Zamrożenie cen prądu, a maksymalna cena prądu 2022 - kto i do kiedy musi złożyć wniosek? Wzór pdf

2022-11-22 8:43
Zamrożenie cen prądu a maksymalana cena prądu - jak odróżnić?
Autor: Getty Images Zamrożenie cen prądu a maksymalana cena prądu - kiedy jakie oświadczenie trzeba złożyć?

W artykule wyjaśniamy kiedy możemy skorzystać z maksymalnej ceny prądu, a kiedy mamy prawo do zamrożenia cen, czyli limitów 2000, 2600 i 3000 kWh? Do kiedy i jakie oświadczenia muszą złożyć firmy, a jakie gospodarstwa domowe? Jakie są różnice między zamrożeniem cen prądu, a maksymalną ceną prądu.

Spis treści

 1. Zamrożenie cen prądu a maksymalna cena prądu
 2. Maksymalna cena prądu - oświadczenie muszą złożyć firmy i podmioty wrażliwe
 3. Maksymalna cena prądu dla gospodarstw domowych - czy trzeba składać oświadczenie?
 4. Zamrożenie cen prądu - kto i jakie oświadczenie musi złożyć?
 5. Gdzie składać oświadczenia o maksymalną cenę energii i zamrożenie cen prądu?
 6. Jak złożyć oświadczenie o o maksymalną cenę energii i zamrożenie cen prądu?
 7. Zamrożenie cen prądu 2023 dla gospodarstwa domowych

Zamrożenie cen prądu a maksymalna cena prądu

Maksymalna cena prądu została ustalona do rozliczeń ze sprzedawcami energii w 2023 roku. Maksymalna cena prądu od 1 grudnia 2022 ma wynieść:

 • dla małych i średnich firm oraz podmiotów użyteczności publicznej i gmin - maks. 785 zł za MWh.
 • dla gospodarstw domowych nie więcej niż 693 zł za MWh.

Uwaga! Do maksymalnych cen prądu 79 groszy i 69 groszy trzeba doliczyć podatek VAT i akcyzowy oraz opłaty dystrybucyjne.

Zamrożenie cen prądu, czyli limity zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, w ramach których obowiązywać będą ceny energii z 2022 roku, wynoszą:

 • 2000 kWh, dla gospodarstw domowych,
 • 2600 kWh, jeśli jednym z domowników jest osoba niepełnosprawna,
 • 3000 kWh, jeśli jest się rolnikiem lub posiada Kartę Dużej Rodziny.

Po przekroczeniu limitów obowiązywać będzie maksymalna cena za energię elektryczną, nie więcej niż 69 gr za kWh (693 zł za MWh).

Maksymalna cena prądu - oświadczenie muszą złożyć firmy i podmioty wrażliwe

Aby od 1 grudnia 2022 i w 2023 roku korzystać z maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh, czyli 79 groszy/kWh, mali i średni przedsiębiorcy (w tym firmy jednoosobowe) oraz podmioty wrażliwe i gminy muszą złożyć odpowiednie oświadczenie. Jeżeli oświadczenie zostanie złożone do 30 listopada 2022, maksymalna cena obowiązywać będzie od 1 grudnia 2022. Oświadczenie złożone po 30 listopada skutkuje tym, że cena maksymalna zacznie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Wzór oświadczenia o maksymalnej cenie prądu dla firm, gmin i podmiotów wrażliwych do pobrania

Podmioty użyteczności publicznej, które powinny złożyć powyższe oświadczenie do 30 listopada to: szkoły, żłobki i kluby dziecięce, dzienni opiekunowie, szpitale, przychodnie, ochotnicze straże pożarne, kościoły i inne związki wyznaniowe, placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne, noclegownie i ogrzewalnie, itp.

Maksymalna cena prądu dla gospodarstw domowych - czy trzeba składać oświadczenie?

Gospodarstwa domowe, aby skorzystać z maksymalnej ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh nie muszą składać żadnego oświadczenia. Sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie stosownego rozliczenia odbiorcy.

Zamrożenie cen prądu - kto i jakie oświadczenie musi złożyć?

Zamrożenie cen prądu, czyli limity 2000, 2600 i 3000 kWh przysługuje gospodarstwom domowym. Oświadczenie, wraz z odpowiednimi załącznikami muszą złożyć wyłącznie gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 roku z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2600 lub 3000 kWh. 2000 kWh należy się z urzędu, bez składania oświadczenia.

Oświadczenie, zgodnie z zapisem w ustawie art. 9 ust. 9 ustawy, należy złożyć niezwłocznie, nie później niż do 30 czerwca 2023 roku. Wzorów oświadczeń dostępne są u dostawców energii, w tym na ich stronach internetowych.

Trzeba wiedzieć, że gospodarstwa domowe, którym przysługują wyższe limity (rolnicy, rodziny z osobą z niepełnosprawnością oraz wielodzietne, z Kartą Dużej Rodziny), powinny złożyć oświadczenie. Te, które tego nie zrobią, będą korzystać z limitu 2000 kWh, a nie 2600 czy 3000 kWh.

Gdzie składać oświadczenia o maksymalną cenę energii i zamrożenie cen prądu?

Niezależnie od tego czy ubiegamy się o maksymalną cenę energii czy zamrożenie cen prądu, oświadczenia muszą zostać złożone do sprzedawcy energii elektrycznej, z którym mamy podpisaną umowę. Wnioski dostępne są u dostawców energii elektrycznej, w tym również na ich stronach internetowych.

Jak złożyć oświadczenie o o maksymalną cenę energii i zamrożenie cen prądu?

Oświadczenia można składać:

 • w formie papierowej,
 • w formie elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Zamrożenie cen prądu 2023 dla gospodarstwa domowych

Zamrożenie cen prądu, czyli limity 2000, 2600 i 3000 kWh przysługują gospodarstwom domowym. Oświadczenie, wraz z odpowiednimi załącznikami muszą złożyć wyłącznie gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 roku z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2600 lub 3000 kWh. 2000 kWh należy się z urzędu, bez składania oświadczenia.

Oświadczenie, zgodnie z zapisem w ustawie art. 9 ust. 9 ustawy, należy złożyć niezwłocznie, nie później niż do 30 czerwca 2023 roku. Wzorów oświadczeń dostępne są u dostawców energii, w tym na ich stronach internetowych.

Uwaga! Gospodarstwa domowe, którym przysługują wyższe limity (rolnicy, rodziny z osobą z niepełnosprawnością oraz wielodzietne, z Kartą Dużej Rodziny), powinny złożyć oświadczenie. Te, które tego nie zrobią, będą korzystać z limitu 2000 kWh, a nie 2600 czy 3000 kWh.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej