Kwietniowa koniunktura w budownictwie

2011-04-26 13:06
Pylon Mostu Rędzińskiego
Autor: Bartosz Kaczmarczyk| Mostostal Warszawa SA Most zajmuje również wysokie miejsca w rankingach światowych. W kategorii największych betonowych przepraw plasuje się na czwartym miejscu. Znajdzie się również w pierwszej dwudziestce największych mostów na świecie podwieszonych do jednego pylonu.

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest w kwietniu pozytywnie, lepiej niż w marcu, choć nieco gorzej niż przed rokiem. Wpływ na poprawę ocen koniunktury mają korzystne, lepsze niż przed miesiącem, prognozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej, a także mniej pesymistyczne niż w marcu odpowiednie oceny bieżące. W kwietniu budownictwo korzystało z 70% swoich mocy produkcyjnych.  

Koniunktura w budownictwie - kwiecień 2011
Autor: GUS

W kwietniu bieżącego roku ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie plus 1 (w marcu minus 5). Poprawę koniunktury sygnalizuje 21% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 20% (w marcu odpowiednio 19% i 24%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Portfel zamówień

Bieżący portfel zamówień, produkcja budowlano-montażowa oraz sytuacja finansowa są oceniane mniej pesymistycznie niż w ubiegłym miesiącu. Odpowiednie przewidywania są korzystne i lepsze od formułowanych w marcu. Spośród badanych przedsiębiorstw 21% planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą (przed rokiem 22%). Dyrektorzy przedsiębiorstw, które będą prowadziły prace budowlano-montażowe za granicą, spodziewają się wzrostu portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na tych rynkach, choć w nieco mniejszej skali niż przed rokiem. Nieznacznie zmniejszają się trudności w terminowym ściąganiu należności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Planowany jest wzrost zatrudnienia. Należy spodziewać się także podniesienia cen robót budowlano-montażowych.

Przeczytaj także: Koniunktura w budownictwie - prognozy bardziej optymistyczne

Dyrektorzy jednostek dużych oceniają ogólny klimat koniunktury najkorzystniej, choć nieco gorzej niż przed miesiącem. Dyrektorzy jednostek mikro oraz średnich oceniają koniunkturę pozy tywnie i lepiej niż w marcu. Pesymistyczne - choć lepsze niż przed miesiącem - oceny ogólne go klimatu koniunktury formułują jedynie przedstawiciele przedsiębiorstw małych.

Bariery

Odsetek respondentów nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 3,7% (3,5% w kwietniu 2010 r.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (55% w kwietniu br., 49% w analogicznym miesiącu ub. r.) oraz konkurencją na rynku (55% w kwietniu br., 59% przed rokiem). W porównaniu z kwietniem 2010 r. najbardziej wzrosło znaczenie bariery związanej z kosztami materiałów (z 24% do 36%), natomiast najbardziej zmalało znaczenie bariery niedostatecznego popytu (z 49% do 41%).
W kwietniu 16% przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 74% jako wystarczające, a 10% jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 18%, 70%, 12%). Przedsiębiorcy zgłaszają w kwietniu wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 71% (67% w analogicznym miesiącu ub. r.).

Koniunktura w budownictwie - kwiecień 2011
Autor: GUS
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej