Ulga na złe długi 2023 - zasady zostały uproszczone! Na czym polegają zmiany wprowadzone od 1 stycznia?

2023-01-04 14:19
Ulga na złe długi 2023
Autor: Getty Images Ulga na złe długi 2023 - jakie zmiany od 1 stycznia?

Ulga na złe długi to często wybawienie dla podatników VAT. Określa zasady rozliczenia VAT w przypadku, gdy przedsiębiorca ma dłużników. Od 1 stycznia 2023 weszły zmiany w przepisach dotyczących ulgi - ma być łatwiej. Jakie są warunki korzystania z ulgi na złe długi w 2023 roku?

Spis treści

  1. Czym jest ulga na złe długi?
  2. Ulga na złe długi  - zmiany 2023
  3. Ulga na złe długi - kiedy możemy z niej skorzystać?

Czym jest ulga na złe długi?

Ulga na złe długi to korzystny dla wierzycieli mechanizm, który umożliwia odzyskanie podatku dochodowego i podatku VAT od niezapłaconych faktur. Dokładniej, określa zasady rozliczenia VAT w przypadku, gdy nabywca towarów lub kontrahent (dłużnik) nie zapłacił dostawcy lub usługodawcy (wierzycielowi) należnej kwoty.

Czytaj też:

Ulga na złe długi  - zmiany 2023

W 2023 roku podatnicy będą ponownie uprawnieni do skorzystania z preferencji podatkowej w związku z dłużnikami zalegającymi z płatnościami. Zaległości mają swoje konsekwencje po obu stronach transakcji. Przepisy dokładnie ustalają zasady postępowania przy braku płatności, zarówno po stronie wierzycieli, jak i dłużników.

Uwaga! W 2023 roku przedsiębiorcy nie będą zobowiązani do złożenia wraz z zeznaniem podatkowym za 2022 rok informacji o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę obliczenia (stratę), wynikających z transakcji handlowych (informacji PIT/WZ).

Ulga na złe długi - kiedy możemy z niej skorzystać?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą biznes, coraz częściej napotkają problemy z wyegzekwowaniem należności za sprzedane towary, czy wykonane usługi. Wysoka inflacja i kryzys gospodarczy z jakim zmagamy się od czasu wybuchu wojny w Ukrainie, bardzo potęgują zjawisko.

Tymczasem, niezależnie od tego czy kontrahenci płacą, czy nie płacą za faktury, przedsiębiorca ma obowiązek uiszczenia należnych podatków - dochodowego i VAT. Czasami długi nie są duże, ale czasami opiewają na bardzo wysokie kwoty. Na szczęście przedsiębiorcy mogą odzyskać wpłacone organom podatkowym pieniądze, oczywiście dzięki uldze na złe długi. Są jednak pewne warunki.

Przypomnijmy, że w 2021 roku wprowadzone dzięki pakietowi Slim VAT 2.0 zmiany, sprawiły, że zakres stosowania ulgi został rozszerzony, co umożliwia dochodzenie swoich praw zdecydowanie większej liczbie wierzycieli.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Zgodnie z brzemieniem art. 89a ust. 1 ustawy o VAT skorzystanie ze zmniejszenia kwoty podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju możliwe jest w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.

Warunki:

  • musi minąć 90 dni od terminu zapłaty określonego na fakturze lub umowie.
  • wierzytelność nie może być zbyta na rzecz innego podmiotu lub uregulowana do dnia skorzystania z ulgi.
  • od daty wystawienia faktury nie mogą upłynąć trzy lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.
  • w dniu poprzedzającym skorzystanie z ulgi wierzyciel musi być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

Korekta podatku może dotyczyć całości wierzytelności, ale też części przypadającej kwoty wierzytelności, która nie została uregulowana, a nieściągalność została uprawdopodobniona.

Uwaga! Dłużnik nie musi być podatnikiem VAT. Jeśli jest to osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, albo jest to przedsiębiorca, który nie jest VAT-owcem, również można odzyskać podatek VAT, ale trzeba spełnić dodatkowy warunek:

  • potwierdzić wierzytelność prawomocnym orzeczeniem sądu i przekazać sprawy komornikowi lub
  • zgłosić wobec dłużnika upadłości konsumenckiej lub
  • wpisać wierzytelność do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym.

Źródło: gov.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej