Zmiany klimatu akustycznego w Polsce

2008-08-06 11:19

W pojawiających się od dawna informacjach o globalnych transformacjach klimatycznych, przytłaczają wieści o czekających nas dużych lokalnych zmianach środowiska. Zmiany, jakie nas dosięgną w najbliższych latach, nie dotyczą klimatu rozumianego tylko w kategoriach wilgotności i temperatury, ale znacznie szerzej.

Czekają nas zmiany warunków życia przeciętnego obywatela, do których należy klimat akustyczny na zewnątrz i wewnątrz budynków. Zapowiadane przez Ministerstwo Infrastruktury zmiany przepisów budowlanych dokonają w praktyce daleko idących zmian w postrzeganiu klimatu akustycznego przez przeciętnego Polaka. Przekona się o tym zarówno osoba pragnąca wybudować dla siebie dom, jak i inwestor budujący hotel w celach zarobkowych. Od października, zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia definiującego zawartość projektu budowlanego, obligatoryjną i integralną częścią dokumentacji składanej do pozwolenia na budowę będzie charakterystyka akustyczna budynku. Ma ona zawierać informacje o takich parametrach technicznych obiektu jak izolacyjność akustyczna przegród i poziomy dźwięku w pomieszczeniu.

- Wprowadzenie szczegółowych wymagań zawartości projektu budowlanego z zakresu akustyki w architekturze w akcie rangi rozporządzenia zakończy dywagacje na temat obowiązków projektanta w tej branży - twierdzi inż. wibroakustyk Jacek Danielewski z firmy konsultingowej FABRYKA CISZY. - Dotychczasowe zapisy w punkcie 10 paragrafu 2 rozporządzenia definiującego zawartość projektu budowlanego nie były jednoznaczne w zakresie ochrony osób w obiekcie. Natomiast zapisy aktualnego projektu rozporządzenia nie pozostawiają wątpliwości, jakie parametry należy deklarować, w jakich jednostkach i jakich składowych budynku dotyczą.

Ministerstwo Infrastruktury zapowiada również zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jedną z ważnych nowelizacji warunków technicznych jest wprowadzenie hałasu pogłosowego jako rodzaju hałasu, który należy uwzględnić podczas projektowania obiektów. Ten rodzaj hałasu jest szczególnie ważny ze względu na zrozumiałość przekazu słownego i bezpieczeństwo akustyczne obiektów. W budynkach wyposażonych w dźwiękowy system ewakuacyjny, w których nie zostanie wyeliminowany hałas pogłosowy, proces ewakuacji w sytuacjach zagrożenia może być zakłócony ze względu na zniekształcenie komend hałasem pogłosowym, czego efektem będzie błędna interpretacja wskazówek ewakuacyjnych.

Zmiany klimatu akustycznego związane są również z większym dostępem do informacji o stanie środowiska. Zgodnie z Dyrektywą 2002/49/EC Parlamentu Europejskiego, od 30 czerwca 2007 r. we wszystkich aglomeracjach miejskich o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, powinny być dostępne mapy akustyczne, a rok później mają być gotowe programy ochrony środowiska przed hałasem. W najbliższych latach wzrośnie liczba podmiotów, które będą zobowiązane do prowadzenia kontroli emisji hałasu w zarządzanych obiektach zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami (Dz. U. z 5 stycznia 2007 r.). Do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, zalicza się:

  • z dniem wejścia w życie rozporządzenia:

a) drogi, po których przejeżdża ponad 6 milionów pojazdów rocznie,
b) linie kolejowe, po których przejeżdża ponad 60 tysięcy pociągów rocznie,
c) lotniska cywilne, na których ma miejsce ponad 50 tysięcy operacji (startów lub lądowań) statków powietrznych rocznie, z wyłączeniem lotów szkolnych wykonywanych przy użyciu samolotów o masie startowej poniżej 5 700 kg;

  • z dniem 1 stycznia 2011 r.:

a) drogi, po których przejeżdża ponad 3 miliony pojazdów rocznie,
b) linie kolejowe, po których przejeżdża ponad 30 tysięcy pociągów rocznie.

Częste informowanie o szkodliwym wpływie na środowisko, w połączeniu z obowiązkowymi zapisami w projekcie budowlanym, zmienią z czasem podejście inwestorów i przeciętnego obywatela do klimatu akustycznego, zwiększając możliwość weryfikacji projektowanych obiektów z oczekiwaniami.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej