UOKiK zapowiada zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

2012-05-17 13:59
ABM Solid podpisał z Chińczykami umowę o współpracy
Autor: Prospects Magazine

Skuteczniejsze wykrywanie niedozwolonych porozumień i zmów cenowych, modyfikacja systemu łagodzenia kar w programie "leniency", usprawnienie systemu kontroli koncentracji – to najważniejsze zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, które proponuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Niedozwolone zmowy - nowy system kar

Poprzez poprawienie zapisów ustawy UOKiK chce m.in. zwiększyć skuteczności eliminowania zjawiska, jakim są zmowy cenowe przedsiębiorców. UOKiK proponuje wprowadzenie możliwości dobrowolnego poddania się karze w sprawach antymonopolowych (ang. settlements). O ile okoliczności sprawy na to pozwolą, UOKiK będzie proponował przedsiębiorcy takie rozwiązanie, za co poddający się karze będzie mógł obniżyć jej finansowy wymiar o 10 procent. Skróci to postępowanie w sprawach niedozwolonych zmów, tym samym Urząd szybciej wyeliminuje ograniczające konkurencję praktyki. Ponadto prezes UOKiK chce dysponować tzw. środkami zaradczymi (ang. remedies) - będzie mógł pouczyć przedsiębiorcę, jakie ma podjąć działania by usunąć skutki naruszenia lub zaprzestania niedozwolonej praktyki. Kolejne zaproponowane zmiany w ustawie, to zapisy zwiększające zainteresowanie przedsiębiorców programem łagodzeni kar (leniency), co miałoby służyć skuteczniejszemu wykrywaniu niedozwolonych porozumień. Jeżeli przedsiębiorca skorzystałby z tzw. leniency plus, to w zamian za przekazanie UOKiK informacji o zmowie, mógłby otrzymać jeszcze większą redukcję kary (większą niż 10%) za udział w antykonkurencyjnym porozumieniu. UOKiK proponuje też wprowadzenie odpowiedzialności finansowej dla osób fizycznych, które dopuściły do naruszenia przepisów antymonopolowych. Takie sankcje mają mieć funkcję zarówno represyjną jak i prewencyjną. Kolejne zapisy ustawy dotyczą między innymi poprawy efektywności prowadzonych kontroli i przeszukań, a także doprecyzowują mechanizmy ustalania wysokości kar.

W sprawie koncentracji

Oprócz zmian dotyczących niedozwolonych nieporozumień, UOKiK chce znowelizować procedurę wydawania zgody na koncentrację. Obecnie, niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy, postępowanie w takiej sprawie powinno zakończyć się w ciągu dwóch miesięcy. Ponieważ przedsiębiorcy wyrażają opinię, że to za długo, szczególnie dla nieskomplikowanych transakcji, UOKiK proponuje wprowadzenie dwuetapowych postępowań. Proste transakcje, które nie będą budziły wątpliwości co do ograniczenia konkurencji, powinny zakończyć się w ciągu 30 dni. Natomiast na rozpatrywanie złożonych spraw Urząd miałby cztery miesiące. Przewidywalność terminu wydania decyzji powinna ułatwić przedsiębiorcom układanie planów biznesowych. Ponadto, w ramach tzw. competition concern, UOKiK będzie informował zainteresowane strony w trakcie postępowania, dlaczego ma zastrzeżenia co do koncentracji i dlaczego w tym momencie nie wyraziłby zgody na transakcję. To sprawi, że jeszcze w toku trwającego postępowania przedsiębiorcy będą mogli się odnieść do komentarzy Urzędu jeszcze przed wydaniem ostatecznej decyzji. Ponadto UOKiK przychyla się do propozycji przedsiębiorców, by była możliwość utajniania terminu zbycia zależnej spółki lub części mienia, bo powszechna o tym wiedza osłabia pozycję negocjacyjną sprzedającego i może prowadzić do obniżenia ceny.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej