Kwietniowa koniunktura w budownictwie

2011-04-26 13:06
Pylon Mostu Rędzińskiego
Autor: Bartosz Kaczmarczyk| Mostostal Warszawa SA Most zajmuje również wysokie miejsca w rankingach światowych. W kategorii największych betonowych przepraw plasuje się na czwartym miejscu. Znajdzie się również w pierwszej dwudziestce największych mostów na świecie podwieszonych do jednego pylonu.

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest w kwietniu pozytywnie, lepiej niż w marcu, choć nieco gorzej niż przed rokiem. Wpływ na poprawę ocen koniunktury mają korzystne, lepsze niż przed miesiącem, prognozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej, a także mniej pesymistyczne niż w marcu odpowiednie oceny bieżące. W kwietniu budownictwo korzystało z 70% swoich mocy produkcyjnych.  

Koniunktura w budownictwie - kwiecień 2011
Autor: GUS

W kwietniu bieżącego roku ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie plus 1 (w marcu minus 5). Poprawę koniunktury sygnalizuje 21% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 20% (w marcu odpowiednio 19% i 24%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Portfel zamówień

Bieżący portfel zamówień, produkcja budowlano-montażowa oraz sytuacja finansowa są oceniane mniej pesymistycznie niż w ubiegłym miesiącu. Odpowiednie przewidywania są korzystne i lepsze od formułowanych w marcu. Spośród badanych przedsiębiorstw 21% planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą (przed rokiem 22%). Dyrektorzy przedsiębiorstw, które będą prowadziły prace budowlano-montażowe za granicą, spodziewają się wzrostu portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na tych rynkach, choć w nieco mniejszej skali niż przed rokiem. Nieznacznie zmniejszają się trudności w terminowym ściąganiu należności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Planowany jest wzrost zatrudnienia. Należy spodziewać się także podniesienia cen robót budowlano-montażowych.

Przeczytaj także: Koniunktura w budownictwie - prognozy bardziej optymistyczne

Dyrektorzy jednostek dużych oceniają ogólny klimat koniunktury najkorzystniej, choć nieco gorzej niż przed miesiącem. Dyrektorzy jednostek mikro oraz średnich oceniają koniunkturę pozy tywnie i lepiej niż w marcu. Pesymistyczne - choć lepsze niż przed miesiącem - oceny ogólne go klimatu koniunktury formułują jedynie przedstawiciele przedsiębiorstw małych.

Bariery

Odsetek respondentów nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 3,7% (3,5% w kwietniu 2010 r.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (55% w kwietniu br., 49% w analogicznym miesiącu ub. r.) oraz konkurencją na rynku (55% w kwietniu br., 59% przed rokiem). W porównaniu z kwietniem 2010 r. najbardziej wzrosło znaczenie bariery związanej z kosztami materiałów (z 24% do 36%), natomiast najbardziej zmalało znaczenie bariery niedostatecznego popytu (z 49% do 41%).
W kwietniu 16% przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 74% jako wystarczające, a 10% jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 18%, 70%, 12%). Przedsiębiorcy zgłaszają w kwietniu wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 71% (67% w analogicznym miesiącu ub. r.).

Koniunktura w budownictwie - kwiecień 2011
Autor: GUS
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej