Samorządy dostaną 2 mld złotych. Nowelizacja ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg

2022-08-17 15:14

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z uchwaloną ustawą samorządy będą mogły uzyskać dodatkowe pieniądze na budowę lub remont dróg dla rowerów, chodników, przejść dla pieszych. Chodzi o kwestie poprawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich. Budżet Funduszu wyniesie ponad 2 mld zł. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

W uzasadnieniu na stronie Sejmu czytamy, że zmiany dotyczą wprowadzenia przepisów, które pozwolą na dostosowanie zasad funkcjonowania funduszu do aktualnych potrzeb dotyczących dofinansowania samorządowej infrastruktury drogowej, w tym m.in. o rozszerzenie zakresu finansowanych zadań o budowę, przebudowę i remont dróg dla pieszych i rowerów, dróg wojewódzkich czy infrastruktury służącej skomunikowaniu terminali intermodalnych (tj. wykorzystujących więcej niż jeden rodzaj transportu).

Najważniejsze zmiany w ustawie

Nowe przepisy pozwolą na dostosowanie zasad funkcjonowania funduszu do aktualnych potrzeb dotyczących dofinansowania samorządowej infrastruktury drogowej.

Najważniejszą zmianą jest znaczne poszerzenie zakresu zadań jakie mogą zostać dofinansowane ze środków funduszu.

Ministerstwo Infrastruktury chce poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych, dlatego samorządy będą mogły pozyskać pieniądze z funduszu na realizacje takich właśnie zadań.

Kolejna zmiana to, że Fundusz przestanie być państwowym funduszem celowym, a stanie się rachunkiem bankowym prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach podobnych do tych, na jakich zorganizowany jest obecnie funkcjonujący Krajowy Fundusz Drogowy. Według Ministerstwa usprawni formułę zarządzania finansami i uprości procedury.

Dodatkowo Fundusz będzie funkcjonował przez dodatkowe 2 lata, dzięki czemu wg założeń Ministerstwa zostanie zrealizowanych więcej zadań na drogach samorządowych.

Samorządy dostaną więcej pieniędzy

W rozszerzonym katalogu znalazła się realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury drogowej służącej dojazdowi do terminali intermodalnych lub do specjalnych stref ekonomicznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.

Samorządy będą mogły uzyskać wsparcie na budowę, przebudowę lub remont:

  • dróg dla rowerów,
  • dróg dla pieszych,
  • dróg dla pieszych i rowerów,
  • przejść dla pieszych,
  • przejazdów dla rowerów,
  • peronów przystankowych wraz z dojściami,
  • budowę dodatkowego oświetlenia drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu niechronionych uczestników ruchu zwłaszcza w obrębie skrzyżowań i przejść dla pieszych.

Budżet Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kolejne lata wyniesie ponad 2 mld zł.

Na inwestycje, które poprawią bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie otrzymają 1 mld zł. Drugi miliard złotych zostanie przeznaczony dla samorządów na małe remonty, poprawę nawierzchni dróg. Ponad 200 mln zł ma być przekazane dla marszałków województw na infrastrukturę poprawiającą bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Źródło: www.gov.pl; www.sejm.gov.pl; samorzad.pap.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej