Szykują się zmiany w warunkach technicznych

2016-08-02 12:44
Mała łazienka
Autor: Juliusz Sokołowski Łazienki będą mogły być mniejsze

Nie umknęły naszej uwadze wieści, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa szykuje zmiany w Rozporządzeniu o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Mają być zniesione niektóre ograniczenia w projektowaniu niektórych pomieszczeń w mieszkaniach.

Szykowane zmiany są zgodne z ideą, że to rynek określa zapotrzebowanie na wielkość i układ budowanych mieszkań, a nie odgórnie narzucone przepisy. Wychodzi się też z założenia, że projektanci i architekci (oczywiście ci z niezbędnym wykształceniem i odpowiednią praktyką zawodową), powinni mieć większą swobodę w projektowaniu i dostosowywaniu obiektów mieszkalnych do potrzeb rynkowych, biorąc za przyjęte rozwiązania pełną odpowiedzialność. Przepisy powinny określać parametry podstawowe, które zapewnią bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania.

Z tego co wiemy, to chodzi o możliwość projektowania niektórych pomieszczeń mniejszych niż to narzucają przepisy w obowiązującym Rozporządzeniu o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 80.
1. Kubatura pomieszczenia łazienki z wentylacją grawitacyjną powinna wynosić co najmniej:
1) 8 m3 - przy zastosowaniu w tym pomieszczeniu urządzenia gazowego, o którym mowa
     w § 172 ust. 3 pkt 1;
2) 6,5 m3 - przy doprowadzeniu centralnej ciepłej wody lub zastosowaniu elektrycznego urządzenia
    do ogrzewania wody bądź urządzenia gazowego, o którym mowa w § 172 ust. 3 pkt 2, a także
    gdy urządzenie gazowe znajduje się poza tym pomieszczeniem.
2. Dopuszcza się zmniejszenie kubatury, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jednakże nie poniżej 5,5 m3,
    jeżeli pomieszczenie łazienki jest    wyposażone co najmniej w wentylację mechaniczną wywiewną.
§ 94.
1. W budynku wielorodzinnym szerokość w świetle ścian pomieszczeń powinna wynosić co najmniej:
1) pokoju sypialnego przewidzianego dla jednej osoby - 2,2 m;
2) pokoju sypialnego przewidzianego dla dwóch osób - 2,7 m;
3) kuchni w mieszkaniu jednopokojowym - 1,8 m;
4) kuchni w mieszkaniu wielopokojowym - 2,4 m.
2. W mieszkaniu co najmniej jeden pokój powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 16 m2.
§ 95.
1. Kształt i wymiary przedpokoju powinny umożliwiać przeniesienie chorego na noszach
    oraz wykonanie manewru wózkiem inwalidzkim w miejscach zmiany kierunku ruchu.
2. Korytarze stanowiące komunikację wewnętrzną w mieszkaniu powinny mieć szerokość w świetle
    co najmniej 1,2 m, z dopuszczeniem miejscowego zwężenia do 0,9 m na długości korytarza
    nie większej niż 1,5 m.

Swoją drogą, obowiązujące dzisiaj ograniczenia nie dotyczą jakiś rozbuchanych powierzchni, wszak mamy już za sobą okres budownictwa minimalistycznego, z ciemnymi wnękami kuchennymi, łazienkami w których miejsca starczało ledwo na wannę i umywalkę, nie wspominając o wspólnych kuchniach czy łazienkach... Dążenie do obniżania ceny mieszkań powinno mieć jeśli nie granice narzucone przepisami, to przynajmniej dbałość o komfort użytkowników, za co odpowiedzialnością Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zamierza obciążyć projektantów.

Taki jest jednak podobno trend. Porównując aktualnie obowiązujące regulacje z zakresu przepisów techniczno-budowlanych z regulacjami tego typu obwiązującymi w innych krajach członkowskich UE, należy zauważyć, że co do zasady przepisy innych państw członkowskich nie wskazują w sposób szczegółowy na konkretne rozwiązania techniczne (minimalne, maksymalne wymiary, przekroje otworów wentylacyjnych czy wysokości stopnia schodów). Natomiast wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące zasad projektowania i wykonywania zawarte są np. w wytycznych bądź standardach, które nie są obligatoryjne, a pomocnicze dla tych, którzy na co dzień projektują, czyli posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane, wykonując zawód zaufania publicznego.

Jak dowiedzieliśmy się, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozważa jeszcze szereg innych zmian w tym obszarze, takich „by system projektowania i budowania wynikał z realnych potrzeb i rozwoju wiedzy technicznej, rozwoju innowacyjności inżynierskich. W aktualnym projekcie planuje się uchylenie § 80, 94 i 95." Obecnie rozpatrywane są uwagi do projektu nowelizacji zgłoszone na etapie konsultacji publicznych. Gotowy projekt zostanie następnie skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Na ten moment nie ma ostatecznej wersji projektu nowelizacji, dlatego termin wejścia w życie nowych rozwiązań nie jest jeszcze znany.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej