Przetargi na roboty budowlane w opinii wykonawców prac remontowo-budowlanych

2017-05-05 15:45
Umowa o roboty budowlane
Autor: Mariusz Maszner

Dla potrzeb konferencji „Rynek zamówień publicznych dla uczciwych firm”, organizowanej 8 maja 2017 w Warszawie przez budowlany serwis dla profesjonalistów Muratorplus.pl, firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku przeprowadziła wśród wykonawców robót budowlanych badanie dotyczące ich udziału w przetargach publicznych. Okazuje się, że nadal w branży jest wiele wątpliwości co do uczciwości postępowań przetargowych. Te firmy zaś, które porywają się na realizację zamówień publicznych borykają się z trudnościami, wśród których na pierwszy plan wysuwają się zakulisowe układy oraz wysokie zabezpieczenia finansowe procesu.

Być albo nie być… w przetargach?

Wyniki badania zrealizowanego w kwietniu b.r. przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku wskazują, że fachowcy mają wątpliwości co do uczciwości procedur przetargowych, dla ponad połowy (52,9%) nie przebiegają one zgodnie z zasadą uczciwości. Odmienną opinię prezentował niewiele ponad co piąty badany (21,8%).

Opinie fachowców dotyczące uczciwości przetargów na roboty budowlane (w %)
Autor: ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Opinie fachowców dotyczące uczciwości przetargów na roboty budowlane (w %)

Kryteria wygranej

Czynniki decydujące o wyborze wykonawcy robót budowlanych są zróżnicowane i zależą od charakteru realizowanej inwestycji. W 2016 roku miała miejsce nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która zobligowała zamawiających do zwiększenia pozacenowych kryteriów wyboru ofert. Badanych zapytano jednak, czy w ich opinii o wyborze oferty wciąż decyduje najniższa cena. Ponad połowa fachowców udzieliła odpowiedzi, iż pomimo zmian prawnych, faktycznym czynnikiem, który wpływa na rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane pozostała cena zaoferowana przez potencjalnego wykonawcę prac. Z drugiej jednak strony, prawie co trzeci rozmówca stwierdził, że przy wyborze oferty cena nie jest najważniejszym wyróżnikiem. Oznacza to duże zróżnicowanie w kryteriach stosowanych przez poszczególnych zamawiających.

Zdaniem 64,7% fachowców zamawiający stosują w przetargach na roboty budowlane inne kryteria niż cena.

Czy w przetargach na roboty budowlane o wyborze oferty wciąż decyduje najniższa cena? (w %)
Autor: ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Czy w przetargach na roboty budowlane o wyborze oferty wciąż decyduje najniższa cena? (w %)
Czy w przetargach na roboty budowlane xamawiający stosują inne kryteria niz cena? (w %)
Autor: ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Czy w przetargach na roboty budowlane zamawiający stosują inne kryteria niż cena? (w %)

Wśród najczęściej wskazywanych przez badanych kryteriów pozacenowych stosowanych przez zamawiających w przetargach na roboty budowlane znalazły się: wydłużony okres gwarancji (22,7%), jakość wykonywanej pracy (20,1%) oraz doświadczenie firmy udokumentowane referencjami (16,2%). Do istotnych kryteriów badani zaliczyli także jakość wykorzystywanych w trakcie prac materiałów, czy renomę wykonawcy. Co dziesiąty rozmówca zwrócił natomiast uwagę, że przy przetargach na roboty budowlane istotne znaczenie ma wcześniejsza znajomość wykonawcy (10,4%).

Innym kryterium, które decyduje o wyborze wykonawcy w przetargach na roboty budowlane jest potencjał firm wykonawczych (m.in. posiadany kapitał ludzki, sprzęt, maszyny). Zdaniem większości badanych zamawiający zwracają uwagę na ten czynnik, co piąty respondent zaś stwierdził, że nie ma to większego znaczenia – przy wyborze oferty bardziej istotne są inne kryteria.

Kryteria pozacenowe w przetargach na roboty budowlane wskazywane najczęściej (w %)
Autor: ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Kryteria pozacenowe w przetargach na roboty budowlane wskazywane najczęściej (w %)

Droga przez mękę?

Firmy startujące w przetargach na roboty budowlane napotykają na rozmaite trudności. Wśród wskazywanych najczęściej (13,4%) znalazły się układy/znajomości, które zmniejszają szanse na realizację prac. Dla 11,3% badanych firm najbardziej problematyczne są wysokie zabezpieczenia bankowe żądane przez zamawiających lub konieczność wpłaty wadium. Do dalszych problemów można zaliczyć: dużą biurokrację (7,6%) oraz wybór firm jedynie przez pryzmat ceny (6,7%). Tylko co dziesiąty badany nie widzi trudności w startowaniu w przetargach na roboty budowlane.

Największe trudności dla firm startujących w przetargach na roboty budowlane (w %)
Autor: ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Największe trudności dla firm startujących w przetargach na roboty budowlane (w %)
Sygnatariusze_loga
Autor: Muratorplus.pl
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej