Miasta Toruń - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Generalny realizator inwestycji: "Alstal" Grupa Budowlana Sp. z o. o., Spółka komandytowa, Jacewo koło Inowrocławia
Kierownik budowy: mgr inż. Marek Cichoń
Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Tadeusz Karbowiak (branża konstrukcyjno-budowlana), tech. Waldemar Woźnicki (branża sanitarna),
inż. Ryszard Tęcza (branża elektryczna)
Główni projektanci: mgr inż. arch. Jacek Kwieciński (architektura), dr inż. Piotr Pachowski (konstrukcja)
Budowę do Konkursu zgłosili: inwestor i generalny realizator inwestycji.

Zobacz koniecznie: Wszystkich lauretów edycji 2009

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej