Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe dla wszystkich budynków

2022-09-23 18:14
Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe. Za brak świadectwa
Autor: Gettyimages W świadectwie charakterystyki energetycznej należy podać wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną, udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową oraz jednostkową wielkość emisji CO2

Świadectwa charakterystyki energetycznej dla wszystkich budynków, nawet tych wybudowanych przed 2009 rokiem, będą obowiązkowe być może już wiosną 2023. Taki przepis ma wprowadzić nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane. Każdego właściciela nieruchomości czeka więc nowy obowiązek i wydatek kilkuset złotych za wystawienie dokumentu. Za brak świadectwa energetycznego mają być kary - nawet kilka tysięcy.

 • Obowiązkowe świadectwo charakterystyki energetycznej dla inwestorów indywidualnych. Kopia świadectwa będzie musiała być dołączona do zawiadomienia o ukończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie.
 • Obowiązkowe świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynków wybudowanych przed 2009 rokiem. Jeśli budynek taki przejdzie modernizację, konieczne będzie uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej.

Świadectwa charakterystyki energetycznej obowiązują w Polsce od kilku lat i dotyczą budynków wybudowanych po 2009 roku. Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wprowadzi obowiązek sporządzania świadectw energetycznych dla każdego budynku (również tych wybudowanych przed 2009) indywidualnego czy wielorodzinnego. 

Świadectwo charakterystyki energetycznej - jak jest teraz?

Charakterystyka energetyczna budynku jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku wymagane jest w sytuacji, gdy:

 • budynek zbywany jest na podstawie umowy sprzedaży,
 • budynek zbywany jest na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • budynek będzie wynajmowany.

Obowiązek sporządzenia świadectw energetycznych budynków wzniesionych po 2009 roku. Dotyczy zarówno budynków nowo wybudowanych, jak i tych modernizowanych. Kopia świadectwa energetycznego musi być załączona do zawiadomienia o ukończeniu budowy. 

Świadectwo ważne jest przez okres 10 lat. Jeśli w tym czasie zrobimy remont budynku ze zmianami mającymi wpływ na zużycie energii, będziemy musieli wystąpić o nowe świadectwo potwierdzające wskaźniki energetyczne.

Czytaj więcej: Co zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Jakie zmiany w świadectwach energetycznych? Co podlega kontroli?

Najważniejszą zmianą prawną jest obowiązek świadectwa charakterystyki energetycznej dla wszystkich budynków, również tych wybudowanych przed 2009 rokiem i domów jednorodzinnych.

Kolejną zmianą jest obowiązek kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji, także tych o mocy ponad 70 kW.

Właściciel lub zarządca budynku poddaje budynki w czasie ich użytkowania okresowej kontroli w zakresie systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji polegającej na:

 • sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej źródeł ciepła oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:

a) co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,

b) co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,

c) co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,

d) co najmniej raz na 3 lata – dla źródeł ciepła niewymienionych w lit. a–c, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW;

 • ocenie efektywności energetycznej, co najmniej raz na 5 lat:

a) dostępnych części systemu klimatyzacji o nominalnej mocy chłodniczej większej niż 12 kW,

b) połączonego systemu klimatyzacji i wentylacji o sumarycznej nominalnej mocy chłodniczej większej niż 70 kW.

Ponowna kontrola nie jest wymagana w przypadku, gdy od czasu jej przeprowadzenia nie było żadnych zmian w systemie lub w charakterystyce energetycznej budynku.

Nowelizacja ustawy umożliwi powszechny dostęp do podstawowych informacji zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej gromadzonych w centralnym rejestrze.

Nowe przepisy nakładają obowiązek dołączenia przez inwestorów (w tym deweloperów i inwestorów indywidualnych) świadectwa charakterystyki energetycznej budynków do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Obowiązek montażu systemów automatyki i sterowania od 2025

Nowelizacja ustawy wprowadzi obowiązek montażu w określonych budynkach systemów automatyki i sterowania, zgodnie z przepisami unijnymi.

W przyjętym projekcie ustawy czytamy: właściciel lub zarządca budynku, jeżeli jest to uzasadnione technicznie i opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia, w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r., wyposaża budynek niemieszkalny z systemem:

 1. ogrzewania lub połączonym systemem ogrzewania i wentylacji o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej ponad 290 kW,
 2. klimatyzacji lub połączonym systemem klimatyzacji i wentylacji o nominalnej sumarycznej mocy chłodniczej ponad 290 kW

w system automatyki i sterowania dla budynków.

Za brak świadectwa charakterystyki energetycznej kary!

W przepisach uwzględniono kary zarówno dla audytorów energetycznych, jak i właścicieli nieruchomości.

 • dla osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
 • dla właścicieli nieruchomości za niedołączenie dokumentu np. w przypadku sprzedaży czy wynajmu nieruchomości - grozi za to kara grzywny - jej górna granica nie została podana w ustawie.

Warto też wspomnieć, że nowelizacja ustawy zobowiązuje ministra do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do realizacji długoterminowej strategii renowacji budynków służącej wspieraniu renowacji krajowych zasobów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Więcej o długoterminowej strategii renowacji budynków przeczytasz w artykule: Długoterminowa Strategia Renowacji - rząd przyjął projekt renowacji budynków w Polsce

Ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej?

Koszt wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej zależy przede wszystkim od:

 • wielkości budynku i jego przeznaczenia;
 • stopnia skomplikowania bryły budynku;
 • konstrukcji przegród zewnętrznych i wewnętrznych;
 • zastosowanych instalacji;
 • dostępności dokumentacji technicznej;
 • lokalizacji.

Przykładowo, u jednej z firm małopolskich koszt świadectwa energetycznego wynosi od 400 zł dla lokalu mieszkalnego i od 550 zł dla domu jednorodzinnego. Cena świadectwa dla budynku wielorodzinnego to 900 zł.

Z kolei w Warszawie za sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej trzeba zapłacić 500 zł dla domu jednorodzinnego. Koszt audytu to 1000 zł i więcej, w zależności od budynku.

Źródło: sejm.gov.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej