Koniunktura w budownictwie - prognozy bardziej optymistyczne

2011-03-29 17:30
Budowa Kraków Airport Logistics Centre
Autor: NBS Communications W październiku 2010 Goodman rozpoczął budowę Kraków Airport Logistics Centre (14 000 m2). Zakończenie budowy magazynu planowane jest na II kwartał 2011 r. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Skalski.

Jak podał GUS, ogólny klimat koniunktury w budownictwie w marcu oceniany jest negatywnie, ale lepiej niż w poprzednim miesiącu, a podobnie jak w marcu ub. r. Wpływ na poprawę ocen koniunktury mają korzystne, lepsze niż przed miesiącem, prognozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej, a także mniej niekorzystne niż w lutym bieżące oceny portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej. Utrzymują się negatywne oceny bieżącej sytuacji finansowej.

Koniunktura w budownictwie
Autor: GUS

Sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw budowlano-montażowych oceniana jest w marcu bardziej pesymistycznie - na poziomie -25% - niż w ubiegłym miesiącu. Najbardziej negatywne oceny zgłaszają jednostki mikro i małe oraz prowadzący roboty budowlane specjalistyczne. Jedynie przedsiębiorstwa duże oceniają swoją sytuację gospodarczą pozytywnie, podobnie jak w lutym.

W marcu dyrektorzy przedsiębiorstw ocenili portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe na -20,7%, czyli mniej pesymistycznie niż przed miesiącem. Największy spadek portfela zamówień sygnalizują jednostki mikro i małe oraz prowadzący roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków. Jedynie przedsiębiorstwa duże sygnalizują wzrost portfela zamówień.

Zobacz także: XIV Edycja Konkursu "Pracodawca Roku 2010 w Budownictwie” rozpoczęta

Produkcja budowlano-montażowa jest w marcu oceniana we wszystkich klasach wielkości i działach PKD mniej niekorzystnie niż w lutym - na poziomie -27%. Największy spadek produkcji odnotowywany jest w jednostkach małych oraz przez prowadzących roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

W marcu utrzymują się niekorzystne (-32,6%) oceny bieżącej sytuacji finansowej. Swoją sytuację finansową najbardziej pesymistycznie oceniają jednostki małe oraz prowadzący roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

W bieżącym miesiącu utrzymują się trudności (ocena -19,8%) w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Największe opóźnienia są sygnalizowane przez dyrektorów przedsiębiorstw mikro oraz przez prowadzących roboty budowlane specjalistyczne.

Odsetek respondentów nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 2,8% (2,7% w marcu 2010 r.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z warunkami atmosferycznymi (55% w marcu br., 58% przed rokiem), konkurencją na rynku (52% w marcu br., 55% przed rokiem) oraz kosztami zatrudnienia (52% w marcu br., 48% w analogicznym miesiącu ub. r.). W porównaniu z marcem 2010 r. najbardziej wzrosło znaczenie bariery związanej z kosztami materiałów (z 21% do 31% ), natomiast najbardziej zmalało znaczenie bariery związanej z niedostatecznym popytem (z 48% do 41%).

Prognoza

Prognozy sytuacji gospodarczej badanych przedsiębiorstw budowlano-montażowych na najbliższe trzy miesiące są optymistyczne i lepsze od pesymistycznych przewidywań z lutego. Najbardziej korzystne przewidywania formułują jednostki duże oraz prowadzący roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

Prognozy portfela zamówień wskazują na możliwość jego dalszego wzrostu w najbliższych mie-siącach. Największy wzrost portfela zamówień prognozują jednostki duże oraz prowadzący roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

Przewidywania dotyczące produkcji budowlano-montażowej są korzystne i lepsze od formułowa-nych w lutym. Największy wzrost produkcji prognozowany jest przed dyrektorów jednostek du-żych oraz przez prowadzących roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

Co do sytuacji finansowej to najkorzystniejsze prognozy formułują jednostki duże oraz prowadzący roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Niekorzystne przewidywania sytuacji finansowej formułują jedynie jednostki małe.

Na najbliższe trzy miesiące przedsiębiorcy przewidują nieznaczne podniesienie cen robót budowlano-montażowych. W największym stopniu ceny mogą rosnąć w jednostkach mikro oraz u prowadzących roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków. Spadek cen przewidywany jest jedynie przez dyrektorów jednostek dużych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej