Wniosek o tańszy prąd dla firm do 30 listopada 2022! Jak i gdzie złożyć? Czy po tym terminie tańszy prąd przepada!

2022-11-29 16:49
wniosek o tańszy prąd dla firm
Autor: gettyimages Wniosek o tańszy prąd firmy muszą złożyć do 30 listopada 2022

Jak złożyć wniosek o tańszy prąd dla firm? Złożenie takiego wniosku jest warunkiem, aby firma korzystała od 1 grudnia 2022 i przez cały rok 2023 z energii elektrycznej po cenie gwarantowanej 785 zł za MWh. Przedsiębiorcy mają czas na złożenie wniosku o tańszy prąd do 30 listopada? Jak złożyć wniosek online? Jakim firmom przysługuje tańszy prąd? Co jeśli nie zdążymy złożyć wniosku o tańszy prąd w terminie? Wzór wniosku.

Spis treści

 1. Dla jakich firm tańszy prąd?
 2. Ile za prąd będą płacić firmy?
 3. Jak złożyć wniosek o tańszy prąd?
 4. Jak wypełnić wniosek o tańszy prąd dla swojej firmy?
 5. Wzór wniosku o tańszy prąd dla firmy
 6. Do kiedy trzeba złożyć wniosek? Terminy

Ustawa z dnia 27 października 2022 o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku wprowadza mechanizmy ceny maksymalnej za prąd stosowanej w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami. W myśl ustawy uprawnionymi odbiorcami są firmy (MŚP), ale także gospodarstwa domowe oraz tzw. odbiorcy wrażliwi.

Dla jakich firm tańszy prąd?

Do tańszego prądu w 2023 roku uprawniony jest przedsiębiorca będący mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1. mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

2. mały przedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników,
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro
 • i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

3. średni przedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej w jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników,
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro,
 • i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.

Ile za prąd będą płacić firmy?

Ustawa przewiduje, aby w rozliczeniu z firmami stosowana była cena maksymalna za prąd na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023. Do tej ceny należy doliczyć podatek VAT i akcyzę zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Jeśli umowa sprzedaży prądu została zawarta po 23 lutego 2022, to w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2022 również ma być stosowana cena maksymalna.

Jak złożyć wniosek o tańszy prąd?

Oświadczenie składa się u swojego dostawcy prądu: Tauron. PGE, Enea, Energa, E.ON. Wniosek można złożyć:

 • online, na adres e-mail dostawcy prądu. Wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu). Trzeba pamiętać, aby przed podpisaniem dokumentu w pierwszej kolejności zapisać go w formacie pdf, a następnie złożyć podpis elektroniczny i przesłać na wskazany adres e-mail. Zgodnie z przepisami wniosku nie można złożyć w formie skanu ani zdjęcia,

 • wysłać pocztą - wniosek trzeba wydrukować, podpisać własnoręcznie i odesłać na adres operatora,

 • osobiście w punkcie obsługi klienta firmy energetycznej. 

Jak wypełnić wniosek o tańszy prąd dla swojej firmy?

We wniosku należy wpisać:

 • nazwę, adres siedziby, NIP lub PESEL, telefon lub e-mail,
 • dane kontaktowe do maksymalnie dwóch osób fizycznych, które są: odbiorcą uprawnionym albo jego reprezentantem (pełnomocnik, członek zarządu spółki z o.o., itp.),
 • numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE),
 • kategorię odbiorcy uprawnionego,
 • datę zawarcia umowy sprzedaży energii albo umowy kompleksowej dla każdego PPE,
 • wielkość zużycia energii elektrycznej (dane służące określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby wskazane w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy); pola zawarte w kolumnie 4 powinny być uzupełnione danymi liczbowymi o szacowanym wolumenie energii elektrycznej, który zużywany będzie w danym PPE w okresie 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023,
 • dane procentowe ile prądu z danego PPE jest zużywane na cele objęte ceną maksymalną i nieobjęte tą ceną. W ostatnich dwóch kolumnach tabeli (5 i 6) należy rozbić wartość podaną w kolumnie 4, wpisując dane procentowe, jakie przedsiębiorca zamierza zużyć w ramach ceny maksymalnej oraz ponad limit; suma tych danych musi wynieść 100%.

Wzór wniosku o tańszy prąd dla firmy

Wzór wniosku można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego – Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 2299. Można go pobrać również ze stron sprzedawców energii. Również u nas w artykule.

wniosek o tani prąd dla firm

Do kiedy trzeba złożyć wniosek? Terminy

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.Wówczas tańszy prąd będzie przysługiwać od 1 grudnia.

Dokument można złożyć również po tym terminie, ale cenę maksymalną za prąd zakład energetyczny zastosuje od miesiąca następującego po tym, w którym złożyliśmy wniosek.

Jeśli więc spóźnimy się z wnioskiem, złożymy go już w grudniu, tańszy prąd będzie przysługiwał od 1 stycznia 2023.

MaB

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej