Dlaczego inwestorzy chcą być w strefach?

2007-05-23 15:35
atrakcyjna_lokalizacja
Autor: brak danych

Atrakcyjna lokalizacja przyciąga więcej inwestycji i dotyczy to nie tylko przedsięwzięć produkcyjnych, lecz także realizowanych od niedawna w Polsce,  takich usług jak outsourcing funkcji księgowych czy informatycznych. Ostatnio środki pomocy publicznej skierowano w większym stopniu na przedsięwzięcia typu Business Processes Offshoring (BPO).

W Polsce inwestorzy mogą skorzystać z różnego rodzaju ulg. Dla przykładu w specjalnych strefach ekonomicznych oferowane są ulgi w podatku od nieruchomości, dotacje inwestycyjne, a także wsparcie mające na celu tworzenie nowych miejsc pracy. Prawnicy Baker & McKenzie zauważają, że pomoc publiczna nie wystarczy jednak, by uzyskać tak ważną obecnie przewagę strategiczną. Do tego konieczne są dokładnie opracowane plany działania, budowa i rozwój relacji, dokładne opracowanie zagadnień związanych z prawną strukturą inwestycji, prawem pracy, własności intelektualnej, aż po kwestie podatkowe. W przypadku wspomnianych inwestycji typu BPO niezwykle ważne okazuje się nie tylko precyzyjne określenie zakresu obowiązków obu stron, ale też zapewnienie elastyczności pozwalającej na dostosowanie się do nowych potrzeb pojawiających się w trakcie współpracy.
Na jakie udogodnienia mogą liczyć inwestorzy w Polsce? Działalność w specjalnych strefach ekonomicznych pozwala na uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego, a także podatku od nieruchomości. Pierwszą formę wsparcia można wykorzystać do ustalonej wysokości niezapłaconego podatku, a możliwość wykorzystania zwolnienia upływa  właśnie w momencie wykorzystania tego limitu albo zakończenia okresu, do którego utworzono daną strefę (zazwyczaj jest to 2017 rok). Ponadto, inwestorzy mogą nabyć grunt po konkurencyjnych cenach, a także uzyskać bezpłatną pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją.
Pomocą publiczną objęte jest wiele rodzajów działalności produkcyjnej i usługowej, w tym także te z zakresu BPO (m.in. usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi z zakresu księgowości z wyłączeniem deklaracji podatkowych, usługi centrów telefonicznych). Zwolnienie podatkowe można uzyskać zarówno z tytułu nowej inwestycji, jak i nowych miejsc pracy.
Atrakcyjną formą wspierania inwestycji jest również wspomniane zwolnienie z podatku od nieruchomości. Od taksy zwalniają właściciela nieruchomości władze gminy na mocy uchwały rady gminy. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że formę tę również zalicza się do pomocy publicznej, w związku z tym wysokość zwolnienia uwzględniania jest przy określaniu jej limitu. Niezależnie od powyższych rodzajów wsparcia lub razem z nimi inwestor może otrzymać dotacje. W obu wypadkach wartość pomocy nie może przekroczyć dopuszczalnego limitu pomocy regionalnej, którego wysokość określona jest odmiennie w konkretnych regionach. W Warszawie np. wynosi 30 proc. wysokości inwestycji,  w woj. pomorskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim, wielkopolskim, śląskim, mazowieckim (poza Warszawą) - 40 proc. wysokości inwestycji, dla pozostałych regionów - 50 proc. Dotacje przyznawane są na podstawie konkursu projektów lub w wyniku bezpośrednich negocjacji z odnośnymi władzami.
Ponadto, oprócz dotacji udzielanych przez władze centralne, również lokalne urzędy pracy mogą zaoferować pomoc inwestorom zamierzającym zatrudnić bezrobotnych. Prawnicy Baker& McKenzie zwracają jednak uwagę na cele, które powinny być wtedy realizowane: powstanie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych, organizacja szkoleń, prac interwencyjnych, praktyk.
Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednym udogodnieniu - o możliwości rozszerzenia obszaru SSE na lokalizację wybraną przez inwestora.

Artykuł opracowano przy udziale kancelarii Baker & McKenzie na podstawie przedstawionych przez nią materiałów. Praktykę inwestycji bezposrednich Baker & McKenzie prowadzi mec. Marcin Gmaj (marcin.gmaj@bakernet.com).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej