W 2020 r. w Polsce 15,5% energii końcowej brutto będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych

2010-12-08 12:12
Park Wiatrowy Suwałki
Autor: RWE

Ministerstwo Gospodarki przygotowało "Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych". Rada Ministrów przyjęła dokument 7 grudnia 2010 r. Przygotowany w MG plan działań określa polskie cele w zakresie udziału energii z OZE w sektorze transportowym, energii elektrycznej oraz ogrzewania i chłodzenia. Jest to prognoza osiągnięcia w 2020 r. 15,5% udziału OZE w zużyciu energii końcowej brutto w sposób zrównoważony. Dokument zakłada, że filarami zwiększenia udziału odnawialnych źródeł będzie bardziej efektywne wykorzystanie biomasy oraz energii wiatrowej.

Rozwój wykorzystania OZE przyczynia się do pokrycia wzrastającego zapotrzebowania na energię i niesie za sobą większy stopień uniezależnienia się od dostaw energii z importu. Promowanie wykorzystania OZE pozwala na zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach.

Zobacz koniecznie: Spółka MEW inwestuje miliony w elektrownie wodne

Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych cechuje się także niewielką lub zerową emisją zanieczyszczeń, co zapewnia pozytywne efekty ekologiczne. Rozwój energetyki odnawialnej przyczynia się również do rozwoju słabiej rozwiniętych regionów, bogatych w zasoby zielonej energii. W związku z realizacją inwestycji w OZE, resort przewiduje także wzrost zatrudnienia w gospodarce.

Zobacz koniecznie: Unia Europejska wprowadza ważne zmiany w dyrektywie na rzecz energooszczędnego budownictwa

Sporządzenie i przesłanie Komisji Europejskiej dokumentu pn. "Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych" wynika bezpośrednio z art. 4 dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej