Zmiana opodatkowania 2023 tylko do 20 lutego! Wybierz dobrze, bo tej zmiany już nie cofniesz!

2023-02-20 8:03
9. Księgowi ds. podatków
Autor: pixabay.com Uwaga! Zmiany formy opodatkowania nie można cofnąć!

Zmiana formy opodatkowania na rok 2023 jest możliwa tylko do 20 lutego. Przepisy Polskiego Ładu dopuszczają unikatową w wymiarze prawa podatkowego możliwość zmiany opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej po zakończeniu roku podatkowego. Trzeba to dobrze przemyśleć, bo tej decyzji już nie da się cofnąć. Komu opłaca się zmienić formę opodatkowania?

Zmiana formy opodatkowania od lipca 2022

Przepisy tzw. Polskiego Ładu 2.0 obowiązują od 1 lipca 2022 roku. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

  • Podatnicy rozliczający się według skali nie mają możliwości odliczenia nawet części kwoty zapłaconej składki zdrowotnej od należnego podatku. Niższa stawka progresywnego podatku została jednak obniżona z 17% do 12%.
  • Przedsiębiorcy rozliczający się liniowo płacą składkę zdrowotną w wysokości 4,9% dochodu (jednak nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia). Część składki, do określonego limitu, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu lub odliczyć od dochodu.
  • Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem opłacają składkę zdrowotną w wysokości 9% wymiaru, który z kolei zależy od wysokości osiąganego przychodu. Składki nie można odliczyć od podatku, jednak możliwe jest zmniejszenie podstawy opodatkowania o 50% zapłaconych składek (pomniejszenie przychodu).

Tak znaczące nowelizacje przepisów wprowadzone w trakcie trwania roku podatkowego spowodowały, iż obciążenia podatkowe i składkowe wielu przedsiębiorców zmieniły się. Ustawodawca dopuścił więc możliwość zmiany formy rozliczenia za cały 2022 rok podatkowy do końca terminu złożenia zeznania za ten rok – czyli do 2 maja 2023 roku.

Zmiana opodatkowania 2023 - na co trzeba uważać?

Możliwość zmiany formy opodatkowania wraz ze złożeniem zeznania za 2022 rok niesie jednak ze sobą pewne ograniczenia i pułapki. Przede wszystkim należy mieć na uwadze to, że:

  • dopuszczalne jest jedynie przejście na rozliczenie według skali. Podatnicy rozliczający się liniowo lub ryczałtem mogą wybrać opodatkowanie według skali, jednak przedsiębiorcy opłacający w ciągu roku podatek progresywny nie mogą zdecydować się na ryczałt lub podatek liniowy. Niemożliwa jest także zmiana z ryczałtu na podatek liniowy i odwrotnie.
  • zmiana formy rozliczenia za 2022 rok dotyczy tylko tego roku podatkowego. Co do zasady, podatnik dokonuje wyboru formy opodatkowania w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego. W rezultacie, przedsiębiorcy kontynuujący działalność w roku 2023 muszą nadal dokonać wyboru formy opodatkowania do dnia 20 lutego 2023 r. W przeciwnym razie, będą musieli rozliczać się tak, jak robili to w roku 2022, bez względu na ewentualną zmianę formy rozliczenia dokonywaną poprzez złożenie zeznania za rok 2022.

Analizując najkorzystniejszą formę opodatkowania, nie należy brać pod uwagę jedynie zmian dotyczących wysokości opodatkowania. Wybór opodatkowania w formie skali za rok 2022 odnosić się będzie również do zasad opłacania składki zdrowotnej. W konsekwencji,  podatnik opłacający składkę jako liniowiec lub ryczałtowiec, będzie zmuszony do jej rekalkulacji za cały rok - pokrycia różnicy wraz z odsetkami oraz korekty dokumentów rozliczeniowych.

Zmiana formy opodatkowania to także dodatkowe formalności. W szczególności osoby rozliczające się w ciągu roku ryczałtem i prowadzące ewidencję przychodów, będą zmuszone do wstecznego otworzenia i uzupełnienia księgi przychodów i rozchodów.

WAŻNE. Zmiany formy opodatkowania za rok 2022 nie można cofnąć. Jeśli podatnik złoży w terminie (do 2 maja 2023) zeznanie właściwe dla swojej dotychczasowej formy opodatkowania (PIT-36L dla liniowców i PIT-28 dla ryczałtowców), nie ma szansy na wybór skali, nawet jeśli dokona korekty zeznania i złoży formularz PIT-36.

Zmiana formy opodatkowania tylko do 20 lutego

Jak widać, każdy przedsiębiorca przed dokonaniem wyboru musi głęboko przeanalizować swoją sytuację i dokonać symulacji wszystkich obciążeń za rok 2022 – podatkowych oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Musi także wziąć pod uwagę, iż wysokość składki zdrowotnej przy przejściu na skalę z reguły zwiększa się, a osoby rozliczające się do tej pory ryczałtem czeka konieczność uzupełniania księgi przychodów i rozchodów za cały rok.

Dodatkowo, nie można także zapomnieć o terminie 20 lutego – tego dnia jest ostatni moment na wybór formy opodatkowania za rok 2023.

Komu opłaca się zmienić formę opodatkowania w 2023?

Ważne jest, aby rozważyć kalkulacje swojego obciążenia podatkowe zarówno podatkiem w formie dotychczasowej, jak i skalą podatkową. Szczególną uwagę zwrócić powinny te osoby, które korzystały w ostatnich latach ze stawki 19%. Często związane było to z utrwaloną praktyką, gdzie zawsze prowadzenie działalności uzasadniało wybór podatku liniowego. O ile założenie to było zasadne do końca 2021, o tyle Nowy Ład całkowicie zmienił opłacalność tej formy opodatkowana.

Trzeba też pamiętać, że wybór skali to nie tylko inne stawki podatku, ale też różnego rodzaju, w tym możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub szczególne zasady rozliczania się osób samotnie wychowujących dzieci, których nie ma w podatku liniowym. Tym samym to podatnicy rozliczający się tym podatkiem częściej powinni rozważyć wybór skali podatkowej niż osoby objęte w 2022 ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Więcej opinii ekspertów PwC na stronie: www.pwc.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej