Wprowadzanie materiałów budowlanych na rynek. MTBiGM dopasowuje normy krajowe i unijne

2012-09-21 17:10
Materiały budowlane
Autor: CzeM

Nad przepisami regulującymi wprowadzanie materiałów budowlanych na rynek czuwa MTBiGM. Materiały budowlane zgodnie z obowiązującą dotychczas dyrektywą unijną 89/106/EWG można było wprowadzać na rynek albo zgodnie z unijnymi zasadami albo zgodnie z systemem krajowym. Teraz rozporządzenie 305/2011 [6] jest bardziej restrykcyjne i na rynek mogą być wprowadzane materiały budowlane oznakowane CE, jeśli istnieją dla nich zharmonizowane normy europejskie hEN. Ale są jeszcze materiały, które nie podlegają unijnej harmonizacji.

Zharmonizowanych norm (hEN) dla materiałów budowlanych jest obecnie 415, a dla wielu grup materiałów i wyrobów innowacyjnych wydano 2800 europejskich aprobat technicznych (ETA). W każdym kraju są jednak materiały budowlane  nie podlegające harmonizacji europejskiej (np. beton towarowy, farby, lakiery, wyroby dla ogrzewania i wentylacji) mające jednak istotne znaczenie dla wymagań podstawowych stawianych obiektom budowlanym.
Żeby nasz system krajowy dotyczący takich wyrobów był zgodny z wymogami UE, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) zleciło Instytutowi Techniki Budowlanej (ITB) opracowanie pt. „Analiza potrzeb zmian legislacyjnych związanych z utrzymaniem krajowego systemu wprowadzania na rynek wyrobów budowlanych w obszarze nie objętym normami zharmonizowanymi”. Zachęcamy do przestudiowania tego dokumentu na stronie MTBiGM.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej