Zawieszenie działalności a ZUS. Kiedy zawiesić działalność gospodarczą, żeby zaoszczędzić na składkach ZUS?

2023-09-29 13:07
Zawieszenie działalności gospodarczej - zyskać na składkach nie płacić składek wyrejestrować z ZUS
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG można zawiesić pod warunkiem, że nie zatrudnia się pracowników - dlatego co do zasady nie trzeba dodatkowo załatwiać formalności w ZUS

Zawieszając działalność gospodarczą można zaoszczędzić na składkach ZUS. W trakcie zawieszenia nie można prowadzić działalności i osiągać z tego tytułu bieżących przychodów. Nie ma też obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne ani składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Spis treści

  1. Kiedy można zawiesić działalność gospodarczą?
  2. Jak zawiesić działalność gospodarczą: formalności
  3. Zawieszenie działalności: czy trzeba się wyrejestrować z ZUS?

Działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG można zawiesić pod warunkiem, że nie zatrudnia się pracowników.

Kiedy można zawiesić działalność gospodarczą?

Najważniejsza korzyść w okresie zawieszenia to brak konieczności opłacania składek ZUS i podatków dochodowych – za okres zawieszenia nie wpłaca się zaliczek, ryczałtu czy karty podatkowej.

Nie trzeba też składać deklaracji ZUS ani VAT.

Działalność gospodarczą można zawiesić z dowolnego powodu, na przykład jeśli masz przejściowe problemy z prowadzeniem firmy, nie masz takich dochodów jakich się spodziewałeś, zastanawiasz się nad przyjęciem oferty pracy na etacie lub gdy z przyczyn osobistych nie możesz poświęcić firmie wystarczająco dużo czasu.

Zawiesić działalność można na dowolnie długi okres (również bezterminowo), nie krótszy jednak niż 30 dni i dokonywać tego dowolną ilość razy.

Data rozpoczęcia zawieszenia może pokrywać się z datą złożenia wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Można też wskazać datę wcześniejszą lub późniejszą niż złożenie wniosku.

Po wznowieniu zawieszonej działalności można ją ponownie zawiesić w dowolnym terminie. Przy ponownym zawieszeniu obowiązują te same zasady, co przy pierwszym zawieszeniu.

Jak zawiesić działalność gospodarczą: formalności

By zawiesić działalność gospodarczą, wypełnij formularz CEIDG-1 – Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/ wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej i złóż go w urzędzie gminy. Możesz go także wysłać listem poleconym lub skorzystać z formularza elektronicznego.

Informacja o zawieszeniu działalności zostanie przekazana przez CEIDG do ZUS lub KRUS, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Tylko przedsiębiorca korzystający z karty podatkowej może mieć dodatkowe obowiązki związane z zawieszeniem działalności gospodarczej.

Jeśli korzystasz z opodatkowania w formie karty podatkowej, to niezależnie od procedury zawieszenia działalności gospodarczej, możesz zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego - najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia - przerwę w wykonywaniu działalności, trwającą nieprzerwanie co najmniej 10 dni. Wtedy nie musisz płacić określonego w decyzji podatku w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy. O zakończeniu przerwy informujesz w dniu poprzedzającym dzień zakończenia. Jeżeli przerwa podyktowana jest chorobą powinieneś ją zgłosić najpóźniej w dniu wznowienia działalności po tej przerwie.

Jeżeli zawiesisz działalność w CEIDG na dłużej niż 30 dni, to nie musisz już składać zawiadomienia dotyczącego przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej.

Inaczej też przebiega procedura zawieszenia działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej.

Zawieszenie działalności: czy trzeba się wyrejestrować z ZUS?

Co do zasady zgłoszenie wyrejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG sprawia, że samo wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych przedsiębiorcy wykona ZUS.

Na podstawie informacji z CEIDG sam ZUS sporządzi odpowiednie formularze:

  • ZUS ZWPA – wyrejestrowanie płatnika składek,
  • ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą  oraz wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących,
  • ZUS ZCNA – wyrejestrowanie członków rodziny osoby ubezpieczonej – osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby współpracującej.

Nie musisz samodzielnie sporządzać ani przekazywać tych dokumentów do ZUS.

Tylko jeśli dodatkowo ma się zgłoszonych do ubezpieczenia członków rodziny, jeszcze przed zgłoszeniem do CEIDG zawieszenia trzeba wyrejestrować wszystkich zgłoszonych członków rodzin (na formularzu ZUS ZCNA).

Dodatkowo pamiętaj, że jako przedsiębiorca możesz również zawiesić działalność na 36 miesięcy, gdy chcesz sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem. Wówczas zgłaszasz w CEIDG „normalne” zawieszenie, a w ZUS załatwiasz pozostałe formalności dotyczące świadczeń przysługujących ci, jako przedsiębiorcy, który opiekuje się dzieckiem.

Jakich formalności w ZUS trzeba dopełnić przy zawieszeniu w tym specjalnym trybie, dowiesz się z oficjalnej strony internetowej ZUS pod tym linkiem.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej