Bon energetyczny 2024 - dla kogo? Jakie kryteria przyznawania? Wniosek

2024-07-05 15:57

Bon energetyczny 2024 to nowe świadczenie dla gospodarstw domowych. Wynosi od 300 do 1200 zł. Aby dostać dopłatę do prądu, trzeba spełnić określone warunki i złożyć wniosek. Dla kogo bon energetyczny? Od kiedy? Jest już wzór wniosku o dodatek energetyczny przygotowany przez Ministra Klimatu i Środowiska. Publikujemy go poniżej [pdf].

Spis treści

 1. Od kiedy bon energetyczny 2024?
 2. Bon energetyczny 2024 - dla kogo?
 3. Ile wyniesie bon energetyczny?
 4. Wniosek o bon energetyczny WZÓR PDF
 5. Bon energetyczny - gdzie złożyć wniosek? Terminy
 6. Ile zapłacimy za prąd od 1 lipca?

Bon energetyczny będzie świadczeniem jednorazowym. Warunkiem otrzymania wsparcia jest określony limit dochodu na osobę. Maksymalna wysokość bonu wyniesie od 300 do 600 zł lub 600-1200 zł, jeśli do ogrzewania wykorzystywany jest prąd. Podajemy szczegóły dotyczące bonu energetycznego 2024.

Od kiedy bon energetyczny 2024?

Przyjmowanie wniosków o bon energetyczny rusza 1 sierpnia 2024 i potrwa do 30 września 2024.

Bon energetyczny 2024 - dla kogo?

Zgodnie z ustawą, bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym, wypłacanym jednorazowo tym, których miesięczny dochód nie przekracza:

 • 2500 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
 • 1700 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Będzie obowiązywała również tzw. zasada "złotówka za złotówkę", co oznacza, że bon energetyczny będzie przyznawany także po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego wartość będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana. 

Ile wyniesie bon energetyczny?

Wartość bonu ma wynosić od 300 do 1200 zł, w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym, ale też źródła ogrzewania:

 • 300 zł ma przysługiwać jednoosobowym gospodarstwom domowym,
 • 400 zł gospodarstwom 2 lub 3-osobowych,
 • 500 zł gospodarstwom 4 lub 6-osobowych,
 • 600 zł przewidziano dla dla gospodarstw składających się z 6 lub więcej osób.

W przypadku gospodarstw, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystują energię elektryczną (piece akumulacyjne, grzejniki elektryczne), pod warunkiem zgłoszenia tych źródeł w Centralnej Ewidencji Emisyjności budynków, wartość bonu ma być wyższa o 100% - od 600 do 1200 zł.

Z dopłaty do prądu raczej nie skorzystają właściciele pomp ciepła, ponieważ to dość drogie urządzenia grzewcze i osoby o najniższych dochodach nie ogrzewają nimi swoich domów.

Wniosek o bon energetyczny WZÓR PDF

Minister Klimatu i Środowiska przygotował wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego. Wzór opublikowano 2 lipca 2024 w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Wniosek o bon energetyczny wzór PDF

Bon energetyczny - gdzie złożyć wniosek? Terminy

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się odpowiednio do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, w terminie do 30 września 2024. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się na piśmie w postaci papierowej albo elektronicznej. We wniosku o wypłatę bonu energetycznego podaje się:

 1. dane dotyczące wnioskodawcy i członków gospodarstwa domowego, w tym: imię (imiona) i nazwisko,, adres miejsca zamieszkania lub pobytu, numer PESEL, jeżeli został nadany, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość – w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL, obywatelstwo, adres poczty elektronicznej wnioskodawcy, jeżeli wyraża na to zgodę, numer telefonu wnioskodawcy, jeżeli wyraża na to zgodę;
 2. dane dotyczące dochodów członków gospodarstwa domowego;
 3. informację o głównym źródle ogrzewania danego gospodarstwa domowego, jeżeli stanowi ono źródło ogrzewania, o którym mowa w art. 2 ust. 8;
 4. numer rachunku płatniczego oraz imię i nazwisko jego właściciela, na który zostanie przekazana kwota bonu energetycznego, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać bon na ten rachunek;
 5. informacje niezbędne do ustalenia i weryfikacji dochodów wnioskodawcy i członków gospodarstwa domowego;
 6. oświadczenie o zgodności z prawdą przedstawionych we wniosku informacji.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji.

Ile zapłacimy za prąd od 1 lipca?

Ustawa przewiduje mechanizm ceny maksymalnej za prąd. W drugiej połowie 2024 roku, cena ta wyniesie 500 zł za MWh dla gospodarstw domowych oraz 693 zł za MWh dla jednostek samorządu, podmiotów użyteczności publicznej oraz dla małych i średnich przedsiębiorców. W tej chwili, cena maksymalna wynosi 693 zł za MWh dla wszystkich uprawnionych odbiorców. Za stosowanie ceny maksymalnej, sprzedawcy prądu otrzymają rekompensaty.

W przypadku gazu ustawa likwiduje od 1 lipca zamrożenie ceny dla odbiorców taryfowanych na poziomie 200,17 zł za MWh, a wprowadza cenę maksymalna, równą taryfie największego sprzedawcy detalicznego - PGNiG OD.

Ustawa zobowiązuje tzw. sprzedawców zobowiązanych energii elektrycznej i gazu do wystąpienia do Prezesa URE z wnioskami o zmianę ich taryf pod groźbą utraty rekompensat za sprzedaż energii poniżej cen taryfowych. Taryfy sprzedawców zobowiązanych energii elektrycznej wynoszą obecnie 739 zł za MWh, a sprzedawcy zobowiązanego gazu - spółki PGNiG OD jest na poziomie 291 zł za MWh.

Nowe przepisy przewidują także ograniczenie wzrostu kosztów ciepła, jednak przy stopniowym podnoszeniu maksymalnych cen i stawek. Mechanizm rekompensaty w zamian za utrzymanie przez dostawcę określonych cen ciepła ma pozostać przez rok, do końca czerwca 2025, ale do końca tego roku cena ta wyniesie 119,39 zł za GJ, a w pierwszej połowie przyszłego - 134,97 zł za GJ.

Koszty wszystkich proponowanych rozwiązań oszacowano na 6,333 mld zł, z czego dotacja na bony to 1,6 mld zł w latach 2024-2034. Przewidywane skutki rekompensat dla sprzedawców prądu to koszt w wysokości 3,08 mld zł w latach 2024 i 2025, a dla dostawców ciepła - 1,45 mld zł.

Źródło: PAP

Murator Remontuje: Przeróbki elektryczne dla każdego
Materiał sponsorowany
Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej