Pomoc społeczna – będą nowe kryteria dochodowe świadczeń pieniężnych i wyższe kwoty pomocy. Kto otrzyma wyższe świadczenie?

2024-05-15 12:03
Pomoc społeczna
Autor: Szymon Starnawski Nowe kwoty pomocy społecznej w 2025 r.

Co trzy lata ulegają zmianie kryteria dochodowe, uprawniające do pobierania świadczeń oraz wzrastają same świadczenia pomocy społecznej. Ustala je rozporządzenie Rady Ministrów. 14 maja 2025 r. rząd przyjął propozycję zmiany kwot zaproponowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Opieki Społecznej. O ile wzrosną świadczenia pomocy społecznej?

Spis treści

 1. Pomoc społeczna – jakie zasady?
 2. Nowe kwoty i limity dla zasiłków – co wpływa na zmianę?
 3. Kryteria dochodowe zasiłków – jaka podwyżka?
 4. Nowe kwoty zasiłków - ile?
Z czego budować dom? Szkoła Budowania

Poprzednie rozporządzenie Rady Ministrów weryfikujące kwoty świadczeń pieniężnych pomocy społecznych z 14 lipca 2021 r. obowiązywało od 1 stycznia 2022 r. Do połowy lipca 2024 r. zostanie ogłoszone kolejne rozporządzenie, które jak co trzy lata zmieni wysokość dotychczasowej pomocy.

Pomoc społeczna – jakie zasady?

To pomoc dla osób i rodzin w trudnych sytuacjach życiowych, których nie mogą one pokonać wykorzystując swoje uprawnienia, zasoby i możliwości. Może być udzielania z powodu, m.in.: ubóstwa, bezrobocia, sieroctwa, niepełnosprawności, trudności w integracji osób, z przyznanym statusem uchodźcy, trudności w adaptacji po opuszczeniu więzienia lub placówki opiekuńczo-wychowawczej, różnych sytuacji kryzysowych czy klęsk żywiołowych.

System pomocy społecznej opiera się na trzech zasadniczych rodzajach zasiłków:

 • stałych,
 • okresowych,
 • celowych.

Przyznanie świadczenia pomocy społecznej odbywa się na podstawie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania ubiegającego się o pomoc społeczną.

Nowe kwoty i limity dla zasiłków – co wpływa na zmianę?

Weryfikacji kwot dochodowych pomocy społecznej dokonuje na podstawie wyników badań progu interwencji socjalnej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Ta placówka badawcza nadzorowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Opieki Społecznej zajmuje się badaniem problemów związanych z zatrudnieniem, rodziną, demografią i problemami społecznymi. Zajmuje się m.in. ustalaniem wysokości minimum socjalnego i minimum egzystencji; dane są publikowane kwartalnie, a badania obejmują okres od 1981 r.

Kryteria dochodowe zasiłków – jaka podwyżka?

Rząd przyjął propozycję nowych kryteriów dochodowych w pomocy społecznej, które wynoszą:

 • 1010 zł dla samotnie gospodarującej osoby (wzrost o 234 zł, czyli 30%),
 • 823 zł dla osoby w rodzinie (wzrost o 223 zł, czyli 37%).

Nowe kwoty zasiłków - ile?

Zmiana kryteriów dochodowych ma wpływ na wysokość kwot świadczeń pieniężnych związanych z ustawą z 2004 r. o pomocy społecznej.

Do 2066 zł wzrasta kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej (wcześniej 1837 zł).

Maksymalna kwota zasiłku stałego, podwyższoną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej poza ustalonym harmonogramem w 2024 r. z 719 zł do 1000 zł wzrasta jeszcze o 229 zł do kwoty 1229 zł.

Z pewnością wzrosną także inne świadczenia:

 • minimalna i maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy, a także z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,
 • kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

Tramwaj na Gagarina. Zobacz zdjęcia nowej trasy w Warszawie

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej