Firmy budowlane ogłaszają upadłość. Co jest przyczyną tego zjawiska?

2018-02-16 16:58
Bankrutują firmy budowlane
Autor: Jupiterimages

Jak wynika z analizy Euler Hermes, w styczniu 2018 zanotowano 82 przypadki niewypłacalności przedsiębiorstw, co oznacza wzrost o 19% w stosunku do stycznia 2017 roku. Co prawda firmy budowlane nie są w czołówce tego zestawienia, ale przyczyny ich upadłości są podobne we wszystkich bankrutujących firmach.

Niewypłacalność najbardziej dotknęła w styczniu 2018 sektory usług, produkcji i branży hurtowej – łącznie 62 firmy. Dla firm budowlanych styczeń 2018 jest nieco lepszy niż ten rok wcześniej, ale dwukrotnie gorszy niż w roku 2016. Eksperci z Euler Hermes uważają, że palącym problemem tych wszystkich sektorów jest wzrost kosztów wynagrodzeń, choć mechanizm dochodzenia do upadłości jest bardziej złożony.

niewypłacalność firm budowlanych styczeń 2018
Autor: Euler Hermes Liczba niewypłacalności w pioszczególnych sektorach w styczniu 2018

Niskie marże kolejny rok z rzędu sprawiają, że kasy nie udaje się zapełnić do bezpiecznego poziomu. Do tego dochodzą coraz dłuższe zatory płatnicze, które firmom z brakiem oszczędności uniemożliwiają bieżącą działalność, przez co też przestają regulować własne należności. Jest odwrócony VAT i na zwrot tego podatku trzeba czekać, a od 1 lipca dodatkowo wchodzą w życie przepisy  wymuszające tzw. podzieloną płatność „split payment”, która ma uszczelnić powiększającą się w Polsce lukę podatku VAT.

A już niezwykle istotnym problemem w tym roku stał się wzrost wynagrodzeń pracowniczych wymuszonych presją z rynku pracy, na który składają się wysokie koszty pracy konieczność podwyższania wynagrodzeń, by utrzymać odpowiedni poziom kadry przy małej dostępności siły roboczej.    

– Z uwagi na to, że wynagrodzenia nadal dynamicznie rosną, zaś bezrobocie pozostaje na bardzo niskim poziomie, w kolejnych miesiącach możemy spodziewać się kontynuacji wzrostu liczby niewypłacalnych firm we wszystkich tych obszarach gospodarki, gdzie koszty pracy stanowią znaczącą część całkowitych kosztów działalności. Jeśli dodamy do tego czekające nas w drugim półroczu bieżącego roku znaczące tąpnięcie płynności firm, wynikające z wejścia w życie podzielonej płatności, możemy założyć, że 2018 rok będzie, pomimo dynamicznie rosnącego PKB, kolejnym trudnym rokiem dla przedsiębiorców – podkreśla Tomasz Starus, członek zarządu ds. oceny ryzyka w Euler Hermes. Największe zaś problemy będą miały firmy małe i średnie.

Niewypłacalnośc firm w województwach, styczen 2018
Autor: Euler Herems
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej