Z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać także przedsiębiorcy

2017-05-29 15:34
Zatory płatnicze
Autor: materiał prasowy Zatory płatnicze - 29 września 2022 Sejm przyjął ustawę antyzatorową

Wciąż niewielu właścicieli firm wie, że prowadząc działalność gospodarczą ma prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. To ważna informacja dla przedsiębiorców, których firma ma kłopoty finansowe, a w najbliższej perspektywie grozi jej zamknięcie. Często to jedyne wyjście, aby nie zostać z długami do końca życia.

W poprzednim ustroju prawnym (sprzed 2015 roku) przedsiębiorca musiał odczekać 12 miesięcy, aby mieć możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Od początku 2016 roku były przedsiębiorca może złożyć wniosek już następnego dnia po zakończeniu działalności gospodarczej. To bardzo ważna zmiana w prawie upadłościowym.

Jedynie jako byli przedsiębiorcy możemy ubiegać się o upadłość konsumencką

Bardzo ważne jest to, aby przedsiębiorca najpierw ogłosił upadłość firmy, a dopiero potem ubiegał się o upadłość konsumencką. Niestety własciciele firm w obliczu porażki różnie reagują, często niezgodnie z obowiązującymi procedurami. Tymczasem dla sądu kluczową kwestią będzie określenie czy likwidacja działalności gospodarczej odbyła się w odpowiedni sposób i z zachowaniem należytej staranności. Krótko mówiąc chodzi o spłacenie wszystkich długów, a jeżeli nie jest to możliwe – terminowe złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorcy.

Jeśli nie doprowadziliśmy do upadłości firmy umyślnie albo w wyniku rażącego niedbalstwa jest duża szansa na pozytywne zakończenie sprawy

Zgodnie z obecnymi przepisami przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym przestał być zdolny do bieżącego regulowania swoich długów. W przypadku gdy dłużnik nie dopełnił tego obowiązku, wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostanie przez sąd oddalony. Ustawodawca przyjął założenie, że procedura oddłużania upadłych przedsiębiorców ma dotyczyć jedynie rzetelnych dłużników.

Jednym ze skutków przeprowadzenia postępowania upadłościowego może być umorzenie zobowiązań upadłego

Często pomimo, że przeprowadzono likwidację majątku dłużnika, nie udaje się spłacić wszystkich długów przedsiębiorcy. W takim przypadku jedyną szansą na umorzenie długu jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Decyzja o umorzeniu zobowiązań upadłego podejmowana jest już na etapie rozstrzygania wniosku o ogłoszenie upadłości. Uwzględniając wniosek sąd decyduje, że upadły, zasługuje na skorzystanie z funkcji oddłużeniowej postępowania upadłościowego. Przede wszystkim sąd analizuje przyczyny popadnięcia w stan niewypłacalności. Niemniej jednak w przypadku nagannej postawy dłużnika w trakcie postępowania upadłościowego, np. nie wykonywania spoczywających na nim obowiązków (w tym powstrzymania się od rozporządzania swoim majątkiem), braku współpracy z syndykiem, sąd może umorzyć postępowanie upadłościowe, co będzie równoznaczne z brakiem oddłużenia upadłego konsumenta.

Zdaniem wierzycieli regulacja dotycząca umorzenia zobowiązań upadłego jest kontrowersyjna

Możliwość oddłużenia ma być zachętą dla uczciwych dłużników do wczesnego zgłaszania wniosków o ogłoszenie upadłości. Tymczasem wierzyciele odbierają nowe regulacje jako formę przerzucenia na nich ciężaru błędnych decyzji gospodarczych dłużnika. Jednak trzeba zauważyć, że procedury te umożliwiają upadłemu nowy start życiowy, bez ciężaru zobowiązań. Być może to jedyna realna szansa na spłacenie wierzycieli.


Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej