Ułatwienia dla inwestycji drogowych

2015-06-15 17:18
Budowa drogi ekspresowej
Autor: GDDKiA

Rząd przyjął poprawki do drogowej specustawy, która ułatwiała realizację inwestycji drogowych jeszcze w kontekście EURO 2012. Teraz wchodzimy w kolejny okres unijnego dofinansowania, w której dalej będą budowane drogi, dlatego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało nowelizację ustawy, by urealnić funkcjonowanie przepisów do praktyki przygotowania i realizacji takich przedsięwzięć. 

Przede wszystkim celem zaproponowanych zmian jest usprawnienie realizacji inwestycji drogowych, czyli mają zostać wyeliminowane zagrożenia dotyczące terminowej i sprawnej realizacji takich przedsięwzięć. W tym pakiecie chodzi o wydłużenie ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do 6 lat. Okres ten może być jeszcze przedłużony o kolejne 4 lata w przypadku etapowej realizacji inwestycji, o ile warunki wykonania nie ulegną zmianie. Obecnie obowiązuje 4-letni termin dla ważności takiej decyzji i okazuje się zbyt krótki, szczególnie dla skomplikowanych projektów. Zaproponowano też przepisy przejściowe dla wydłużenia decyzji środowiskowych wydanych na podstawie obowiązującego dzisiaj prawa.
W rządowej propozycji ustawy pojawiła się możliwość dokonania zmian w decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) bez konieczności zmiany decyzji środowiskowej, o ile nie zmiany nie będą miały na nią wpływu. Dzisiaj każda zmiana w ZDIR to nowa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowane przepisy mają też „wyczyścić” specustawę drogową z wątpliwości interpretacyjnych. Jak czytamy w komentarzu, nowe przepisy w kontekście budowy dróg mają m.in.:
− wprowadzić możliwość zrzeczenia się odszkodowań przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu
   terytorialnego za grunty przejęte pod drogi,
− rozszerzyć elementy decyzji ZRID m.in. o budowę dróg innych kategorii, sieci uzbrojenia terenu
   wynikających z budowy drogi, budowę lub przebudowę urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji
   wodnych szczegółowych,
− doprecyzować zasady zawiadamiania o wszczęciu i wydaniu decyzji w postępowaniach
   nadzwyczajnych dotyczących decyzji ZRID, tj. przyjęcie uproszczonych zasad zawiadamiania stron,
− doprecyzować zasadę, że organy wydające decyzję ZRID wydają ją dla całej inwestycji, w tym dla
   wszystkich elementów i robót budowlanych wynikających z inwestycji głównej, np. w przypadku
   budowy drogi krajowej wojewoda może wydać ZRID również na związaną z tą inwestycją budowę
   dróg gminnych,
− doprecyzować przepisy dotyczące organów właściwych do wydawania decyzji ZRID, w przypadku
   inwestycji wychodzących poza granice powiatu.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej