Ponad połowa wykonawców nie zna wymogów dla ocieplania budynków

2012-10-04 12:39
Europejskie standardy ETICS
Autor: SSO

Już po raz trzeci Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) wspierane przez TNS Pentor Poznań sprawdziło, jaka jest znajomość wymogów wśród wykonawców specjalizujących się w ocieplaniu budynków. Wychodzi z tego badania, że wiedza na temat systemów ocieplenia jest wciąż na niezadowalającym poziomie, a nawet jej stan pogorszył się w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Wykonawców zajmujących się ocieplaniem budynków poznański Pentor analizował od stycznia do sierpnia 2012. Okazało się, że wśród badanych zaledwie 47% zna przepisy i wymogi Prawa budowlanego na tyle dobrze, by wiedzieć, że stosowanie materiałów do ocieplania budynków bez aprobaty technicznej jest niezgodne z prawem i liczba takich wykonawców zmniejszyła się z 58%. Od stycznia zmniejszyła się też - z 77 do 65% - liczba firm, które deklarują, że zawsze stosują wyroby ociepleniowe z aprobatami, czyli pozostali wykonują tzw. składaki z niecertyfikowanych systemów. To oznacza również, że jedna trzecia powierzchni ścian ocieplanych budynków nie jest objęta gwarancją producenta.

Przeczytaj o ETICS, europejskich wytycznych ocieplania ścian zewnętrznych >>

– Nieznajomość zasad doboru materiałów wiąże się z ryzykiem niewłaściwego ocieplania ścian zewnętrznych, czego skutki inwestorzy i użytkownicy budynków mogą odczuwać przez wiele lat – ostrzega Wojciech Szczepański, prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO).

Ocieplanie ścian zewnętrznych
Autor: SSO Opinie wykonawców ociepleń ścian zewnętrznych na temat tego, czy działają zgodnie z Prawem budowlanym

Systemy ocieplenia kontra "składaki"

Niezbyt to dobrze świadczy o "fachowcach" od ocieplania ścian zewnętrznych, skoro aż 87% nie potrafi samodzielnie zdefiniować co to jest system ocieplenia. Wykonawcy (32%) systemem określają zestaw produktów potrzebnych do ocieplenia, podobna grupa interpretuje system w kategoriach funkcji jaką pełni: izolacyjnej i ochronnej. Tylko 13% wykonawców podaje w miarę poprawną odpowiedź, że system ocieplenia to produkty jednego producenta i tu odnotowano postęp, gdyż rok temu takich wykonawców było tylko 6%.

Nieco lepsze wyniki uzyskano, gdy o system ocieplenia zadano pytanie zamknięte, czyli z podanymi wariantami odpowiedzi – podczas tego badania w poprawną odpowiedź “trafiła” połowa wykonawców. Ale w dalszym ciągu prawie co czwarty uważał, że system ociepleń może składać się z materiałów różnych marek pochodzących od różnych producentów i grupa ta powiększyła się w porównaniu z poprzednią falą badania o 8 punktów procentowych, a pozostali wybrali odpowiedź, że jest to zestaw materiałów objętych aprobatą techniczną.

Wykonawcy ociepleń ścian zewnętrznych
Autor: SSO Co wykonawcy uważają za system ocieplenia

Według przepisów wyrobem budowlanym jest kompletny system ocieplenia jednej marki, na który została wydana aprobatę techniczną. SSO i Pentor zbadały zatem, w jakiej skali wykonywanych prac ociepleniowych wykorzystuje się systemy ocieplenia, a w jakiej „składaki”. Wynik 70:30 na korzyść systemów, z zastrzeżeniem, że tylko 38% wykonawców zadeklarowało używanie pełnych systemów ociepleń.

– Wyniki badania mogą niepokoić. Po pierwsze, właściciel budynku ocieplonego niesystemowo traci gwarancję producenta. Po drugie, systemy ociepleń odgrywają kluczową rolę w budownictwie energooszczędnym. Prawidłowo dobrane i wykonane ocieplenie ścian zewnętrznych pozwala obniżyć koszty ogrzewania czy klimatyzowania budynku nawet o 40-50 procent – podkreśla prezes SSO. - Właściwą trwałość rozwiązania można uzyskać tylko wtedy, gdy prawidłowo zainstaluje się kompletny wyrób, którego składniki, we wzajemnym połączeniu, zostały przebadane pod względem spełnienia przez ocieplany budynek podstawowych wymagań technicznych i użytkowych. Przypadkowo zestawione materiały różnych marek nie dają inwestorowi pewności co do wytrzymałości i estetyki rozwiązania, które zależą od takich cech jak paroprzepuszczalność warstwy wierzchniej, nierozprzestrzenianie ognia, przyczepność międzywarstwowa, nasiąkliwość systemu, wytrzymałość mechaniczna czy trwałość i jednorodność kolorystyczna.

Rynek ociepleń na trochę się skurczy

Wiadomo, że jaka ogólna sytuacja gospodarcza i budownictwa, takiej należy spodziewać się koniunktury i na rynku ociepleniowym. Jego obecną sytuację producenci systemów ocieplania ścian zewnętrznych zgodnie oceniają jako gorszą niż przed rokiem i prognozują dalsze pogorszenie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Zdaniem dwóch trzecich badanych sytuacja będzie trochę gorsza niż obecnie, zdaniem 17% – dużo gorsza, i tyle samo uważa, nie zmieni się. Producenci spodziewają się polepszenia w branży ociepleń za dwa lata, gdy poziom wskaźnika koniunktury szacowany jest na +33.

– Badani producenci dostrzegają zarówno ogólne jak i szczegółowe bariery rozwoju branży ociepleń ścian zewnętrznych. Do ogólnych czynników zaliczają między innymi problemy finansowe inwestorów, wynikające z trudności z dostępem do kredytów oraz niekorzystną sytuację ekonomiczną w kraju i na świecie. Natomiast wśród wypowiedzi specyficznych pojawiły się między innymi stwierdzenia o nieefektywnej kontroli jakości materiałów dostępnych na rynku czy braku jasnych przepisów związanych z termomodernizacją – dodaje Małgorzata Otworowska-Kubiak z TNS Pentor Poznań.

Prezes SSO potwierdza, że koniunktura na rynku oraz perspektywy na najbliższe miesiące nie nastrajają optymizmem. – Doniesienia o problemach finansowych firm budowlanych potęgują te nastroje. Z drugiej zaś strony pojawiają się sygnały o planowanych programach wspierania budownictwa pasywnego i energooszczędnego, co powinno z kolei przyczynić się do poprawy sytuacji w branży ociepleń, a także dałoby pozytywny impuls całej naszej gospodarce. Miałoby też zbawienny wpływ stan środowiska naturalnego, dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię i ograniczeniu emisji dwutlenku węgla – uważa Wojciech Szczepański.

A podsumowując kolejny wynik badania projektu “Rynek ociepleń budynków w Polsce”, niepokojąca jest wciąż skala stosowania, niezgodnie z Prawem budowlanym, tzw. „składaków” zamiast pełnowartościowych systemów ocieplenia objętych aprobatą techniczną oraz certyfikowaną zakładową kontrolą produkcji. Cierpi na tym przede wszystkim inwestor, gdyż najczęściej nie wie o poczynaniach wykonawcy ocieplenia i jest zaskakiwany koniecznością szybkiego remontu elewacji bez możliwości dochodzenia swoich praw wynikających z gwarancji.


Badanie “Rynek ociepleń budynków w Polsce” realizowane przez Pentor, którego SSO jest patronem merytorycznym, to cykliczny projekt rozpoczęty w październiku 2011. Analiza obejmuje producentów systemów ociepleń oraz firmy wykonawcze, które realizują prace związane z ocieplaniem ścian zewnętrznych budynków.
Podczas dotychczasowych trzech tzw. fali badania zostało przeanalizowanych 31 producentów (12+13+6) oraz 2100 wykonawców systemów ociepleniowych (700+700+700).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej