Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015

2011-01-31 15:32

25 stycznia 2011 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015". Przyjęty przez rząd program zawiera m.in. listę priorytetowych zadań inwestycyjnych, które zostaną rozpoczęte do 2013 r. Określono wielkość środków przeznaczonych na jego finansowanie, które będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) oraz z budżetu państwa. W uchwale przyjęto, że limit wydatków na realizację zadań finansowanych z KFD, liczony od stycznia 2010 r., wyniesie 82,8 mld zł.

 • Uchwała Rady Ministrów
 • Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015
 • W 2012 r. Program zostanie poddany aktualizacji, której celem ma być określenie szczegółowej listy zadań oraz środków na ich realizację w okresie do 2015 r. Pieniądze na realizację Programu będą corocznie zapewniane w planach finansowych KFD oraz kolejnych ustawach budżetowych.

  Przewidywane efekty realizacji Programu do końca roku 2013:

 • stworzenie sieci autostrad o łącznej długości ok. 810,4 km (łącznie z odcinkami budowanymi w systemie koncesyjnym/ partnerstwa publiczno-prywatnego - 168,3 km),
 • stworzenie sieci dróg ekspresowych o łącznej długości 782,5 km,
 • budowa 26 obwodnic drogowych (o łącznej długości 203 km) miejscowości dotkniętych wysoką uciążliwością ruchu tranzytowego z zachowaniem dbałości o ochronę obwodnic przed nową zabudową,
 • przebudowa odcinków dróg krajowych (pod kątem poprawy bezpieczeństwa ruchu),
 • poprawa stanu nawierzchni na drogach krajowych tak, aby w 2012 roku 66 proc. sieci dróg krajowych było w stanie dobrym, a 34 proc. w stanie niezadowalającym i złym.
 • Priorytetami inwestycyjnymi do 2015 r. będzie budowa autostrad i dróg ekspresowych:

 • autostrada A1 - zakończenie budowy na całym przebiegu,
 • autostrada A2 - zakończenie budowy na odcinku Świecko-Mińsk Mazowiecki, rozpoczęcie (w miarę możliwości) budowy odcinka Mińsk Mazowiecki-wschodnia granica państwa,
 • autostrada A4/A18 - zakończenie budowy na całym przebiegu,
 • autostrada A8 - zakończenie budowy na całym przebiegu,
 • drogi ekspresowe: S1, S2, S3, S5, S7, S8, S17, S19, S69.
 • Budowa autostrad i dróg ekspresowych będzie realizowana w trzech systemach:

 • system koncesyjny/partnerstwo publiczno-prywatne;
 • system tradycyjny - realizacja budowy przez GDDKiA;
 • system tradycyjny - realizacja przez spółkę drogową specjalnego przeznaczenia powoływaną przez ministra infrastruktury.
 • Łączna wartość wydatków na realizację Programu w latach 2011-2013 wynosi 72 430 378,8 tys. zł - 63 335 954,8 tys. zł pochodzić będzie z KFD, pozostałe 9 094 424,0 tys. zł - z budżetu państwa. Należy podkreślić, że wydatki na program w tych latach mogą pec zmianie - np. z powodu zmiany warunków przetargu czy konieczności wykonania dodatkowych prac.

  Czy artykuł był przydatny?
  Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
  Podziel się opinią
  Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
  Czytaj więcej