Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Komu grozi i jakie ma konsekwencje?

2024-03-15 11:54
Jak ogłosić upadłość konsumencką?
Autor: Gettyimages Aby skorzystać z upadłości konsumenckiej, trzeba być osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub byłym przedsiębiorcą

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej to środek prawny związany z postępowaniem upadłościowym firmy i powiązanych z tym zaniedbań lub celowego działania, które je utrudnia. Komu grozi? Jakie ma konsekwencje prawne?

Szkoła Budowania: Otoczenie Domu

Spis treści

 1. Kiedy sąd może zakazać prowadzenia działalności gospodarczej?
 2. Kto może zakazać prowadzenia działalności?
 3. Na jak długo może zostać orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?
 4. Jak sprawdzić, czy ktoś ma zakaz prowadzenia działalności?

Kiedy sąd może zakazać prowadzenia działalności gospodarczej?

Kara zakazu może zostać nałożona na osoby, które świadomie:

 • nie złożyły lub przyczyniły się do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym czasie,
 • po ogłoszeniu upadłości nie wydały lub wskazały majątku, dokumentacji rachunkowej, korespondencji i innych dokumentów, do których wydania lub wskazania były zobowiązane na mocy ustawy,
 • ukrywające lub niszczące majątek, który mógłby być wykorzystany na pokrycie wierzytelności,
 • odmawiające wykonania w trakcie postępowania upadłościowego obowiązków, ciążących na nich na mocy ustawy, orzeczenia sądu lub komisarza w jakikolwiek sposób.

Sprawdź też: Bezzwrotne dotacje unijne 2024 – na co można dostać dofinansowanie?

Kto może zakazać prowadzenia działalności?

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej nakłada sąd po rozpatrzeniu złożonego wniosku. O postępowanie mogą wnosić:

 • wierzyciele, w tym Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych z powodu zaległości podatkowych i składkowych,
 • syndyk,
 • tymczasowy nadzorca sądowy,
 • zarządca przymusowy,
 • prokurator,
 • prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • Komisja Nadzoru Finansowego.

Na jak długo może zostać orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

Sąd może orzec zakaz na okres od 1 roku do 10 lat. Zakres zakazu może obejmować:

 • zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • zakaz prowadzenia działalności w ramach spółki cywilnej,
 • zakaz pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego, członka rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia.

Złamanie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej może zostać uznane za przestępstwo i grozi karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Jak sprawdzić, czy ktoś ma zakaz prowadzenia działalności?

Można to zweryfikować poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych, wpisując jego identyfikator, czyli NIP lub PESEL. Informacja o uprawomocnieniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej trafia do rejestru CEiDG. Postanowienie sądu o zakazie podlega obwieszczeniu. Jego odpis trafia do Krajowego Rejestru Sądowego.

Najpiękniejsze stacje metra w Warszawie. Zobacz subiektywny przegląd

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej