Zniżka na prąd z Kartą Dużej Rodziny 2023 - złóż oświadczenie do 30 czerwca, aby mieć tańszy prąd

2023-06-20 11:06
Zniżka na prąd z Kartą Dużej Rodziny 2023
Autor: Getty Images Karta Dużej Rodziny niezbędna, aby mieć wyższy próg zamrożenia cen prądu w 2023 roku. Kto może złożyć wniosek?

Karta Dużej Rodziny jest niezbędna, aby skorzystać z wyższych progów zamrażających ceny prądu w 2023 roku. Z KDR limit zużycia energii wynosi 3000 kWh. Jednak, aby skorzystać z wyższego progu, trzeba złożyć oświadczenie wraz z ważnym dokumentem, w wyznaczonym terminie. Komu przysługują zniżki? Jak założyć Kartę Dużej Rodziny? Jak złożyć wniosek online?

Spis treści

 1. Zniżka na prąd z Kartą Dużej Rodziny 2023
 2. Kto może założyć Kartę dużej Rodziny?
 3. Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby uzyskać Kartę Dużej Rodziny?
 4. Jak i gdzie złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny?
 5. Jak wypełnić wniosek o Kartę Dużej Rodziny?
 6. Jak złożyć wiosek o Kartę Dużej Rodziny online?
 7. Jaki jest koszt wyrobienia Karty Dużej Rodziny?
 8. Jak długo ważna jest Karta Dużej Rodziny?

Zniżka na prąd z Kartą Dużej Rodziny 2023

Aby duże rodziny mogły skorzystać z zamrożenia cen prądu do limitu 3 MWh rocznie, niezbędne jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. Duże rodziny muszą załączyć skan Karty Dużej Rodziny (ważny numer karty). Dokumenty należy złożyć w spółce energetycznej, w której gospodarstwo się rozlicza. Oświadczenie, zgodnie z zapisem w ustawie art. 9 ust. 9 ustawy, należy złożyć niezwłocznie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Przedsiębiorstwo energetyczne w celu weryfikacji danych, zawartych w oświadczeniu może żądać przedstawienia do wglądu oryginalnej Karty Dużej Rodziny.

Czytaj więcej:

W artykule wyjaśniamy również komu przysługuje Karta Dużej Rodziny i jak ją założyć.

Czytaj też: Jakie zniżki przysługują z Kartą Dużej Rodziny w 2023 roku?

Kto może założyć Kartę dużej Rodziny?

Kartę dużej Rodziny może założyć każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli:

 • ojciec i matka,
 • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
 • dzieci.

Kartę mogą założyć także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą założyć również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Oznacza to, że prawo do zniżek mają wszyscy, którzy wychowali co najmniej troje dzieci.

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Ważne

Aby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Przede wszystkim należy wypełnić wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, a następnie złożyć go w odpowiedniej instytucji, uprzednio sprawdzając w urzędzie gminy lub miasta, która instytucja zajmuje się przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w gminie.

Ponadto:

 1. ojciec i matka muszą złożyć:
 • oświadczenie, że nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci (oświadczenie można napisać samodzielnie lub wypełnić formularz),
 • dowód osobisty lub paszport (jeśli nie mają numeru PESEL),

       2. macocha i ojczym (małżonek jednego z rodziców) – jeśli nie mają numeru PESEL

 • dowód osobisty lub paszport,
 • akt małżeństwa,

       3. dzieci poniżej 18 lat (jeśli nie mają numeru PESEL):

 • akt urodzenia albo dowód osobisty lub paszport,

       4. dzieci powyżej 18 lat:

 • dowód osobisty lub paszport (jeśli nie mają numeru PESEL),
 • oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na studiach

       5. dzieci niepełnosprawne powyżej 18 lat:

 • dowód osobisty lub paszport (jeśli nie mają numeru PESEL),

       6. dzieci z rodzin zastępczych albo z rodzinnego domu dziecka

 • postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,

       7. osoby, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka:

 • oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,

        8. cudzoziemiec – dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych dokumentów:

 • dokument, który potwierdzi prawo do mieszkania w Polsce,
 • zezwolenie na pobyt w kraju.

Jak i gdzie złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny?

Wniosek o Kartę Dużej rodziny należy złożyć:

 • W urzędzie osobiście, czyli w odpowiedniej instytucji w gminie, właściwej dla miejsca zamieszkania. Jeśli ktoś z rodziny mieszka w innej gminie, wniosek należy złożyć dodatkowo w tej gminie. Wniosek można złożyć osobiście, ale też może to zrobić inna pełnoletnia osoba z rodziny (ojciec, matka, macocha, ojczym, dzieci).
 • Przez internet – na portalu MRPiPS Emp@tia, w sekcji Jak uzyskać kartę przez Emp@tię.

Jak wypełnić wniosek o Kartę Dużej Rodziny?

Wzór wypełnionego wniosku do pobrania

Jak złożyć wiosek o Kartę Dużej Rodziny online?

 • Należy wejść do modułu eWnioski na Emp@tii (portal Ministertwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).
 • Zalogować się profilem zaufanym.
 • Wypełnić i wysłać wniosek

Jak założyć profil zaufany krok po kroku?

O tym, że Karta Dużej Rodziny jest gotowa do odbioru zostaniesz poinformowany poprzez wiadomość esemes.

Jaki jest koszt wyrobienia Karty Dużej Rodziny?

Wyrobienie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne. Wyrobienie duplikatu to koszt 9,56 zł.

Jak długo ważna jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny ważna jest:

 • dla rodziców - całe życie,
 • dla dzieci do ukończenia 18 lat,
 • dla dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują, do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia 25 lat,
 • dla dzieci niepełnosprawnych, na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Źródło: gov.pl

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej