Wniosek o tańszy prąd dla firm do 30 listopada 2022! Jak i gdzie złożyć? Czy po tym terminie tańszy prąd przepada!

2022-11-29 16:49
wniosek o tańszy prąd dla firm
Autor: gettyimages Wniosek o tańszy prąd firmy muszą złożyć do 30 listopada 2022

Jak złożyć wniosek o tańszy prąd dla firm? Złożenie takiego wniosku jest warunkiem, aby firma korzystała od 1 grudnia 2022 i przez cały rok 2023 z energii elektrycznej po cenie gwarantowanej 785 zł za MWh. Przedsiębiorcy mają czas na złożenie wniosku o tańszy prąd do 30 listopada? Jak złożyć wniosek online? Jakim firmom przysługuje tańszy prąd? Co jeśli nie zdążymy złożyć wniosku o tańszy prąd w terminie? Wzór wniosku.

Spis treści

 1. Dla jakich firm tańszy prąd?
 2. Ile za prąd będą płacić firmy?
 3. Jak złożyć wniosek o tańszy prąd?
 4. Jak wypełnić wniosek o tańszy prąd dla swojej firmy?
 5. Wzór wniosku o tańszy prąd dla firmy
 6. Do kiedy trzeba złożyć wniosek? Terminy

Ustawa z dnia 27 października 2022 o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku wprowadza mechanizmy ceny maksymalnej za prąd stosowanej w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami. W myśl ustawy uprawnionymi odbiorcami są firmy (MŚP), ale także gospodarstwa domowe oraz tzw. odbiorcy wrażliwi.

Dla jakich firm tańszy prąd?

Do tańszego prądu w 2023 roku uprawniony jest przedsiębiorca będący mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1. mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

2. mały przedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników,
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro
 • i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

3. średni przedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej w jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników,
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro,
 • i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.

Ile za prąd będą płacić firmy?

Ustawa przewiduje, aby w rozliczeniu z firmami stosowana była cena maksymalna za prąd na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023. Do tej ceny należy doliczyć podatek VAT i akcyzę zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Jeśli umowa sprzedaży prądu została zawarta po 23 lutego 2022, to w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2022 również ma być stosowana cena maksymalna.

Jak złożyć wniosek o tańszy prąd?

Oświadczenie składa się u swojego dostawcy prądu: Tauron. PGE, Enea, Energa, E.ON. Wniosek można złożyć:

 • online, na adres e-mail dostawcy prądu. Wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu). Trzeba pamiętać, aby przed podpisaniem dokumentu w pierwszej kolejności zapisać go w formacie pdf, a następnie złożyć podpis elektroniczny i przesłać na wskazany adres e-mail. Zgodnie z przepisami wniosku nie można złożyć w formie skanu ani zdjęcia,

 • wysłać pocztą - wniosek trzeba wydrukować, podpisać własnoręcznie i odesłać na adres operatora,

 • osobiście w punkcie obsługi klienta firmy energetycznej. 

Jak wypełnić wniosek o tańszy prąd dla swojej firmy?

We wniosku należy wpisać:

 • nazwę, adres siedziby, NIP lub PESEL, telefon lub e-mail,
 • dane kontaktowe do maksymalnie dwóch osób fizycznych, które są: odbiorcą uprawnionym albo jego reprezentantem (pełnomocnik, członek zarządu spółki z o.o., itp.),
 • numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE),
 • kategorię odbiorcy uprawnionego,
 • datę zawarcia umowy sprzedaży energii albo umowy kompleksowej dla każdego PPE,
 • wielkość zużycia energii elektrycznej (dane służące określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby wskazane w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy); pola zawarte w kolumnie 4 powinny być uzupełnione danymi liczbowymi o szacowanym wolumenie energii elektrycznej, który zużywany będzie w danym PPE w okresie 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023,
 • dane procentowe ile prądu z danego PPE jest zużywane na cele objęte ceną maksymalną i nieobjęte tą ceną. W ostatnich dwóch kolumnach tabeli (5 i 6) należy rozbić wartość podaną w kolumnie 4, wpisując dane procentowe, jakie przedsiębiorca zamierza zużyć w ramach ceny maksymalnej oraz ponad limit; suma tych danych musi wynieść 100%.

Wzór wniosku o tańszy prąd dla firmy

Wzór wniosku można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego – Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 2299. Można go pobrać również ze stron sprzedawców energii. Również u nas w artykule.

wniosek o tani prąd dla firm

Do kiedy trzeba złożyć wniosek? Terminy

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.Wówczas tańszy prąd będzie przysługiwać od 1 grudnia.

Dokument można złożyć również po tym terminie, ale cenę maksymalną za prąd zakład energetyczny zastosuje od miesiąca następującego po tym, w którym złożyliśmy wniosek.

Jeśli więc spóźnimy się z wnioskiem, złożymy go już w grudniu, tańszy prąd będzie przysługiwał od 1 stycznia 2023.

MaB

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej