Prac nad nowelizacją ustawy o wyrobach budowlanych ciąg dalszy...

2009-08-12 12:44

Komitet Europejski Rady Ministrów zarekomendował do dalszych prac projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności, przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury. Proponowane regulacje powinny zapewnić efektywniejsze eliminowanie z rynku wyrobów budowlanych niespełniających deklarowanych parametrów, a tym samym przyczynić się do lepszej ochrony konsumentów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności, przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury, Komitet Europejski Rady Ministrów przyjął 30 lipca br. rekomendując jego rozpatrzenie przez Komitet Stały Rady Ministrów. 

Przedmiotowy projekt ustawy wprowadza szereg zmian i uzupełnień legislacyjnych do przepisów ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) dotyczących zasad i procedur kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, odnosząc się w tym zakresie do wymagań zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93, które ma być stosowane od 1 stycznia 2010 r .

Proponowane regulacje powinny zapewnić efektywniejsze eliminowanie z rynku wyrobów budowlanych niespełniających deklarowanych parametrów, a tym samym przyczynić się do lepszej ochrony konsumentów, zarówno w zakresie bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych, jak i ograniczenia kosztów ich eksploatacji. Projekt przewiduje również zmianę przepisów określających zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu (art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych) w celu ich dostosowania do regulacji Unii Europejskiej, zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzanych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/92/WE.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności + uzasadnienie

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej