Ulga na dziecko 2024 - do jakiego wieku przysługuje? Ile wynosi ulga na dziecko?

2024-01-03 8:03
ulga na dziecko
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Ulga na dziecko przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, a także rodzinom zastępczym

Ulga na dziecko, inaczej też ulga prorodzinna, przysługuje rodzicom dzieci lub ich opiekunom pod pewnymi warunkami. Dla kogo przewidziana jest ulga na dziecko w 2024 za 2023 i do jakiego wieku dziecka? Ile wynosi zwrot podatku w ramach ulgi na dziecko? Przy jakim dochodzie nie przysługuje ulga na dziecko?

Spis treści

 1. Ulga na dziecko - dla kogo? Jakie warunki?
 2. Ulga na dziecko - do jakiego wieku dziecka?
 3. Ile wynosi ulga na dziecko za 2023?
 4. Ważne limity dochodów i status rodzica
 5. Jak skorzystać ulgi na dziecko? Jakie dokumenty złożyć?
 6. Jakie zeznanie złożyć do ulgi na dziecko?

Wychowujesz dziecko? Pamiętaj, że jest ulga podatkowa na dziecko, dzięki której możesz mieć zwrot podatku, a jest to w skali od 1112,04 zł do 2700 zł. Sprawdź, czy w 2024 przysługuje ci ulga podatkowa na dziecko za 2023 rok i jak z niej skorzystać?

Ulga na dziecko - dla kogo? Jakie warunki?

Ulga na dziecko przysługuje rodzicom dzieci, ale także opiekunom prawnym oraz rodzinom zastępczym, które uzyskały dochody opodatkowane według skali podatkowej. Nie przysługuje ona natomiast osobom uzyskującym wyłącznie dochody opodatkowane 19% podatkiem liniowym z tytułu działalności gospodarczej lub dochody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową).

Ulga na dziecko - do jakiego wieku dziecka?

Ulga przysługuje na każde dziecko, które:

 • jest małoletnie,
 • nie skończyło 25. roku życia, ale uczy się szkole, o której mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Polsce oraz w innym państwie, pod warunkiem że nie uzyskało:

  - dochodów, z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (według skali podatkowej) lub art. 30b (kapitały pieniężne) lub- przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 (ulga dla młodych) i 152 (ulga na powrót) w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Wysokość renty socjalnej w grudniu 2023 roku będzie wynosić 1588,44 zł. W związku z czym jej dwunastokrotność to kwota 19 061,28 zł.

Szkoła Budowania - Jak wybrać okna, drzwi, bramy?
Materiał sponsorowany

Ile wynosi ulga na dziecko za 2023?

Wysokość ulgi zależy od ilości dzieci. Na każde kolejne dziecko przysługuje co miesiąc:

 • 92,67 zł (co daje rocznie 1 112,04 zł) - na pierwsze dziecko,
 • 92,67 zł (co daje rocznie 1 112,04 zł) - na drugie dziecko,
 • 166,67 zł (co daje rocznie 2 000,04 zł) - na trzecie dziecko,
 • 225,00 zł (co daje rocznie 2 700,00 zł) - na czwarte dziecko i każde kolejne.

Ważne limity dochodów i status rodzica

W przypadku jednego małoletniego dziecka zwrot w ramach ulgi przysługuje, jeżeli dochody nie przekroczyły w roku podatkowym określonego limitu, to jest:

 • 112 000 zł - w przypadku rodziców będących w związku małżeńskim lub samotnie wychowujących,
 • 56 000 zł - w przypadku rodziców niepozostających w związku małżeńskim.

Brak limitu dochodów występuje przy wychowywaniu dwójki lub więcej dzieci, co oznacza, że ulga przysługuje wówczas bez względu na wysokość uzyskanych dochodów.

Jak skorzystać ulgi na dziecko? Jakie dokumenty złożyć?

Odliczenie podatku następuje w składanym zeznaniu podatkowym PIT, w którym podaje się liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

Na żądanie organów podatkowych trzeba przedstawić dokumenty potrzebne do ustalenia prawa do odliczenia, a są to:

 • odpis aktu urodzenia dziecka;
 • zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Jakie zeznanie złożyć do ulgi na dziecko?

Aby rozliczyć ulgę na dziecko trzeba złożyć właściwe zeznanie podatkowe, to jest:

 • PIT-36 lub PIT-37 wraz z załącznikiem PIT/O.

W załączniku PIT/O trzeba podać numery PESEL dzieci, a w przypadku ich braku: imiona, nazwiska oraz daty ich urodzenia.

Jeśli małżonkowie rozliczają się wspólnie, składa się jeden PIT/O.

Jeżeli obojgu małżonków przysługuje ulga, a składają odrębne zeznania podatkowe, każde z nich w załączniku PIT/O wpisuje kwotę, którą odlicza od podatku. Jeżeli odliczenia dokonuje tylko z jedno z małżonnków, drugie nie dołącza PIT/O do swojego zeznania.

Źrółlo: gov.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej