ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku

firma badawcza prowadząca badania marketingowe, ekonomiczne i społeczne dla instytucji publicznych. Do badań wykorzystuje różne techniki: od klasycznych aż po najnowocześniejsze badania biometryczne.