Autostrada A2: pozwolenie na budowę w powiecie grodziskim

2010-08-12 16:34
Pozwolenie na budowę autostrady A2 odcinek Brwinów - Grodzisk Maz.
Autor: www.mazowieckie.pl

Pozwolenie na budowę ok. 10 km fragmentu autostrady A2 odcinaka Brwinów - Grodzisk Mazowiecki, mające rygor natychmiastowej wykonalności, zostało podpisane przez Dariusza Piątka, wicewojewodę mazowieckiego. Odcinek autostrady A2 ze Strykowa do węzła Konotopa - 91 km - ma być gotowy w maju 2012 roku. Wartość tej inwestycji sięga 3 mld zł.

- Inwestycja przebiega przez gminy Jaktorów i Grodzisk Mazowiecki. Uwzględnia m.in. budowę dwóch jezdni autostrady, docelowo będą się składały z trzech pasów ruchu – powiedział Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki. W ramach przedsięwzięcia powstanie węzeł “Tłuste”, który zlokalizowany zostanie na skrzyżowaniu z istniejąca drogą wojewódzką nr 579. Drogę i węzeł połączy rondo o średnicy ok. 40 m. Dodatkowo, na łącznicy węzła powstanie stacja poboru opłat. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Autostrada A2 w województwie mazowieckim jest podzielona na trzy części:

  • zachodnią: - odcinek C (gminy Wiskitki, Baranów, Jaktorów) – wydanie pozwolenia na budowę planowane jest pod koniec września, po uchwaleniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska postanowień opiniujących projekty budowlane,
    - odcinek środkowy D,

 Odcinek D – dane techniczne:
długość: 17,6 km
parametry techniczne drogi:  przekrój dwujezdniowy:
• klasa techniczna - A
• prędkość projektowa Vp - 120 km/h
• pasy ruchu - 2 x (2 x 3,75) m
• pas rozdziału wraz z opaskami - 11,00 m (ze względu na planowany II etap budowy autostrady obejmujący wraz z opaskami dobudowę dodatkowego pasa ruchu na obu jezdniach do środka)
• szerokość opaski - 2 x 0,50 m
• pas awaryjny - 2 x 3,00 m
• szerokość pobocza gruntowego - 2 x 1,25 m
• szerokość korony drogi - 34,50 m (Etap I i II)
• skrajnia pionowa - 4,70 m
• kategoria ruchu - KR6
• obciążenie - 115 kN/oś

Zakres inwestycji:
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie w szczególności następujących zasadniczych
robót budowlanych:
• budowa nowej autostrady o dł. 17,6 km
• budowa węzła autostradowego „Tłuste" (km 438+500) - węzeł typu „trąbka"
• budowa 2 miejsc obsługi pasażerów (MOP): „Brwinów" (km 443+230) i „Brwinów" (km 443+350) bez obiektów kubaturowych
• budowa placu poboru opłat (PPO) „Pruszków" (km 446+500) w zakresie robót drogowych z tunelem technologicznym i systemem kanalizacji technicznej
• budowa stacji poboru opłat (SPO) „Tłuste" (km 438+500) w zakresie robót drogowych z tunelem technologicznym i systemem kanalizacji technicznej
• przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą
• budowa dróg dojazdowych
• budowa obiektów inżynierskich w ciągu autostrady i w ciągu dróg krzyżujących się z autostradą
• budowa obiektów mostowych
• budowa przejazdów awaryjnych oraz zjazdów i wjazdów awaryjnych na autostradę
• budowa systemu odwodnienia autostrady (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, urządzenia oczyszczające)
• realizacja urządzeń ochrony środowiska takich jak: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, zieleń osłonowa, urządzenia oczyszczające
• budowa infrastruktury dla potrzeb obiektów przy autostradowych zlokalizowanych w ciągu autostrady w tym: linii energetycznych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, sieci gazowych i in.
• przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej (m.in.: urządzenia teletechniczne, energetyczne, sieci wodne i gazowe)
• budowa oświetlenia i łączności autostradowej
• systemy osłony meteorologicznej i zarządzania ruchem
• oznakowanie autostrady i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
- odcinek E (powiat pruszkowski) - wydanie pozwolenia na budowę planowane jest pod koniec września, po uchwaleniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska postanowień opiniujących projekty budowlane,

  • - Południową Obwodnicę Warszawy (POW) – dwa pozwolenia na odcinki POW zostały już wydane: Konotopa Lotnisko 1.07.2010 r. oraz Lotnisko – węzeł Puławska 31.10.2008 r.
  • wschodnią: węzeł Lubelska – granica kraju. W ramach tej inwestycji realizowana jest już obwodnica Mińska Mazowieckiego - pozwolenie na budowę 28.10.2008 r.

Łącznie realizacja części zachodniej autostrady A2 w województwie mazowieckim obejmie powiaty: żyrardowski (gmina Wiskitki), grodziski (gmina Baranów, Jaktorów, miasta - Grodzisk Mazowiecki i Milanówek), pruszkowski (miasto i gmina Brwinów, miasto Pruszków i Piastów) oraz warszawski – zachodni (miasto i gmina Ożarów Mazowiecki). 92-kilometrowa autostrada A2 połączy Stryków z Konotopą w czerwcu 2012 roku. Inwestycja zostanie zrealizowana kosztem 3,2 mld zł, przy kosztorysie ma poziomie 5,7 mld zł. Tym samym GDDKiA osiągnęła przy tym kontrakcie oszczędność na poziomie 2,5 mld zł.
Autostrada A2 jest częścią drogi międzynarodowej E30 z Cork w Irlandii do Omska w Rosji. W Polsce docelowo przebiegać będzie od przejścia granicznego w Świecku przez Poznań, Łódź, Warszawę i Siedlce do przejścia granicznego z Białorusią w Kurtykach. Istniejący i już eksploatowany 252 - kilometrowy odcinek autostrady przebiega od Nowego Tomyśla (województwo wielkopolskie) do Strykowa (województwo łódzkie).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej