Bezzwrotne dotacje unijne 2024 – na co można dostać dofinansowanie w 2024 roku?

2024-02-14 8:22
Dotacje UE na inwestycje w efektywność energetyczną
Autor: thinkstockphotos.com

Rozwój nowych innowacyjnych przedsiębiorstw umożliwiają już od lat unijne dotacje. Każda branża znajdzie tu pomoc, ale trzeba po pierwsze poszukać, a następnie bardzo skrupulatnie wypełnić dokumentację. Jakie są możliwości w 2024?

Spis treści

 1. Na co można uzyskać dofinansowanie?
 2. Zasięg programów dotacji z Unii Europejskiej
 3. Ścieżka SMART (FENG 1.1)
 4. Dig.IT - wsparcie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw
 5. Granty na Eurogranty (FENG 2.12)
 6. Promocja marki Innowacyjnych MŚP (FENG 2.25)
 7. Wsparcie dla nowopowstałych MŚP – FE dla opolskiego (1.5)
 8. Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej start-upu (IIa) – Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)
 9. Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw (projekty modułowe) – FE dla mazowieckiego (1.1)
Szkoła Budowania: Otoczenie Domu

Jest bardzo wiele programów unijnych, z których polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać. Często kryją się one pod enigmatycznymi sformułowaniami i nazwami. Warto jednak zagłębić się w tematykę, której dotyczą poszczególne programy, bo otrzymanie bezzwrotnego dofinansowania może otworzyć horyzonty dla niejednej firmy. Promowane są oczywiście nowatorskie pomysły i dziedziny takie jak

 • B+R (badanie i rozwój)
 • wdrażanie innowacji
 • transformacja cyfrowa
 • automatyzacja i robotyzacja
 • ochrona środowiska
 • szkolenia
 • rozszerzenie działalności na rynki zagraniczne

Wsparcie dotyczy głównie sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), ale są także programy, z których mogą skorzystać wielkie przedsiębiorstwa i korporacje.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dotacje można uzyskać w ramach programów regionalnych i krajowych a instytucjami udzielającymi pomoc unijną są Narodowe Centrum Badań i Rozwoju a także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Od lat dotacje udzielane są m.in. na:

 • budowę, rozbudowę lub kupno nieruchomości;
 • materiały budowlane;
 • maszyny, urządzenia;
 • zakup praw, licencji, patentów, technologii;
 • wsparcie badań naukowych;
 • cyfryzacja i technologie informatyczne;
 • inwestycje w odnawialne źródła energii;
 • promocję.

Wsparcie może sięgać 80% całości kosztów przedsięwzięć, ale jego wysokość zależy od zakresu programu czy miejsca inwestycji.

Zasięg programów dotacji z Unii Europejskiej

Ogólnopolski zakres mają programy:

 • Ścieżka SMART;
 • Dig.IT;
 • Granty na Eurogranty;
 • Promocja marki Innowacyjnych MŚP.

Regionalny zasięg mają programy:

 • Wsparcie dla nowopowstałych MŚP – FE dla opolskiego (1.5);
 • Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej start-upu (Iia) – dla województw Polski Wschodniej;
 • Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla mazowieckiego (1.1).

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Jest jednym z głównych mechanizmów dotacji w ramach programu wsparcia Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Jest przeznaczona także dla dużych przedsiębiorstw. Odbywa się w kilku rundach. Projekty, które będą starać się o dofinansowanie z tego programu muszą obejmować obowiązkowo moduł B+R lub Wdrażanie innowacji i wybraną liczbę modułów dodatkowych:

 • Infrastruktura B+R;
 • Kompetencje;
 • Cyfryzacja;
 • Internacjonalizacja;
 • Zazielenianie przedsiębiorstw.

Bezzwrotne finansowanie przewidziano we wszystkich modułach poza Wdrażaniem innowacji.

Dig.IT - wsparcie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw

To wsparcie transformacji cyfrowej małych i średnich przedsiębiorstw. Obejmuje dofinansowanie wdrażania nowych technologii cyfrowych. Przedsiębiorcy mogą w ramach programu ubiegać się o:

pozyskiwanie gotowego oprogramowania lub przygotowywania prac programistycznych i usług chmurowych SaaS, PaaS i IaaS

zaadoptowanie oprogramowania lub usług chmurowych pod działalność firmy, szkolenia personelu i zakup urządzeń do obsługi technologii.

Górnym pułapem tej formy dotacji jest kwota 200 000 EUR.

Granty na Eurogranty (FENG 2.12)

Ma pozwolić na finansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, czyli projektu planowanego do realizacji w ramach Programów Unii Europejskiej, takich jak: Kreatywna Europa, LIFE, Horyzont Europa, Single Market Programme.

Dotacje są przeznaczone na:

 • doradztwo w zakresie przygotowania projektu;
 • finansowanie kosztów opracowania studium wykonalności;
 • organizację spotkań, wyjazdy w celu poszukiwań partnerów do realizacji projektu;
 • przygotowanie wniosku o Eurogrant, koszty wynagrodzeń pracowników w jakich są one związane z przygotowaniami projektu i koszty prezentacji projektu oraz tłumaczenia jego dokumentacji.

Promocja marki Innowacyjnych MŚP (FENG 2.25)

Ten program ma pomóc w ekspansji na zagraniczne rynki małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki niemu przedsiębiorcy będą mogli dopasować swoje produkty i usługi do wymogów poza granicami Polski. Program pokrywa:

 • uczestnictwo przedsiębiorstwa w zagranicznych imprezach targowych;
 • koszty udziałów pracowników w imprezach targowych i podczas wyjazdów służbowych związanych z promocją;
 • koszty samej promocji produktów i usług.

Wsparcie dla nowopowstałych MŚP – FE dla opolskiego (1.5)

Skierowany jest do firm z sektora MŚP z województwa opolskiego, które powstały w ciągu ostatnich 24 miesiącach. Ma wspierać rozwój prowadzonej działalności i zwiększać konkurencyjność firm z regionu.

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej start-upu (IIa) – Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

To program dla województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i części województwa mazowieckiego. Mogą o niego występować start-upy z tych regionów, które wcześniej ukończyły inkubację w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 lub inny program inkubacyjny finansowany ze środków publicznych.

Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw (projekty modułowe) – FE dla mazowieckiego (1.1)

Mogą o niego występować zarówno najmniejsze, jak duże przedsiębiorstwa. Wspierane będą projekty modułowe obejmujące proces tworzenia i wdrażania innowacji bądź ich elementów zakończone wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) w działalności gospodarczej. Projekty muszą obowiązkowo zawierać realizację modułu B+R. Do elementów projektu modułowego należą:

 • usługi doradcze związane z procesem B+R
 • prace B+R z włączeniem prac naukowych;
 • infrastruktura B+R;
 • praca przed wdrożeniem i proces wdrożenia innowacji;
 • nabywanie kompetencji i kwalifikacji przez pracowników.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Warszawa pięknieje na naszych oczach. Co warto zobaczyć w stolicy?

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej