Szybsze udzielanie zamówień publicznych - tak, ale nie mailem

2008-07-29 12:28

Do ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) zostanie włączony zapis o możliwości uzupełnienia pełnomocnictwa, zgłoszony przez Konfederację Pracodawców Polskich. Został on przyjęty 25 czerwca 2008 roku, w drugim czytaniu projektu ustawy. Zgłaszając swoje propozycje, konfederacja występuje w imieniu polskich przedsiębiorstw i stara się upowszechniać myślenie tzw. zdroworozsądkowe.

Przyjęta propozycja dotyczy możliwości uzupełniania pełnomocnictwa, tak jak ma to miejsce w przypadku innych dokumentów. Na mocy tej poprawki zamawiający będzie mógł zażądać, by wykonawcy - którzy nie złożyli pełnomocnictw, oświadczeń czy dokumentów w terminie, bądź złożyli je z błędami - uzupełnili to we wskazanym czasie. Konfederacja twierdzi, że podobne zmiany należałoby również wprowadzić w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy. Mówi o tym kodeks cywilny: "Jednostronna czynność prawna, dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu, jest nieważna. Jednakże gdy ten, komu zostało złożone oświadczenie woli w cudzym imieniu, zgodził się na działanie bez umocowania, stosuje się odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez umocowania" (art. 104 k.c.). W praktyce niezałączenie pełnomocnictwa jest zazwyczaj wynikiem przeoczenia składającego ofertę.

Sejmowa Komisja Gospodarki odrzuciła dwie inne propozycje KPP. Chodziło o przyspieszenie korespondencji o protestach i odwołaniach - co byłoby możliwe dzięki jednoczesnej formie elektronicznej oraz dopuszczenie możliwości wypowiedzenia przez wykonawcę umowy, zawartej na dłużej niż rok. Z poczty elektronicznej zamawiający korzystają na co dzień, więc nie byłoby to dla nich zbyt dużym obciążeniem - twierdzi konfederacja. Co do drugiej propozycji, to chciała, by umowę można było wypowiedzieć bez podawania przyczyn i kar umownych. Przepisy w obecnym kształcie powodują, że z umów o udzielenie zamówienia publicznego korzyść czerpią jedynie zamawiający, w dodatku proces ten przebiega w oderwaniu od realiów rynkowych. Poza sektorem zamówień publicznych możliwość wypowiedzenia przez strony takiej umowy jest standardem. Z kolei umowy na świadczenia okresowe lub ciągłe są rozliczane okresowo, najczęściej miesięcznie.

Z propozycji KPP do tej pory uwzględniono tę, która w ustawie o Pzp precyzowała zapis, zmieniający brzmienie jednego z artykułów ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Informacji o przedsięwzięciach z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego nie trzeba już zamieszczać w Biuletynie Zamówień Publicznych, ponadto uchylono art. 21 ustawy o przygotowaniu turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012. Według konfederacji pozytywne było wprowadzenie możliwości składania odwołań przy procedurach poniżej progów unijnych, za korzystne uważa też zmiany dotyczące ograniczenia zakresu kontroli zamówień dokonywanych przez prezesa UZP.

Inicjatywa nowelizacji ustawy o Pzp pojawiła się w związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi. Dotyczyły one wydłużania terminów składania ofert, niejasności rozwiązań w zakresie pierwotnych warunków zamówienia czy trudności w rozróżnianiu pojęć takich jak zmiana warunków i istotna zmiana warunków.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej