W 2011 roku sektor budowlany w Polsce wzrośnie o 3,2%

2010-12-21 12:47
Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (grudzień 2010)
Autor: UM Warszawa

Jak wynika z raportu CEEC Research oraz KPMG i agencji Norstat, polski sektor budowlany w całym 2010 roku odnotuje wzrost na poziomie 0,8%. Firmy budowlane prognozują, że w 2011 roku wartość sektora wzrośnie o 3,2%. Wykorzystanie mocy produkcyjnych jest obecnie na poziomie 80%, jednocześnie 37% firm budowlanych ma mniejszą liczbę podpisanych umów niż rok temu. W porównaniu do innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, sytuacja polskiego sektora budowlanego jest jednak stosunkowo dobra.

Sektor budowlany w 2011 roku 

Firmy budowlane spodziewają się, że wyniki sektora w całym 2010 roku będą wyższe o 0,8% w porównaniu do roku 2009. Oznacza to pogorszenie prognoz w porównaniu z analogicznym badaniem przeprowadzonym w marcu 2010 roku, kiedy respondenci przewidywali, że w 2010 roku sektor odnotuje wzrost rzędu 4,7%.

Z kolei w 2011 roku przewidywany jest wzrost sektora budowlanego w wysokości 3,2 %, przy czym duże przedsiębiorstwa szacują wzrost na poziomie 1,5% podczas gdy małe i średnie na 0,4%. W zakresie specjalizacji największy optymizm panuje wśród firm z sektora budownictwa inżynieryjnego, które prognozują wzrost sektora na 2%. Przedsiębiorstwa ogólnobudowlane spodziewają się wzrostu sektora o 0,3%.

Zobacz także: W 2011 infrastruktura przede wszystkim
                           Drogi i autostrady - jest dobrze czy źle?

- Rynek budowlany w Polsce był jedynym spośród krajów Grupy Wyszehradzkiej, który w 2009 roku nie odnotował spadków. Branża zaczęła odczuwać poważne trudności dopiero na początku 2010 roku, kiedy m.in. z powodu ciężkiej zimy jej wyniki były o kilkanaście procent gorsze niż w roku 2009 -ocenia Steven Baxted, Partner, szef zespołu doradztwa dla sektora budownictwa i nieruchomości KPMG w Polsce. - Do końca października udało się odrobić straty, jednak mimo wszystko trudno to nazwać imponującym wynikiem. W najbliższym czasie nie widać szans na powrót do wysokiego tempa wzrostu notowanego przed kryzysem.

Sektor budowlany w Polsce - wzrost rok do roku
Autor: brak danych Źródło: KPMG. 2005-2009: wzrost produkcji budowlano-montażowej r/r (GUS), 2010-2011: prognozowany wzrost sektora budowlanego (badanie “Budownictwo w Polsce”).

Wciąż niski poziom optymizmu

Pogorszeniu uległy także nastroje panujące wśród przedsiębiorstw budowlanych. W poprzednim badaniu z marca 2010 roku, 75% firm spodziewało się, że wypadnie lepiej od konkurencji. Obecnie taką deklarację składa jedynie 57% przedsiębiorstw. Natomiast poprawy swojej sytuacji rynkowej w 2011 roku oczekuje 70% respondentów (wobec 79% w marcu 2010 roku).

- Sezon letni, mimo że przyniósł ożywienie w porównaniu do wyjątkowo ciężkiego początku roku, rozczarował wiele firm budowlanych. Jeszcze w marcu 2010 roku blisko trzy czwarte badanych firm spodziewało się, że ich całoroczne przychody będą większe niż w 2009 roku. Obecnie wzrostu przychodów spodziewa się już tylko co druga badana firma, a blisko co piąta spodziewa się spadku przekraczającego 10%. Co więcej, przedstawiciele firm wskazują, że zmuszeni są działać w warunkach daleko idącej niepewności. Jak pokazuje badanie, blisko co szósta firma nie jest w stanie przewidzieć, jak będzie kształtować się jej sprzedaż w nadchodzącym roku - dodaje Steven Baxted.

Nowe zamówienia – problem na coraz szerszą skalę

Wykorzystanie mocy produkcyjnych w polskich przedsiębiorstwach budowlanych uległo poprawie o 10 pkt. proc. od czasu badania przeprowadzonego w marcu 2010 roku i wyniosło we wrześniu przeciętnie 80%. Jednocześnie coraz trudniej firmom budowlanych pozyskać nowe zamówienia. Obecnie przedsiębiorstwa mają zagwarantowaną umowami pracę średnio na osiem miesięcy naprzód, podczas gdy w marcu 2010 roku było to dziewięć miesięcy. Blisko 37% badanych firm budowlanych przyznało, że ma mniejszą liczbę podpisanych

umów niż rok temu. U 35% przedsiębiorców liczba podpisanych umów nie zmieniła się, zaś 28% dysponuje większą liczbą podpisanych umów.

Bariery rozwoju branży budowlanej w Polsce

Największą przeszkodą, ograniczającą działalność przedsiębiorstw budowlanych pozostaje biurokracja (5,8 pkt.), w szczególności zmieniające się, bardziej surowe przepisy i uregulowania prawne oraz rosnąca złożoność przetargów publicznych. Negatywne skutki biurokracji są najbardziej odczuwalne przez firmy budowlane z sektora MSP.

Blisko 93% respondentów wskazało na poważne bariery wynikające z wysokich kosztów pracy (5,7 pkt). Ponadto wszystkie duże przedsiębiorstwa jako czynnik ograniczający rozwój wskazały nasiloną konkurencję.

Trzecią największą przeszkodą, wskazaną przez 82% przedsiębiorstw (szczególnie MSP oraz firmy ogólnobudowlane), jest niedostateczny popyt finansowany ze źródeł prywatnych (5,5 pkt). Czynnik ten odnotował najwyższy wzrost znaczenia wśród badanych barier ograniczających wzrost. Niedostateczny popyt finansowany ze źródeł publicznych jest obecnie odczuwany w mniejszym stopniu.

Największy spadek znaczenia wśród czynników ograniczających wzrost (z 7,3 pkt w 2008 roku do 4,5 pkt obecnie) odnotował brak wykwalifikowanej siły roboczej.

- W 2009 roku deweloperzy ograniczyli skalę nowych inwestycji mieszkaniowych aż o jedną trzecią, co znacząco odbiło się na kondycji firm ogólnobudowlanych. Wydaje się jednak, że są to trudności o charakterze przejściowym - komentuje Steven Baxted.  Deweloperzy w pierwszych trzech kwartałach 2010 roku intensywnie ruszyli z nowymi inwestycjami, rozpoczynając budowę większej o 60% liczby mieszkań niż miało to miejsce rok temu. Oznacza to nie tylko pracę dla dużych firm pełniących rolę wykonawców generalnych, ale także liczne zlecenia dla mniejszych firm oferujących swoje usługi jako podwykonawcy.

Zwiększenie efektywności najważniejszym celem

Zwiększanie efektywności biznesowej i operacyjnej zostało wskazane przez 97% przedsiębiorstw budowlanych jako priorytetowe zadanie do wykonania w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy.

Na drugim miejscy firmy wskazały usprawnienie procesów zakupu. Na wartości zyskało poszukiwanie partnera strategicznego (wzrost z 60% w marcu 2010 roku do 76%).
Działaniami o najmniejszym znaczeniu dla przedsiębiorstw budowlanych jest w nadchodzącym roku przejmowanie innych spółek.

Najczęściej stosowaną metodą pozyskiwania nowych zamówień są kontakty osobiste (94% wskazań respondentów, 92% w 2008 r.), bezpośrednie zapytania ofertowe od klientów (92%, przy 87% w 2008 r.), przetargi (89%, wobec 80% w 2008 r.) oraz długookresowe umowy i długofalowa współpraca z klientem (81%, przy 78% w 2008 r.).

Jednocześnie, jako najskuteczniejsze metody zostały wskazane umowy długookresowe i długofalowa współpraca z klientem (7,1 pkt. wobec 6,4 w 2008) r., przetargi (7,1 pkt. przy 6,6 w 2008 r.) i kontakty osobiste (6,2 pkt. wobec 7,8 w 2008 r.).

Prognozowana sprzedaż firm budowlanych
Autor: Źródło: www.CEEC.Eu

Pozyskiwanie nowych zamówień przez firmy budowlane
  najczęściej
stosowana
metoda
pozyskiwania
zamówień
(% firm)
najskuteczniejsza
metoda
pozyskiwania
zamówień
(0-10 pkt.)
przejrzystość
przetargów
(1-10 pkt.) 
akceptacja
nowego
zlecenia
przy marży
zerowej lub
nawet ujemnej
(% firm) 
naruszenie
polityki
zarządzania
ryzykiem aby
zdobyć
kontrakt
duże firmy przetargi
(93%)
 przetargi
(8,3 pkt.)
 7 pkt.  33%  57%
MSP kontakty
osobiste
(96%)
 umowy długofalowe
współpraca z klientem
(7,1 pkt.)
 5,9 pkt.  33% 50% 
budownictwo
ogólne
kontakty
osobiste
(97%)
 umowy długofalowe
współpraca z klientem
(7,4 pkt.)
 6,0 pkt.  29% 53% 
budownictwo
inżynieryjne
przetargi
(100%)
 przetargi
(8,4 pkt.)
 6,8 pkt.  41% 50% 
sektor
budowlany
w Czechach
 -  kontakty osobiste
(6.9 pkt.)
 4,7 pkt.  33% 52% 
sektor
budowlany
Słowacji
 -  umowy długofalowe,
współpraca (7,5 pkt.)
kontakty (7,4 pkt.) 
 4,4 pkt.  31% 60% 

 

 O raporcie
"Budownictwo w Polsce. Druga połowa 2010" to raport badawczy przygotowany przez CEEC Research we wspołpracy z firmą doradczą KPMG oraz agencję badawczą Norstat, oparty na podstawie 100 wywiadów telefonicznych przeprowadzonych we wrześniu 2010.  

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej