Prac nad nowelizacją ustawy o wyrobach budowlanych ciąg dalszy...

2009-08-12 12:44

Komitet Europejski Rady Ministrów zarekomendował do dalszych prac projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności, przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury. Proponowane regulacje powinny zapewnić efektywniejsze eliminowanie z rynku wyrobów budowlanych niespełniających deklarowanych parametrów, a tym samym przyczynić się do lepszej ochrony konsumentów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności, przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury, Komitet Europejski Rady Ministrów przyjął 30 lipca br. rekomendując jego rozpatrzenie przez Komitet Stały Rady Ministrów. 

Przedmiotowy projekt ustawy wprowadza szereg zmian i uzupełnień legislacyjnych do przepisów ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) dotyczących zasad i procedur kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, odnosząc się w tym zakresie do wymagań zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93, które ma być stosowane od 1 stycznia 2010 r .

Proponowane regulacje powinny zapewnić efektywniejsze eliminowanie z rynku wyrobów budowlanych niespełniających deklarowanych parametrów, a tym samym przyczynić się do lepszej ochrony konsumentów, zarówno w zakresie bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych, jak i ograniczenia kosztów ich eksploatacji. Projekt przewiduje również zmianę przepisów określających zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu (art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych) w celu ich dostosowania do regulacji Unii Europejskiej, zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzanych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/92/WE.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności + uzasadnienie

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej