Znikają pieczątki a przedsiębiorca będzie miał czas na przygotowanie się do kontroli w firmie – nowy pakiet ułatwień dla biznesu

2023-07-29 5:34
Pakiet ułatwień dla biznesu - bez pieczątek
Autor: getty images Kolejna ustawa ma ograniczyć zakusy biurokracji i ułątwić prowadzenie biznesu dopiero rozpoczynającym dzialalność gospodarczą przedsiębiorcom, jak i mocno już w nią zaangażowanym firmom

Kolejny pakiet ułatwień dla przedsiębiorców ma wejść w życie z nowym rokiem. Katalog zmian jest długi i obejmuje ułatwienia zarówno dla stawiających pierwsze kroki w biznesie, jak firm o dużym stażu, a nawet rzemieślników. Rząd przyjął projekt ustawy, której wiele rozwiązań zaproponowali sami przedsiębiorcy.

Spis treści

  1. Nowy nakaz dopiero po zlikwidowaniu innego
  2. Łatwiejsze pierwsze kroki w biznesie
  3. Kontrole mają być bardziej przyjazne
  4. Bez pieczątek i podpisu elektronicznego

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców ma zasadniczo wejść w życie 1 stycznia 2024 r. Od tego dnia przed kontrolą w firmie przedsiębiorca otrzyma listę dokumentów i informacji, których będzie wymagać inspekcja. Dla ważności wielu pism zaś nie będzie już niezbędna pieczątka.

Nowy nakaz dopiero po zlikwidowaniu innego

Pakiet zmian składa się z czterech filarów: łatwiejsze pierwsze kroki w biznesie, prostsze zasady prowadzenia firm, usprawnienie sukcesji w firmach, przyjazne prawo gospodarcze.

Filozofię zmian wyjaśnił minister rozwoju i technologii, Waldemar Buda: – Zależy nam na tym, żeby prowadzenie w Polsce firmy było łatwiejsze, a obowiązujące przepisy nie ograniczały przedsiębiorców, tylko im pomagały. Dlatego proponujemy m.in. zasadę „one in, one out”, tzn., że wprowadzając nowy obowiązku dla przedsiębiorców, będziemy dążyć do zniesienia innego.

Podobnym celom służyć ma wprowadzenie zasady miesięcznych wakacji prawnych dla przepisów gospodarczych.

– Znosimy także drobniejsze utrudnienia m.in. ograniczamy konieczność posługiwania się pieczątką. Nowe przepisy przyczynią się do tworzenia bardziej stabilnego i przyjaznego przedsiębiorcom prawa – deklaruje minister.

Łatwiejsze pierwsze kroki w biznesie

Działalność bez konieczności wpisu do ewidencji działalności gospodarczej od 1 stycznia 2024 r. będą mogli prowadzić cudzoziemcy, ale tylko ci, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia „regularnej” działalności gospodarczej. Ponadto osoby wykonujące ją powinny posługiwać się numerem PESEL w obrocie gospodarczym.

Ułatwienia z tego zakresu obejmują także ustawę o rzemiośle. To m.in. rozszerzenie definicji rzemiosła i rzemieślnika, co przyczyni się do włączenia do rzemiosła podmiotów rzemieślniczych, które były dotychczas z nich wykluczone i nie mogły korzystać z dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w rzemiośle.

To cię może zainteresować: Decyzją UE za 3 lata stacje ładowania osobowych aut elektrycznych co 60 kilometrów także w Polsce

Kontrole mają być bardziej przyjazne

Ustawodawca tym razem wysłuchał uwag zgłaszanych zarówno przez przedsiębiorców jak i urzędy. By usprawnić i uprościć kontrole w firmie, wprowadzonych zostanie kilka z pozoru drobnych zmian w przepisach, które jednak ułatwią życie i kontrolowanym, i kontrolującym.

Najważniejsza zmiana to wprowadzenie wymogu doręczenia, wraz z zawiadomieniem o kontroli, wstępnej listy dokumentów i informacji, które będę niezbędne podczas kontroli.

Wprowadzona do przepisów ponadto zostanie procedura stosowania tzw. miękkich wezwań, czyli możliwość zwrócenia się do przedsiębiorcy, bez wszczynania postępowania, z prośbą o przedstawienie stanowiska.

Inne uproszczenie z tej kategorii to możliwość doręczenia załączników do decyzji na trwałym nośniku informacji, innym niż papier.

Ponadto wprowadzona zostanie możliwość umarzania należności dotyczących kar administracyjnych i zaległych kar administracyjnych z urzędu.

Bez pieczątek i podpisu elektronicznego

Najważniejsza zmiana w ograniczaniu biurokracji to ograniczenie w posługiwaniu się pieczątką – brak pieczątki nie będzie już powodem, aby uznać, że pismo jest niekompletne. Nie będzie można wymagać i żądać od przedsiębiorcy posługiwania się pieczątką.

Na tym rozwiązaniu skorzystają praktycznie wszystkie firmy i wszyscy przedsiębiorcy. Dla bardziej zaawansowanych równie ważnym uproszczeniem będzie umożliwione zostanie zawieranie umów leasingu w formie dokumentowej, bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Takie rozwiązanie pozwoli usprawnić i przyspieszyć zawieranie tego typu umów, a także wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo stron obrotu.

Ponadto projekt został wykorzystany do wprowadzenia kilku istotnych ułatwień branżowych. Jednym z nich jest powołanie Portalu Cen Mieszkań. Innym – wydłużenie katalogu inwestycji, które zwolnione są z pozwolenia na budowę. Chodzi o obiekty małej elektrowni wiatrowej o wysokości do 3 m. Nowy przepis ma na celu upraszczanie i przyspieszanie procesu inwestycyjno-budowlanego dla tego typu obiektów.

W zamyśle autorów ustawy, rozwiązanie to będzie także zachętą dla inwestorów do budowy obiektów małych elektrowni wiatrowych o wysokości do 3 m. Jest to bardzo ważne w kontekście potrzeby przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Zobacz też: Patodeweloperka Warszawa. I tak niestety buduje się w Warszawie

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej