Ponad połowa wykonawców nie zna wymogów dla ocieplania budynków

2012-10-04 12:39
Europejskie standardy ETICS
Autor: SSO

Już po raz trzeci Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) wspierane przez TNS Pentor Poznań sprawdziło, jaka jest znajomość wymogów wśród wykonawców specjalizujących się w ocieplaniu budynków. Wychodzi z tego badania, że wiedza na temat systemów ocieplenia jest wciąż na niezadowalającym poziomie, a nawet jej stan pogorszył się w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Wykonawców zajmujących się ocieplaniem budynków poznański Pentor analizował od stycznia do sierpnia 2012. Okazało się, że wśród badanych zaledwie 47% zna przepisy i wymogi Prawa budowlanego na tyle dobrze, by wiedzieć, że stosowanie materiałów do ocieplania budynków bez aprobaty technicznej jest niezgodne z prawem i liczba takich wykonawców zmniejszyła się z 58%. Od stycznia zmniejszyła się też - z 77 do 65% - liczba firm, które deklarują, że zawsze stosują wyroby ociepleniowe z aprobatami, czyli pozostali wykonują tzw. składaki z niecertyfikowanych systemów. To oznacza również, że jedna trzecia powierzchni ścian ocieplanych budynków nie jest objęta gwarancją producenta.

Przeczytaj o ETICS, europejskich wytycznych ocieplania ścian zewnętrznych >>

– Nieznajomość zasad doboru materiałów wiąże się z ryzykiem niewłaściwego ocieplania ścian zewnętrznych, czego skutki inwestorzy i użytkownicy budynków mogą odczuwać przez wiele lat – ostrzega Wojciech Szczepański, prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO).

Ocieplanie ścian zewnętrznych
Autor: SSO Opinie wykonawców ociepleń ścian zewnętrznych na temat tego, czy działają zgodnie z Prawem budowlanym

Systemy ocieplenia kontra "składaki"

Niezbyt to dobrze świadczy o "fachowcach" od ocieplania ścian zewnętrznych, skoro aż 87% nie potrafi samodzielnie zdefiniować co to jest system ocieplenia. Wykonawcy (32%) systemem określają zestaw produktów potrzebnych do ocieplenia, podobna grupa interpretuje system w kategoriach funkcji jaką pełni: izolacyjnej i ochronnej. Tylko 13% wykonawców podaje w miarę poprawną odpowiedź, że system ocieplenia to produkty jednego producenta i tu odnotowano postęp, gdyż rok temu takich wykonawców było tylko 6%.

Nieco lepsze wyniki uzyskano, gdy o system ocieplenia zadano pytanie zamknięte, czyli z podanymi wariantami odpowiedzi – podczas tego badania w poprawną odpowiedź “trafiła” połowa wykonawców. Ale w dalszym ciągu prawie co czwarty uważał, że system ociepleń może składać się z materiałów różnych marek pochodzących od różnych producentów i grupa ta powiększyła się w porównaniu z poprzednią falą badania o 8 punktów procentowych, a pozostali wybrali odpowiedź, że jest to zestaw materiałów objętych aprobatą techniczną.

Wykonawcy ociepleń ścian zewnętrznych
Autor: SSO Co wykonawcy uważają za system ocieplenia

Według przepisów wyrobem budowlanym jest kompletny system ocieplenia jednej marki, na który została wydana aprobatę techniczną. SSO i Pentor zbadały zatem, w jakiej skali wykonywanych prac ociepleniowych wykorzystuje się systemy ocieplenia, a w jakiej „składaki”. Wynik 70:30 na korzyść systemów, z zastrzeżeniem, że tylko 38% wykonawców zadeklarowało używanie pełnych systemów ociepleń.

– Wyniki badania mogą niepokoić. Po pierwsze, właściciel budynku ocieplonego niesystemowo traci gwarancję producenta. Po drugie, systemy ociepleń odgrywają kluczową rolę w budownictwie energooszczędnym. Prawidłowo dobrane i wykonane ocieplenie ścian zewnętrznych pozwala obniżyć koszty ogrzewania czy klimatyzowania budynku nawet o 40-50 procent – podkreśla prezes SSO. - Właściwą trwałość rozwiązania można uzyskać tylko wtedy, gdy prawidłowo zainstaluje się kompletny wyrób, którego składniki, we wzajemnym połączeniu, zostały przebadane pod względem spełnienia przez ocieplany budynek podstawowych wymagań technicznych i użytkowych. Przypadkowo zestawione materiały różnych marek nie dają inwestorowi pewności co do wytrzymałości i estetyki rozwiązania, które zależą od takich cech jak paroprzepuszczalność warstwy wierzchniej, nierozprzestrzenianie ognia, przyczepność międzywarstwowa, nasiąkliwość systemu, wytrzymałość mechaniczna czy trwałość i jednorodność kolorystyczna.

Rynek ociepleń na trochę się skurczy

Wiadomo, że jaka ogólna sytuacja gospodarcza i budownictwa, takiej należy spodziewać się koniunktury i na rynku ociepleniowym. Jego obecną sytuację producenci systemów ocieplania ścian zewnętrznych zgodnie oceniają jako gorszą niż przed rokiem i prognozują dalsze pogorszenie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Zdaniem dwóch trzecich badanych sytuacja będzie trochę gorsza niż obecnie, zdaniem 17% – dużo gorsza, i tyle samo uważa, nie zmieni się. Producenci spodziewają się polepszenia w branży ociepleń za dwa lata, gdy poziom wskaźnika koniunktury szacowany jest na +33.

– Badani producenci dostrzegają zarówno ogólne jak i szczegółowe bariery rozwoju branży ociepleń ścian zewnętrznych. Do ogólnych czynników zaliczają między innymi problemy finansowe inwestorów, wynikające z trudności z dostępem do kredytów oraz niekorzystną sytuację ekonomiczną w kraju i na świecie. Natomiast wśród wypowiedzi specyficznych pojawiły się między innymi stwierdzenia o nieefektywnej kontroli jakości materiałów dostępnych na rynku czy braku jasnych przepisów związanych z termomodernizacją – dodaje Małgorzata Otworowska-Kubiak z TNS Pentor Poznań.

Prezes SSO potwierdza, że koniunktura na rynku oraz perspektywy na najbliższe miesiące nie nastrajają optymizmem. – Doniesienia o problemach finansowych firm budowlanych potęgują te nastroje. Z drugiej zaś strony pojawiają się sygnały o planowanych programach wspierania budownictwa pasywnego i energooszczędnego, co powinno z kolei przyczynić się do poprawy sytuacji w branży ociepleń, a także dałoby pozytywny impuls całej naszej gospodarce. Miałoby też zbawienny wpływ stan środowiska naturalnego, dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię i ograniczeniu emisji dwutlenku węgla – uważa Wojciech Szczepański.

A podsumowując kolejny wynik badania projektu “Rynek ociepleń budynków w Polsce”, niepokojąca jest wciąż skala stosowania, niezgodnie z Prawem budowlanym, tzw. „składaków” zamiast pełnowartościowych systemów ocieplenia objętych aprobatą techniczną oraz certyfikowaną zakładową kontrolą produkcji. Cierpi na tym przede wszystkim inwestor, gdyż najczęściej nie wie o poczynaniach wykonawcy ocieplenia i jest zaskakiwany koniecznością szybkiego remontu elewacji bez możliwości dochodzenia swoich praw wynikających z gwarancji.


Badanie “Rynek ociepleń budynków w Polsce” realizowane przez Pentor, którego SSO jest patronem merytorycznym, to cykliczny projekt rozpoczęty w październiku 2011. Analiza obejmuje producentów systemów ociepleń oraz firmy wykonawcze, które realizują prace związane z ocieplaniem ścian zewnętrznych budynków.
Podczas dotychczasowych trzech tzw. fali badania zostało przeanalizowanych 31 producentów (12+13+6) oraz 2100 wykonawców systemów ociepleniowych (700+700+700).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej