Zmiany w Prawie budowlanym z aprobatą rządu

2014-08-11 17:33
Grupa 5 Architekci, dom jednorodzinny w Czarnowie
Autor: brak danych Dom jednorodzinny w Czarnowie został wpisany w malowniczy krajobraz Mazowsza oraz zbudowany zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa, projekt: Grupa 5 Architekci. Zdjęcie Marcin Czechowicz

Rada Ministrów dała zielone światło dla projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. O tym, czy w takiej treści i kiedy nowe przepisy wejdą w życie zadecyduje Sejm. Ta nowelizacja Prawa budowlanego przewiduje m.in. zniesienie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego i ma przyspieszyć rozpoczynanie procesu budowlanego.     

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, na 189 zbadanych państw na potrzeby raportu „Doing Business 2014” przygotowywanego przez Bank Światowy, w kategorii pozwolenie na budowę Polska zajmuje 88 miejsce. To co prawda w połowie stawki, ale na pewno nie jest to zachętą dla potencjalnych inwestorów i nie sprzyja aktywizacji budownictwa. I właśnie ułatwieniu i przyspieszeniu procesu budowlanego ma służyć zaaprobowana przez rząd nowelizacja Prawa budowlanego.

Bez pozwolenia na budowę

Projekt nowelizacji Prawa budowlanego przewiduje zniesienie wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego – budowę będzie można rozpocząć po dokonaniu zgłoszenia, dołączając do niego projekt budowlany oraz dokumenty wymagane w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku. Rozwiązanie to dotyczy budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją. Urzędy będą miały 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu od zgłoszenia.
Nowe przepisy pozostawiają inwestorom możliwość ubiegania się o uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie  budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego w trybie pozwolenia na budowę, jeśli inwestor uzna, że jest to dla niego korzystniejsze.
Obecnie roboty budowlane inwestor może rozpocząć na podstawie decyzji ostatecznej. Nowe rozwiązanie oznacza pominięcie czasu oczekiwania na uprawomocnienie się decyzji, czyli inwestor zyska co najmniej 14 dni.

Mniej formalności dla projektu budowlanego

W praktyce oznacza to ograniczenie dokumentów towarzyszących dzisiaj składanemu do urzędu projektowi budowlanemu. Według nowych zasad nie będzie obowiązku dołączania do niego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych. Nie będą też potrzebne oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której będzie obiekt, z drogą publiczną.

Krótsze terminy dla urzędów i inwestorów

W przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę, organ administracji będzie musiał wezwać inwestora do ich uzupełnienia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Obecnie administracja budowlana nie ma narzuconych terminów na wezwanie do uzupełnienia braków. Zlikwidowany też ma być  obowiązek zgłaszania terminów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
Inwestor nie będzie musiał powiadamiać nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót.

Zgłoszenie na użytkowanie obiektu zamiast decyzji

Więcej będzie obiektów, których użytkowanie będzie rozpoczynane na podstawie zgłoszenia (a nie jak obecnie na podstawie decyzji nadzoru budowlanego). Procedurze zgłoszenia (oprócz domów jednorodzinnych) będą podlegać np. warsztaty rzemieślniczych, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże na pięć stanowisk, obiekty magazynowe (typu skład, chłodnia, hangar, wiata), niektóre budynki kolejowe (nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego), place składowe, parkingi oraz stawy rybne.
Z 21 do 14 dni zostanie skrócony termin „legalizacji” zgłoszenia na użytkowanie, czyli terminu, w którym urząd może zgłosić jakieś zastrzeżenia.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, po aprobacie Rady Ministrów został przekazany do rządowej Komisji Prawniczej. Tu dokument w obecnym kształcie >>

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej