Zwrot VAT za gaz w 2023 - złóż wniosek! Dla kogo zwrot podatku VAT za gaz ziemny?

2023-03-04 21:16

Zwrot VAT za gaz w 2023 dla gospodarstw domowych przewiduje ustawa o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych. Zwrotu podatku VAT za wyższą cenę gazu nie dostaną jednak wszyscy. Trzeba też złożyć wniosek. Kto i kiedy może liczyć na refundację? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać zwrot VAT za gaz ziemny?

Spis treści

 1. VAT na gaz w górę od 2023
 2. Dla kogo zwrot VAT za gaz w 2023? Warunki
 3. Od kiedy zwrot VAT za gaz?
 4. Konieczny wniosek o zwrot VAT za gaz - wzór wniosku
 5. Decyzja o przyznaniu refundacji VAT za gaz

W 2023 weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. W ramach ustawy, zakładającej tzw. tarczę energetyczną w 2023, będą kontynuowane działania osłonowe dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych (szpitale, szkoły, muzea, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe itp.), które korzystają z gazu. Polegają na:

 • utrzymaniu cen gazu w 2023 na poziomie 200,17 zł/MWh, czyli ceny aktualnie obowiązującej,
 • utrzymaniu cen dystrybucji gazu,
 • rekompensatach dla przedsiębiorstw energetycznych w związku z poniesionymi kosztami,
 • refundacji poniesionych kosztów podatku VAT za gaz

VAT na gaz w górę od 2023

Trzeba przypomnieć, że od nowego roku wrócił wyższy podatek VAT na gaz. Mimo "100% zamrożenia taryfy" dla gospodarstw domowych i tzw. odbiorców wrażliwych, jak zapowiedział minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, rachunki za gaz i tak wzrosną. Do cen gazu i opłat za jego dostawy trzeba doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Stawka tego podatku od lutego 2022 wynosiła 0%.

Przywrócenie podatku VAT najbardziej dotknie te gospodarstwa domowe, które gazu używają do ogrzewania domów czy mieszkań (taryfa W-3,6). Najmniej odczują ją tzw. kuchenkowicze (taryfa W-1,1), którzy kupują gaz tylko do gotowania na kuchenkach gazowych.

Najbardziej wrażliwym odbiorcom przysługiwać będzie dodatkowo refundacja poniesionych kosztów VAT.

Dla kogo zwrot VAT za gaz w 2023? Warunki

Projekt ustawy zakłada, że o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Ważne kryterium dochodowe

Kolejnym warunkiem jest kryterium dochodowe, takie samo jakie obowiązywało przy dodatku osłonowym, czyli:

 • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Konieczny wpis źródła ciepła do CEEB

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Trzeba to zrobić o dnia wejścia w życie ustawy, albo później w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury za gaz.

Rząd przewiduje, że prawo do refundacji przysługiwać będzie ok. 300 tys. gospodarstwom domowym. Jest to niewielka liczba, zważywszy, że zeszłoroczne dane GUZ wskazują, że wszystkich gospodarstw domowych w Polsce jest 13,8 mln.

Od kiedy zwrot VAT za gaz?

Zwrot VAT od ceny gazu obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023. O zwrot VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury za gaz w nowym roku. 

Konieczny wniosek o zwrot VAT za gaz - wzór wniosku

Żeby dostać zwrot pieniędzy, trzeba złożyć wniosek o refundację podatku VAT. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy (właściwej ze względu na miejsce zamieszkania) wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wniosek o zwrot VAT 2023 dla gospodarstw domowych ogrzewających się gazem - wzór pdf

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz trzeba będzie załączyć:

 • umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Decyzja o przyznaniu refundacji VAT za gaz

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji urzędu.

Odpowiedzialność karna

Informacje przedstawione we wniosku o zwrot podatku VAT za gaz składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.''. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Źródło: Ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej