Wypłata gwarantowana z ZUS - sprawdź, czy ci się należy. Ile wynosi wypłata gwarantowana?

2023-11-12 19:39
zus
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Wypłata gwarantowana to świadczenie, które wypłacane jest przez ZUS w przypadku śmierci emeryta

Wypłata gwarantowana to świadczenie, które wypłacane jest przez ZUS po śmierci emeryta. Pieniądze gromadzone na subkoncie w ZUS przekazywane są współmałżonkowi lub innej osobie uposażonej. Jednak by doszło do wypłaty, muszą być spełnione określone warunki. Wyjaśniamy, kiedy dochodzi do wypłaty świadczenia i w jakiej wysokości?

Spis treści

  1. Co to jest wypłata gwarantowana?
  2. Kto ma prawo do wypłaty gwarantowanej?
  3. Ile wynosi wypłata gwarantowana?
  4. Co to jest subkonto?

Co to jest wypłata gwarantowana?

Wypłata gwarantowana to jednorazowe świadczenie pieniężne, wypłacane po śmierci emeryta. Jest to jednak możliwe wtedy, gdy osoba ubezpieczona:

  • nabyła prawo do emerytury docelowej po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat;
  • posiadała subkonto w ZUS.

Ponadto wypłata gwarantowana przekazywana jest osobie uposażonej w całości lub w części wtedy, gdy śmierć emeryta nastąpiła w okresie trzech lat licząc od miesiąca, w którym po raz pierwszy wypłacona została emerytura.

Kto ma prawo do wypłaty gwarantowanej?

Świadczenie wypłacane jest osobie uposażonej wskazanej przez emeryta. Może to być zarówno członek rodziny, jak i człowiek, z którą emeryt nie był spokrewniony. Jeśli jednak ubezpieczony nie wskazał żadnej osoby, to w takim wypadku uposażonym staje się współmałżonek, z którym zmarły utrzymywał wspólność majątkową. Jeśli emeryt nie wskazał uposażonego i nie był w związku małżeńskim lub nie pozostawał we wspólności majątkowej, to w przypadku śmierci wypłata gwarantowana wchodzi w skład spadku.

Jednak ZUS nie informuje o możliwości uzyskania wypłaty gwarantowanej, dlatego dobrze jest pamiętać o tym, że środki zgromadzone na subkoncie zmarłego można wypłacić. Świadczenie przekazywane jest na wniosek osoby uprawnionej, należy w tym celu wypełnić formularz ZUS EWG-P.

Magiczne Bieszczady jesienią

Ile wynosi wypłata gwarantowana?

Wysokość świadczenia nie jest stała, zależy od wartości środków zgromadzonych na subkoncie i okresu, przez który zmarły pobierał emeryturę. ZUS wylicza wysokość wypłaty gwarantowanej stosując wzór: należy podzielić stan subkonta przez liczbę 37, a uzyskany wynik pomnożyć przez liczbę pełnych miesięcy, w których zmarły pobierał emeryturę. Uzyskaną wartość należy odjąć od stanu subkonta. Kwota, którą w ten sposób się uzyskuje jest wysokością wypłaty gwarantowanej, od której jednak odprowadzany jest podatek dochodowy. ZUS wypłaca pieniądze już po odliczeniach podatkowych.

Co to jest subkonto?

Wypłata gwarantowana przekazywana jest z subkonta ZUS. To oddzielne konto, nazywane II filarem, prowadzone dla części osób ubezpieczonych. ZUS prowadzi subkonto dla ludzi urodzonych od 1 stycznia 1949 r. do 31 grudnia 1968 r., jeśli są członkami Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) oraz dla wszystkich urodzonych od 1 stycznia 1969 r. bez względu na to, czy są lub nie są członkami OFE.

Na subkonto odprowadzane jest 7,3 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne lub 4,38 proc. podstawy wymiaru składki, wówczas pozostała część – 2,92 proc. wymiaru składki odprowadzana jest na OFE. Środki zgromadzone na subkoncie, w odróżnieniu od tych na indywidualnym koncie emerytalnym, podlegają podziałowi i dziedziczeniu uprawnionym osobom.

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej