Odlicz 200 proc. wydatków na wdrożenie e-faktur i nie płać kar za KseF. Ile wynoszą, za jakie błędy i naruszenia

2023-06-21 13:40
Obowiązkowe e-faktury - odliczenie kosztów kary za naruszenia KSeF
Autor: getty images Ustawa o obowiązkowym systemie e-fakturowania daje możliwość bardzo korzystnego rozliczenia wydatków na wdrożenie nowej technologi, ale przewiduje też surowe kary za błędy i naruszenia KSeF

Sejm uchwalił ustawę nakazującą przedsiębiorcom wystawianie faktur od 1 lipca 2024 r. wyłącznie w Krajowym Systemie e-Faktur. Wydatki na dostosowanie firmy do tego rozwiązania można odliczyć od dochodu, a nawet skorzystać z prawa do ulgi podatkowej w CIT lub PIT. Z kolei za omijanie systemu lub błędy będą surowe kary.

Ponieważ ustawodawca narzuca przedsiębiorcom-podatnikom obowiązkowe wdrożenie systemu KseF, to podobnie jak to było w przypadku kas rejestrujących, daje prawo do ulgowego potraktowania wydatków jakie w tym celu musi ponieść. I to w nie spotykanej wcześniej skali.

Koszt wdrożenia KseF w firmie: jak korzystnie odliczyć

Ustawodawca wprowadzając obowiązkowy system fakturowania poprzez KseF pozwala na potraktowanie wydatków związanych z wdrożeniem systemu w firmie jako wydatków na badania i rozwój.

Jakie są tego konsekwencje? Niezwykle korzystne – wydatki na badania i rozwój można bowiem w firmie odliczyć w ramach specjalnej ulgi B+R. Zarówno w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) jak i w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) daje to możliwości odliczenia nawet 200 proc. poniesionych kosztów.

Na czym polega ulga na badania i rozwój

Ulga B+R jest rozwiązaniem wprowadzonym przez tzw. ustawy o innowacyjności zaprojektowanym jako narzędzie stymulujące wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Celem autorów ulgi było przyspieszenie przebudowy konstrukcji polskiej gospodarki, tak aby działalność innowacyjna z obszaru wysokich technologii i rozwiązań stawała się decydującym czynnikiem w tworzeniu wzrostu dochodu narodowego i podniesienia poziomu dobrobytu w Polsce.

Wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości posiadanej firmy, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, mogą korzystać z dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. Odliczeniu podlegają koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową wskazane przez ustawodawcę.

Z ulgi B+R mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Kary za brak wdrożenia lub błędy w KseF

Kary pieniężne za brak wdrożenia lub nieprawidłowe wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur ustawa wprowadza do ustawy o podatku od towarów i usług. Mają one zacząć obowiązywać w pół roku po wdrożeniu obowiązkowego fakturowania w KSeF a więc od 1 stycznia 2025 r.

Krajowa Administracja Skarbowa nałoży karę w następujących przypadkach:

 • gdy mimo obowiązku podatnik nie wystawia e-faktury przy użyciu KSeF, np. wystawia ją elektronicznie w swoim systemie finansowo księgowym, ale nie przesyła do KseF,
 • w okresie awarii lub serwisowania KseF albo braku dostępności do tego systemu z przyczyn leżących po swojej stronie przy wytawianiu faktury w tzw. trybie offline nie zachowa wymaganej struktury (czyli schematu narzuconego ustawą przez fiskusa),
 • jeśli po okresie awarii lub serwisowania albo braku dostępu do KSeF z przyczyn leżących po stronie podatnika nie prześle on faktury wystawionej w trybie offline do KseF w wymaganym terminie (1 dzień roboczy lub 7 dni roboczych, w zależności od sytuacji).

Kara wyniesie od 0% do 100% wysokości kwoty podatku wykazanego na fakturze i do 18,7% wartości faktury ogółem – gdy ta nie ma wskazanej kwoty podatku.

KAS ma więc pełną swobodę w ustalaniu wysokości kar. Złą wiadomością jest też to, że będą nakładane decyzją bez uprzedniego wezwania do naruszeń, nie będzie więc można skorzystać choćby z instytucji czynnego żalu.

Tym niemniej w uzasadnieniu do projektu ustawy ustawodawca zadeklarował, że wymierzają administracyjną karę pieniężną KAS będzie brać pod uwagę:

 • wagę i okoliczności naruszenia prawa,
 • częstotliwość niedopełnienia w przeszłości obowiązku,
 • uprzednie ukaranie za to samo zachowanie,
 • stopień przyczynienia się strony,
 • działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu uniknięcia skutków naruszenia prawa,
 • wysokość korzyści, którą stroną ociągnęła
 • w przypadku osoby fizycznej – warunki osobiste.

Ponadto w przypadku gdy do naruszenia doszło wskutek działania siły wyższej, organ będzie mógł odstąpić od nałożenia kary.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej