Odlicz 200 proc. wydatków na wdrożenie e-faktur i nie płać kar za KseF. Ile wynoszą, za jakie błędy i naruszenia

2023-06-21 13:40
Obowiązkowe e-faktury - odliczenie kosztów kary za naruszenia KSeF
Autor: getty images Ustawa o obowiązkowym systemie e-fakturowania daje możliwość bardzo korzystnego rozliczenia wydatków na wdrożenie nowej technologi, ale przewiduje też surowe kary za błędy i naruszenia KSeF

Sejm uchwalił ustawę nakazującą przedsiębiorcom wystawianie faktur od 1 lipca 2024 r. wyłącznie w Krajowym Systemie e-Faktur. Wydatki na dostosowanie firmy do tego rozwiązania można odliczyć od dochodu, a nawet skorzystać z prawa do ulgi podatkowej w CIT lub PIT. Z kolei za omijanie systemu lub błędy będą surowe kary.

Ponieważ ustawodawca narzuca przedsiębiorcom-podatnikom obowiązkowe wdrożenie systemu KseF, to podobnie jak to było w przypadku kas rejestrujących, daje prawo do ulgowego potraktowania wydatków jakie w tym celu musi ponieść. I to w nie spotykanej wcześniej skali.

Koszt wdrożenia KseF w firmie: jak korzystnie odliczyć

Ustawodawca wprowadzając obowiązkowy system fakturowania poprzez KseF pozwala na potraktowanie wydatków związanych z wdrożeniem systemu w firmie jako wydatków na badania i rozwój.

Jakie są tego konsekwencje? Niezwykle korzystne – wydatki na badania i rozwój można bowiem w firmie odliczyć w ramach specjalnej ulgi B+R. Zarówno w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) jak i w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) daje to możliwości odliczenia nawet 200 proc. poniesionych kosztów.

Na czym polega ulga na badania i rozwój

Ulga B+R jest rozwiązaniem wprowadzonym przez tzw. ustawy o innowacyjności zaprojektowanym jako narzędzie stymulujące wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Celem autorów ulgi było przyspieszenie przebudowy konstrukcji polskiej gospodarki, tak aby działalność innowacyjna z obszaru wysokich technologii i rozwiązań stawała się decydującym czynnikiem w tworzeniu wzrostu dochodu narodowego i podniesienia poziomu dobrobytu w Polsce.

Wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości posiadanej firmy, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, mogą korzystać z dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. Odliczeniu podlegają koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową wskazane przez ustawodawcę.

Z ulgi B+R mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Kary za brak wdrożenia lub błędy w KseF

Kary pieniężne za brak wdrożenia lub nieprawidłowe wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur ustawa wprowadza do ustawy o podatku od towarów i usług. Mają one zacząć obowiązywać w pół roku po wdrożeniu obowiązkowego fakturowania w KSeF a więc od 1 stycznia 2025 r.

Krajowa Administracja Skarbowa nałoży karę w następujących przypadkach:

 • gdy mimo obowiązku podatnik nie wystawia e-faktury przy użyciu KSeF, np. wystawia ją elektronicznie w swoim systemie finansowo księgowym, ale nie przesyła do KseF,
 • w okresie awarii lub serwisowania KseF albo braku dostępności do tego systemu z przyczyn leżących po swojej stronie przy wytawianiu faktury w tzw. trybie offline nie zachowa wymaganej struktury (czyli schematu narzuconego ustawą przez fiskusa),
 • jeśli po okresie awarii lub serwisowania albo braku dostępu do KSeF z przyczyn leżących po stronie podatnika nie prześle on faktury wystawionej w trybie offline do KseF w wymaganym terminie (1 dzień roboczy lub 7 dni roboczych, w zależności od sytuacji).

Kara wyniesie od 0% do 100% wysokości kwoty podatku wykazanego na fakturze i do 18,7% wartości faktury ogółem – gdy ta nie ma wskazanej kwoty podatku.

KAS ma więc pełną swobodę w ustalaniu wysokości kar. Złą wiadomością jest też to, że będą nakładane decyzją bez uprzedniego wezwania do naruszeń, nie będzie więc można skorzystać choćby z instytucji czynnego żalu.

Tym niemniej w uzasadnieniu do projektu ustawy ustawodawca zadeklarował, że wymierzają administracyjną karę pieniężną KAS będzie brać pod uwagę:

 • wagę i okoliczności naruszenia prawa,
 • częstotliwość niedopełnienia w przeszłości obowiązku,
 • uprzednie ukaranie za to samo zachowanie,
 • stopień przyczynienia się strony,
 • działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu uniknięcia skutków naruszenia prawa,
 • wysokość korzyści, którą stroną ociągnęła
 • w przypadku osoby fizycznej – warunki osobiste.

Ponadto w przypadku gdy do naruszenia doszło wskutek działania siły wyższej, organ będzie mógł odstąpić od nałożenia kary.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej