UOKiK zyska nowe uprawnienia kontroli w sieci. Zmieni lub zablokuje stronę internetową, nałoży wysoką karę

2022-09-13 19:08
uokik
Autor: gettyimages UOKiK będzie miał większe uprawnienia w sieci

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma mieć nowe uprawnienia w zakresie kontroli stron internetowych adresujących swoje oferty do konsumentów. UOKiK będzie mógł w nie ingerować lub nawet całkowicie blokować. Urząd ma zyskać nowe kompetencje w ramach planowanej nowelizacji przepisów konsumenckich.

O planowaniu zwiększenia uprawnień do kontroli UOKiK, a dokładnie szefa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów donosi Dziennik Gazeta Prawna. Wyjaśnia również, że nowe kompetencje zawarto w projektowanej nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, której celem jest wdrożenie unijnego rozporządzenia CPC. Jest to zresztą kolejna, obok implementacji dyrektywy Omnibus, niezwykle istotna nowelizacja przepisów konsumenckich.

Nowe kompetencje prezesa UOKiK w sieci

Założeniem rozporządzenia CPC jest zwiększenie poziomu ochrony konsumentów w szczególności w sieci, poprzez przyznanie prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dodatkowych uprawnień i narzędzi prawnych zwiększających skuteczność reagowania na naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w środowisku cyfrowym.

UOKiK będzie mógł usunąć domenę

Prezesa UOKiK ma zostać wyposażony w uprawnienia do blokowania treści internetowych. W tym celu utworzony ma zostać tzw. „rejestr domen usuniętych”. Do rejestru wpisywane mają być domeny na podstawie prawomocnych (lub opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności) decyzji prezesa UOKiK o ich usunięciu.

Usunięcie strony internetowej to najdalej idący z przewidzianych w projekcie środków prawnych mający na celu zaprzestanie naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Prezes UOKiK będzie mógł nakazać firmie:

  • „zamieszczenia ostrzeżenia dla konsumentów wchodzących na interfejs internetowy”; lub
  • „usunięcie treści, ograniczenie dostępu lub wyłączenie interfejsu internetowego”.

Przeszukania pomieszczeń i dokumentów firm

Ważna jeszcze zmianą zaproponowaną w projekcie nowelizacji ma być rozszerzenie instytucji przeszukania na sprawy związane ze stosowaniem niedozwolonych postanowień wzorców umów oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Obecnie organ może prowadzić takie działania tylko w postępowaniach antymonopolowych. Przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do żądań prezesa UOKiK, muszą liczyć się z karami finansowymi w wysokości nawet do 50 mln euro.

Przeszukiwanie od zwykłej procedury kontroli różni się głównie tym, że materiał dowodowy pozyskiwany jest przede wszystkim przez samego kontrolującego. Kontrola zaś bazuje na materiale przekazanym przez kontrolowanego przedsiębiorcę.

- Teraz UOKiK miałby możliwość przeprowadzenia u przedsiębiorcy przeszukań pomieszczeń i rzeczy w celu znalezienia i uzyskania informacji z akt, ksiąg, pism, wszelkiego rodzaju dokumentów, urządzeń i systemów informatycznych czy nośników danych oraz innych przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie - wylicza mec. Dominik Jędrzejko dla Dziennika Gazety Prawnej.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Deloitte

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej