Program Ciepłe Mieszkanie 2023. Wnioski można składać od 29 września!

2023-09-29 7:45
ciepłę mieszkanie
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Program Ciepłe Mieszkanie w nowej wersji rusza 29 września 2023

Ciepłe Mieszkanie 2023 to program, w ramach którego można dostać dofinansowanie do termomodernizacji mieszkania - na wymianę okien czy źródła ciepła. 29 września program rusza na nowo, z większymi dotacjami na remonty mieszkań. Ile można dostać? Jakie są zasady programu Ciepłe Mieszkanie? Dla kogo dopłaty?

Spis treści

 1. Ciepłe Mieszkanie 2023 - dla kogo program?
 2. Na co dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie?
 3. Od kiedy nowe Ciepłe Mieszkanie?
 4. Jaka wysokość dopłaty? Ważne kryterium dochodowe
 5. Program Ciepłe Mieszkanie 2023 - wnioski

Program Ciepłe Mieszkanie jest uzupełnieniem programu Czyste Powietrze, który skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych. Końcowymi beneficjentami programu Ciepłe Mieszkanie są właściciele lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, którzy mogą się starać o dofinansowanie do termomodernizacji swoich mieszkań.

Ciepłe Mieszkanie 2023 - dla kogo program?

Program Ciepłe mieszkanie realizowany jest w ten sposób, że NFOŚiGW udostępnia środki dla wfośigw, które zawierają umowy z zainteresowanymi gminami, a te ogłaszają nabór wniosków wśród mieszkańców, będących ostatecznymi beneficjentami. Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • osoby prywatne,
 • właściciele mieszkań w blokach, uprawnieni z ograniczonego prawa rzeczowego,
 • najemcy mieszkań będących własnością gminy,
 • małe wspólnoty mieszkaniowe posiadające od 3 do 7 lokali.

Na co dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie?

Dopłaty przeznaczone są na termomodernizację mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Dofinansowanie z programu Ciepłe Mieszkanie można dostać m.in. na:

   • nowe źródło ciepła (pompa ciepła, kondensacyjny kocioł gazowy, kocioł na pellet),
   • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła,
   • wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.
   • wentylację mechaniczną,
   • wymianę okien i drzwi.

Wykaz kosztów kwalifikowanych programu Ciepłe Mieszkanie

Od kiedy nowe Ciepłe Mieszkanie?

Nowa II edycja programu Ciepłe Mieszkanie rusza 29 września 2023. Budżet programu to 1,75 mld zł.

Ciepłe mieszkanie
Autor: MKiŚ Nowe Ciepłe mieszkanie 2023

Jaka wysokość dopłaty? Ważne kryterium dochodowe

Ciepłe mieszkanie uwzględnia różne poziomy dofinansowania w zależności od dochodów oraz specjalne warunki dla najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Program podzielony na 4 segmenty - 3 skierowane do osób indywidualnych i jedna dla wspólnot mieszkaniowych.

 1. Dla osób o dochodach do 135 tys. zł rocznie maksymalna wysokość dotacji wynosi  do 16,5 tys. zł, co stanowi maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny, a dla mieszkań w najbardziej zanieczyszczonych gminach – do 35% (do 19 tys. zł).
 2. Dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi do 1894 zł dla gospodarstw wieloosobowych i do 2651 zł dla jednoosobowych, mogą ubiegać się o wyższą dotację – do 27,5 tys. zł (60% kosztów kwalifikowanych), a w przypadku lokali na terenie najbardziej zanieczyszczonych gmin – do 29,5 tys. zł (65% kosztów).
 3. Dla osób, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1090 zł, a w jednoosobowym – 1526 zł, lub dla osób uprawnionych do otrzymywania zasiłków stałych, okresowych, rodzinnych lub opiekuńczych. W takim przypadku możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 41 tys. zł (do 90% kosztów kwalifikowanych) lub 43,9 tys. zł (95% kosztów) dla mieszkań w najbardziej zanieczyszczonych gminach.

Czwarta część programu, skierowana dla wspólnot mieszkaniowych, daje różne możliwości dofinansowania, pokrywające do 60% kosztów kwalifikowanych. Dotacje wynoszą:

 • do 350 tys. zł w przypadku kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła,
 • do 360 tys. zł jeżeli projekt uwzględnia także zakup i instalację mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 tys. zł w przypadku zastosowania pomp ciepła),
 • do 150 tys. zł dla projektów obejmujących jedynie termomodernizację, bez wymiany źródeł ciepła.

Program Ciepłe Mieszkanie 2023 - wnioski

Właściciele mieszkań nie będą składać wniosków bezpośrednio do wojewódzkich funduszy środowiska, które są operatorami programu. To gminy wnioskują o środki do wojewódzkich funduszy, a następnie uruchamiają programy wsparcia dla mieszkańców i to wówczas właściciele mieszkań będą mogli złożyć wniosek o dofinansowanie do swojego urzędu gminy.

O terminach składania wniosków przez beneficjentów końcowych, właścicieli mieszkań, informują gminy już we własnym zakresie, zamieszczając stosowne ogłoszenia na swoich stronach internetowych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej