Pomoc suszowa 2022 - ile wynosi dofinansowanie? Kiedy składać wnioski suszowe?

2022-12-15 9:47
pomoc suszowa 2022
Autor: Getty Images Uwaga - ustalono nowe stawki w ramach pomocy suszowej

Trwają wypłaty dofinansowania, na skutek złożonych przez rolników wniosków suszowych. Trzeba wiedzieć, że do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło dwa razy więcej wniosków niż się spodziewano. Dlatego konieczne było ustalenie współczynnika korygującego. Po jego zastosowaniu wysokość dopłat mocno spadła. Sprawdź, ile wynosi dofinansowanie po zastosowaniu współczynnika korygującego.

Spis treści

 1. Jakie są nowe stawki pomocy suszowej?
 2. Kiedy ruszyły wypłaty wsparcia dla rodzin rolniczych?
 3. Jak wypłacane są pieniądze w ramach pomocy klęskowej?
 4. Wniosek suszowy 2022 - kto może złożyć?
 5. Jak złożyć wniosek suszowy 2022?
 6. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o pomoc suszową?
 7. Instrukcja wypełnienia wniosku o pomoc suszową dla rolników 2022

Jakie są nowe stawki pomocy suszowej?

Budżet przeznaczony na pomoc klęskową dla rolników wynosi 600 mln zł. Tymczasem do placówek ARiMR wpłynęło tyle wniosków, że kwota pomocy wynosi 1 149 450 000 zł. W związku z tym konieczne było ustalenie współczynnika korygującego, który wyniósł 0,52

Po zastosowaniu współczynnika korygującego stawki dofinansowania wynoszą:

 • 2 600 zł – w przypadku gdy zgodnie ze złożonym wnioskiem szkody w gospodarstwie rolnym wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej.
 • 5 200 zł – w przypadku gdy zgodnie ze złożonym wnioskiem szkody w gospodarstwie rolnym wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej.

Przypomnijmy, że pierwotnie miało być:

 • 10 000 zł – w przypadku, gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym,
 • 5000 zł – w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej.

Czytaj też:

Kiedy ruszyły wypłaty wsparcia dla rodzin rolniczych?

Wypłaty przyznanych środków rozpoczęły się 13 grudnia 2022 roku i będą realizowane na bieżąco, zaraz po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy.

Jak wypłacane są pieniądze w ramach pomocy klęskowej?

Pomoc, jest wypłacana na rachunek członka gospodarstwa domowego, który złożył wniosek.

Wniosek suszowy 2022 - kto może złożyć?

Wniosek suszowy 2022 o oszacowanie strat, może złożyć każde gospodarstwo rolne, w którym wystąpiły straty spowodowane przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Wniosek może złożyć producent rolny:

 • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
 • będący mikro, małym, średnim albo dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014.

Jak złożyć wniosek suszowy 2022?

Przypomnijmy, że 31 października minął termin na złożenie wniosku o oszacowanie skutków suszy, aby otrzymać protokół oszacowania szkód. Jest on niezbędny do ubiegania się o finansową pomoc suszową w ARiMR.

Wniosek należało złożyć za pośrednictwem aplikacji "Zgłoś szkodę rolniczą" dostępną pod adresem: aplikacje.gov.pl/app/susza

Logowanie do aplikacji odbywa się za pomocą profilu zaufanego, który trzeba założyć.

Ci, którym udało się złożyć wniosek do 31 października muszą wygenerować za pomocą aplikacji protokół oszacowania szkód. I tu pojawiły się duże problemy, gdyż aplikacja nie zawsze działa poprawnie. Bardzo duże zainteresowanie oszacowaniem szkód powstałych w wyniku suszy spowodowało przeciążenie aplikacji oraz problemy z pobraniem kalkulacji lub protokołu oszacowania szkód. Stąd decyzja o przedłużeniu terminu składania wniosków do ARiMR do 30 listopada 2022.

Jeżeli natomiast nasz wniosek o oszacowanie szkód suszy został rozpatrzony pozytywnie i został wygenerowany protokół, to do 30 listopada 2022, w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w całym kraju można składać wnioski o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem m.in. suszy.

Formularze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego z ARiMR w wysokości 5 lub 10 tys. zł można pobrać ze strony internetowej ARiMR lub klikając w link poniżej.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o pomoc suszową?

Do wniosku o pomoc suszową należy dołączyć:

 • kopię protokołu oszacowania szkód, który zawiera informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 roku suszy,
 • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk protokołu oszacowania szkód, który zawiera informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 roku suszy lub
 • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk kalkulacji oszacowania szkód, zawierającej informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy w 2022 roku.
 • zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową, o której mowa w § 13zs rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz.187, z późn. zm.), w przypadku gdy gospodarstwo rolne jest przedmiotem współwłasności.

Instrukcja wypełnienia wniosku o pomoc suszową dla rolników 2022

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej