Ranking uczelni technicznych w Polsce 2021. Która uczelnia techniczna kształci najlepszych inżynierów budownictwa?

2021-06-23 10:27
Ranking uczelni technicznych
Autor: Thingstocksphotos Ranking uczelni technicznych ma pomóc maturzystom w wyborze kierunków studiów, które zagwarantują pracę i dobre zarobki

Ranking uczelni technicznych został stworzony na podstawie raportów: Perspektywy 2021 oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Która politechnika kształci najlepszych inżynierów budownictwa, gwarantując im pracę i dobre zarobki? Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie czy może Politechnika Wrocławska?

Spis treści

 1. Która uczelnia techniczna kształci najlepszych inżynierów? Ranking Perspektywy 2021
 2. Ranking uczelni technicznych 2020/2021 pod względem liczby kandydatów
 3. Najbardziej oblegany kierunek na uczelniach technicznych 2020/2021
 4. Kryteria oceny uczelni technicznych - Perspektywy 2021
 5. Jak dostać się na uczelnię techniczną i gdzie studiować? Wymagania i umiejętności
 6. Architektura
 7. Automatyka i Robotyka
 8. Biotechnologia
 9. Budownictwo
 10. Elektrotechnika
 11. Elektronika i Telekomunikacja
 12. Energetyka
 13. Fizyka Techniczna
 14. Geodezja i Kartografia
 15. Górnictwo i Geologia
 16. Inżynieria Biomedyczna
 17. Inżynieria Chemiczna i Procesowa
 18. Inżynieria Materiałowa
 19. Inżynieria Środowiska
 20. Informatyka
 21. Logistyka
 22. Mechanika i Budowa Maszyn
 23. Mechatronika
 24. Technologia Chemiczna
 25. Transport
 26. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Która uczelnia techniczna kształci najlepszych inżynierów? Ranking Perspektywy 2021

Ranking Perspektywy to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach m.in. studiów technicznych w Polsce, uaktualniana każdego roku. Poniżej ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021.

 1. Politechnika Warszawska
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 3. Politechnika Wrocławska
 4. Politechnika Gdańska
 5. Politechnika Łódzka
 6. Politechnika Śląska
 7. Politechnika Poznańska
 8. Politechnika Lubelska
 9. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 10. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 11. Politechnika Częstochowska
 12. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 13. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 14. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 15. Politechnika Białostocka
 16. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 17. Politechnika Opolska
 18. Uniwersytet Morski w Gdyni
 19. Politechnika Koszalińska
 20. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 21. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 22. Akademia Morska w Szczecinie

Polecany artykuł:

Ile zarabia inżynier budowy?

Ranking uczelni technicznych 2020/2021 pod względem liczby kandydatów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało raport podsumowujący wyniki rekrutacji w roku akademickim 2020/2021. Na trzech pierwszych miejscach pojawiły się uczelnie techniczne.

Uczelnie najczęściej wybierane przez kandydatów (w przeliczeniu na jedno miejsce – ponad cztery zgłoszenia kandydatów) na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:

 • Politechnika Poznańska (6,6)
 • Politechnika Gdańska (6,5)
 • Politechnika Warszawska (6,3)
 • Politechnika Łódzka (5,5)
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (4,2)

Na jedno miejsce na tych uczelniach chciało się dostać więcej niż 6 kandydatów. Czwarte miejsce należy do Politechniki Łódzkiej (ponad 5 chętnych na 1 miejsce). Najczęściej wybieraną przez kandydatów uczelnią była zaś Politechnika Warszawska, na której studiować chciało ponad 45 tysięcy osób. 

Najbardziej oblegany kierunek na uczelniach technicznych 2020/2021

Z raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego najbardziej obleganym kierunkiem podczas rekrutacji 2020/2021 była inżynieria internetu rzeczy. Aby się na nią dostać, trzeba było zdeklasować aż 28 konkurentów. Na dalszych miejscach znalazły się m.in. mechanika i projektowanie maszyn czy matematyka i analiza danych.

Kryteria oceny uczelni technicznych - Perspektywy 2021

Żeby poznać wartość rankingu uczelni technicznych warto przyjrzeć się bliżej kryteriom, na podstawie których on powstał. Opracowała je Kapituła pod kierownictwem prof. Michała Kleibera (b. prezesa Polskiej Akademii Nauk). Do oceny studiów użyto 13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Są to:

 • prestiż - mierzony poprzez badanie opinii kadry akademickiej;
 • absolwenci na rynku pracy – kryterium mierzone poprzez badanie opinii pracodawców;
 • potencjał akademicki – tu brano pod uwagę ocenę parametryczną Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie naukowe;
 • efektywność naukowa – tu wskaźnikami były publikacje, cytowania, indeks Hirsha;
 • potencjał dydaktyczny – tu analizowano jakość przyjętych na studia, dostępność kadr wysoko wykwalifikowanych dla studentów, wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) oraz akredytacje środowiskowe;
 • innowacyjność – gdzie wskaźnikiem były uzyskane patenty i prawa ochronne.

Jak dostać się na uczelnię techniczną i gdzie studiować? Wymagania i umiejętności

Architektura

Jak się dostać na architekturę? Przede wszystkim trzeba zdać egzamin z rysunku, a z matury ważne są wyniki z matematyki i języka obcego. Od kandydatów oczekuje się zaawansowanych umiejętności plastycznych oraz bardzo dobrego postrzegania przestrzeni.

Gdzie studiować architekturę? Polecane Wydziały Architektury:

1. Politechnika Warszawska, 2. Politechnika Wrocławska,3. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.

Automatyka i Robotyka

Jak się dostać na automatykę i robotykę? Na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z matematyki, języka obcego, fizyki, chemii. Od kandydatów oczekuje się zdolności w zakresie nauk ścisłych, zainteresowania nowoczesnymi technikami oraz umiejętności programowania.

Gdzie studiować automatykę i robotykę? Polecane Wydziały Automatyki i Robotyki:

1. Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie(Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej), 3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie(Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki).

Biotechnologia

Jak się dostać na biotechnologię? Na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego, biologii, chemii, fizyki oraz matematyki.

Gdzie studiować biotechnologię? Polecane Wydziały Biotechnologii:

1. Politechnika Warszawska (Wydział Chemiczny), 2. Politechnika Wrocławska (Wydział Chemiczny), 3. Politechnika Łódzka (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności).

Budownictwo

Jak się dostać na budownictwo? Jeżeli twoją mocną stroną są nauki ścisłe możesz wybrać kierunek budownictwo. Ważne żeby na maturze dobrze zdać matematykę, język obcy oraz wybrany przedmiot dodatkowy - fizykę, geografię, informatykę lub chemię.

Gdzie studiować budownictwo? Polecane Wydziały Budownictwa:

1. Politechnika Wrocławska (Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego), 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie(Wydział Górnictwa i Geoinżynierii), 3. Politechnika Warszawska (Wydział Inżynierii Lądowej).

Elektrotechnika

Jak się dostać na elektrotechnikę? Jeżeli masz ścisły umysł i zdolności matematyczne wybierz elektrotechnikę. Żeby dostać się na elektrotechnikę, na większości uczelni brane są pod uwagę wyniki maturalne z matematyki, fizyki z astronomią, informatyki.

Gdzie studiować elektrotechnikę? Polecane Wydziały Elektrotechniki:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie(Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji), 2. Politechnika Warszawska (Wydział Elektryczny), 3. Politechnika Gdańska (Wydział Elektrotechniki i Automatyki).

Elektronika i Telekomunikacja

Jak się dostać na elektronikę i telekomunikację? Jeżeli fascynują Cię zagadnienia komunikacji telefonicznej to jest kierunek dla Ciebie. Przy rekrutacji brane są pod uwagę takie przedmioty jak: matematyka, fizyka, język obcy.

Gdzie studiować elektronikę i telekomunikację? Polecane Wydziały Elektroniki i Telekomunikacji:

1. Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie(Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji), 3. Politechnika Gdańska (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki).

Energetyka

Jak się dostać na energetykę? Przy rekrutacji brane są pod uwagę matematyka, fizyka i język obcy. Przyszły student tego kierunku powinien wykazywać się kreatywnością techniczną oraz mieć ogólną wiedzę z zakresu rozwoju współczesnej energetyki.

Gdzie studiować energetykę? Według rankingu uczelni technicznych, najlepsze Wydziały Energetyki mają:

1. Politechnika Warszawska (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa),2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Energetyki i Paliw),3. Politechnika Śląska (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki).

Fizyka Techniczna

Jak się dostać na fizykę techniczną? Żeby dostać się na ten kierunek, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, matematyka, fizyka, chemia, informatyka. Po tych studiach znajdziesz prace m.in. w ośrodkach naukowo-badawczych lub laboratoriach diagnostycznych.

Gdzie studiować fizykę techniczną? Polecane Wydziały Fizyki technicznej:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej), 2. Politechnika Warszawska (Wydział Fizyki), 3. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej).

Geodezja i Kartografia

Jak się dostać na geodezję i kartografię? Jeżeli masz dobrą orientację w terenie, wyobraźnię przestrzenną, umiesz czytać mapy oraz masz wiedzę techniczną to kierunek dla Ciebie. Przedmioty maturalne brane pod uwagę podczas rekrutacji to matematyka, fizyka, geografia, informatyka, język obcy.

Gdzie studiować geodezję i kartografię? Polecane Wydziały Geodezji i Kartografii:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie(Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska), 2. Politechnika Warszawska (Wydział Geodezji i Kartografii), 3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa).

Górnictwo i Geologia

Jak się dostać na górnictwo i geologię? To kierunek dla osób zainteresowanych naukami ścisłymi i myślących o pracy w górnictwie. Z ocen maturalnych najważniejsze będą te z matematyki, fizyki, chemii, informatyki.

Gdzie studiować Górnictwo i Geologię? Polecane Wydziały Górnictwa i Geologii:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie(Wydział Górnictwa i Geoinżynierii), 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie(Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu), 3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie(Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska).

Inżynieria Biomedyczna

Jak się dostać na inżynierię biomedyczną? Jeśli chcesz być specjalistą od nowoczesnych technologii z zakresu aparatur medycznych, na maturze musisz dobrze zdać matematykę, chemię, fizykę i język obcy.

Gdzie studiować inżynierię biomedyczną? Polecane Wydziały Inżynierii Biomedycznej:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej), 2. Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), 3. Politechnika Warszawska (Wydział Mechatroniki)

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Jak się dostać na inżynierię chemiczną i procesową? Jeśli chcesz znaleźć pracę w przemyśle przetwórczym, projektować procesy i ciągi technologiczne, musisz mieś dużą wiedzę z zakresu fizyki, matematyki, biologii i chemii. Oceny z tych przedmiotów będą brane pod uwagę podczas rekrutacji na studia.

Gdzie studiować inżynierię chemiczną i procesową? Polecane Wydziały Inżynierii Chemicznej i Procesowej:

1. Politechnika Warszawska (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej), 2. Politechnika Wrocławska (Wydział Chemiczny), 3. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej).

Inżynieria Materiałowa

Jak się dostać na inżynierię materiałową? To propozycja dla osób o uzdolnieniach matematycznie i technicznie. Absolwenci będą projektować i udoskonalać materiały inżynierskie. Żeby dostać się na na ten kierunek studiów na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, informatyka, geografia, język obcy.

Gdzie studiować inżynierię materiałową? Polecane Wydziały Inżynierii Materiałowej:

1. Politechnika Warszawska (Wydział Inżynierii Materiałowej), 2. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki), 3. Politechnika Wrocławska (Wydział Chemiczny).

Inżynieria Środowiska

Jak się dostać na inżynierię środowiska? Absolwenci tego kierunku studiów w przyszłości będą projektantami lub wykonawcami inwestycji z zakresu inżynierii środowiska. Najważniejsze przedmioty maturalne podczas rekrutacji na studia to matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka, geografia, język obcy.

Gdzie studiować inżynierię środowiska? Polecane Wydziały Inżynierii Środowiska:

1. Politechnika Warszawska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska), 2. Politechnika Śląska (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki), 3. Politechnika Wrocławska (Wydział Inżynierii Środowiska).

Informatyka

Jak się dostać na informatykę? Informatyk to zawód przyszłości, a specjaliści w tej dziedzinie są ciągle poszukiwani. Aby zostać informatykiem na maturze trzeba dobrze zdać matematykę, informatykę, fizykę, chemię i język obcy.

Gdzie studiować informatykę? Polecane Wydziały Informatyki mają:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji), 2. Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), 3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej).

Logistyka

Jak się dostać na logistykę? Przy rekrutacji na ten kierunek studiów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, język obcy. Studia te mają wprowadzić przyszłych logistyków w świat biznesu, ekonomii, transportu oraz zasad prowadzenia firmy.

Gdzie studiować logistykę? Polecane Wydziały Logistyki:

1. Politechnika Poznańska (Wydział Inżynierii Zarządzania), 2. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Wydział Ekonomii), 3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (Wydział Mechaniczny).

Mechanika i Budowa Maszyn

Jak się dostać na mechanikę i budowę maszyn? To kierunek dla wszystkich, których interesuje konstruowanie urządzeń mechanicznych oraz wszelkie nowinki technologiczne. Aby dostać się na mechanikę i budowę maszyn trzeba na maturze dobrze zdać matematykę, fizykę, język obcy.

Gdzie studiować mechanikę i budowę maszyn? Polecane Wydziały Mechaniki i Budowy Maszyn:

1. Politechnika Warszawska (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa), 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki), 3. Politechnika Warszawska (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych).

Mechatronika

Jak się dostać na mechatronikę? To kierunek dla wszystkich, których mocną stroną są nauki ścisłe. To połączenie mechaniki i elektroniki, dlatego podczas rekrutacji na studia najważniejsze będą oceny maturalne z matematyki, chemii, fizyki, geografii, informatyki i języka obcego.

Gdzie studiować mechatronikę? Polecane Wydziały Mechatroniki:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki), 2. Politechnika Warszawska (Wydział Mechatroniki), 3. Politechnika Warszawska (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych).

Technologia Chemiczna

Jak się dostać na technologię chemiczną? Jeśli interesują Cię procesy i metody przekształcania różnych surowców w produkty, które używamy na co dzień, a ponadto masz umysł ścisły i jesteś kreatywny wybierz ten kierunek studiów. Podczas rekrutacji najważniejsza będzie ocena z matematyki oraz wybranego przedmiotu: biologii, chemii, fizyki, informatyki.

Gdzie studiować technologię chemiczną? Polecane Wydziały Technologii Chemicznej:

1. Politechnika Warszawska (Wydział Chemiczny), 2. Politechnika Wrocławska (Wydział Chemiczny), 3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki).

Transport

Jak się dostać na transport? Podczas rekrutacji na ten kierunek najważniejsze będą oceny maturalne z matematyki, chemii, fizyki, informatyki, geografii, biologii. Po skończeniu studiów będziesz specjalistą z dziedziny transportu, sterowania ruchem i przepływem osób oraz materiałów.

Gdzie studiować transport? Polecane Wydziały Transportu:

1. Politechnika Warszawska (Wydział Transportu), 2. Politechnika Lubelska (Wydział Mechaniczny), 3. Politechnika Poznańska (Wydział Inżynierii Transportu).

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Jak się dostać na zarządzanie i inżynierię produkcji? Jeśli interesują Cię nauki techniczne,chcesz w przyszłości projektować i wdrażać nowe systemy produkcyjne to kierunek dla Ciebie. Podczas rekrutacje najważniejsze będą oceny maturalne z matematyki, informatyki, chemii oraz języka obcego.

Gdzie studiować zarządzanie i inżynierię produkcji? Polecane Wydziały Zarządzania i Inżynierii Produkcji:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Zarządzania), 2. Politechnika Wrocławska (Wydział Mechaniczny), 3. Politechnika Warszawska (Wydział Inżynierii Produkcji).

Ważne

Zasady procesu rekrutacji ustalane są przez uczelnie w sposób niezależny, różne szkoły premiują różne przedmioty oraz przyznają im odmienne wagi w trakcie obliczania ostatecznej punktacji, która decydujące o miejscu kandydata na liście rankingowej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej