Wyniki pomiarów termograficznych wybranych budynków mieszkalnych - raport WWF

2009-11-26 13:36

Na zlecenie WWF w roku 2006 oraz w 2009 wykonano serię pomiarów z analizą termograficzną wyznaczonych obiektów budowlanych.

Międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF od kilku lat realizuje projekty poświęcone efektywności energetycznej. Obecnie prowadzi kampanię na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków, prowadzącą do zmiany polskiego prawa budowlanego w zakresie minimalnych wymagań ochrony cieplnej (szczegóły na www.wwf.pl/ciepo). Proponowane zmiany opierać się mają na zaostrzeniu wymagań stawianym nowobudowanym budynkom, do poziomu przyjętego w Unii Europejskiej (70 kWh/m2/rok), a także na rzeczywistym wprowadzeniu wprowadzeniu w życie obowiązku wykonywania świadectw energetycznych.

Zobacz koniecznie: Architekci i projektanci domagają się ambitnego prawa budowlanego

Na zlecenie WWF w roku 2006 oraz w 2009 wykonano serię pomiarów z analizą termograficzną wyznaczonych obiektów budowlanych mieszczących się w Warszawie przy ulicach: Skarbka z Gór, Komisji Edukacji Narodowej, Rajska, Wyględowska, Sztormowa, Przejazd. W Katowicach przy ul. Baildona, Piastów, Panewnicka, Stabika, Bukszpanowa, oś. Kostuchna, i w Nowym Targu Kilkuszówka.

DOMY ENERGOOSZCZĘDNE - sprawdź projekty.

We wszystkich lokalizacjach wykonano termogramy pokazujące elewacje od strony zewnętrznej, a w budynkach w Warszawie - Skarbka z Gór i Wyględowskiej - oraz w Nowym Targu – Kilkuszówka - równieŜ termogramy pokazujące ściany osłonowe budynków od strony wewnętrznej. Na podstawie wykonanych badań termograficznych wykonano analizę badanych obiektów pod kątem poszukiwania wad izolacji termicznej.

Analizę wykonano na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w tej dziedzinie oraz posiadanej wiedzy na temat parametrów, jakie budynki powinny spełniać (parametry oczekiwane), bez szczegółowych wyliczeń ilościowych i ekonomicznych.

Pobierz raport: Sprawozdanie i wyniki pomiarów termograficznych wybranych budynków mieszkalnych w Warszawie, Katowicach i w Nowym Targu

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej