Wycinka drzew 2023 przepisy - jakie drzewa można wyciąć bez pozwolenia?

2023-08-16 14:10
Wycinka drzew przepisy 2023 - jakie drzewa można wyciąć bez pozwolenia
Autor: Getty Images Czy można wycinać drzewa na własnej działce bez pozwolenia?

Czy można wyciąć drzewo z własnej działki bez pozwolenia? Sprawdź, kiedy musisz wystąpić o zgodę do urzędu, a kiedy nie. Wycinając drzewo na własnej działce, trzeba zgłosić to do urzędu, ale nie zawsze potrzebne jest pozwolenie na wycinkę. Dowiedz się, jakie drzewa możesz wyciąć bez zezwolenia.

Spis treści

 1. Jakie drzewa można wyciąć bez pozwolenia? Przepisy 2023
 2. Te drzewa i krzewy też możesz wyciąć bez zezwolenia
 3. Wniosek o wydanie pozwolenie na wycinkę drzewa

Czy na własnej działce można wyciąć każde drzewo? Niestety nie, w wielu przypadkach będzie potrzebne na to zezwolenie od gminy. Ale jest wiele drzew, których wycięcie musimy jedynie zgłosić do urzędu i nie potrzeba na to zezwolenia.

Jakie drzewa można wyciąć bez pozwolenia? Przepisy 2023

Drzewa, które można wyciąć bez zezwolenia w 2023 roku to:

 • Topole, wierzby, klon jesionolistny, klon srebrzysty – o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 5 cm nad gruntem nieprzekraczającym 80 cm.
 • Kasztanowce zwyczajne, robinie akacjowe, platany klonolistne – o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 5 cm nad gruntem nieprzekraczającym 65 cm.
 • W przypadku pozostałych gatunków drzew obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm nad gruntem nie może przekraczać 50 cm.

Jeżeli drzewo jest grubsze, dalsze postępowanie zależy od tego, czy wycinka ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej (również rolniczej) na nieruchomości, czy też nie ma takiego związku.

Te drzewa i krzewy też możesz wyciąć bez zezwolenia

Bez zezwolenia można wyciąć także drzewa lub krzewy należące do gatunków obcych, np. bożodrzew gruczołowaty, jeśli nie rosną na terenach zielonych udostępnionych do zwiedzania oraz na nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków. Ich wykaz znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym

Ponadto nie wymaga się żadnych zgód na wycięcie:

 • drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego (bez względu na obwody pni i zajętą powierzchnię),
 • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin.
 • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.
 • krzewu lub krzewów rosnących w skupisku - o powierzchni do 25 m² (mierzy się powierzchnię rzutu poziomego krzewów),
 • drzew lub krzewów rosnących na plantacjach lub w lasach (zgodnie z ustawą o lasach stosuje się tam inne zasady pozyskiwania drewna),
 • drzew lub krzewów, które się złamały albo wywróciły pod wpływem sił natury, wypadku bądź katastrofy – ale uwaga! – przed usunięciem musi je obejrzeć organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu i potwierdzić, że stanowią złom lub wywrot.

Wycinka drzew - do kiedy? Kiedy potrzebujesz pozwolenia, by wyciąć drzewo lub krzew na swojej działce?

Wniosek o wydanie pozwolenie na wycinkę drzewa

Gminy mają obowiązek przyjmowania wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu składanych drogą elektroniczną. Obowiązuje też ujednolicony dla całego kraju wzór wniosku.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej